AKTUALIZOVÁNO 21. 4. 2021 – INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 26. DUBNA 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 19. dubna 2021 byla vydána:

Změna mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních, která začne platit od 26. 4. 2021 (ZDE). Tímto mimořádným opatřením se oproti současnosti mění následující:

Ve středních školách, vyšších odborných školách a konzervatořích od 26. 4. 2021

 • se umožňuje praktické vyučování žáků a studentů všech ročníků všech středních škol, bez omezení počtu žáků nebo studentů ve skupině (nad rámec vyplývající z platných právních předpisů),
 • osobní účast na praktickém vyučování žáků a studentů je podmíněna povinným testováním dle platného mimořádného opatření; toto platí také v případě konání praktické výuky nebo přípravy na pracovištích fyzických nebo právnických osob,

DÁLE JE POVOLENO KONÁNÍ:

 • závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek, a to bez omezení počtu osob
 • komisionálních opravných a komisionálních náhradních zkoušek na středních školách
 • skupinové konzultace žáků posledních ročníků středních škol, a to v maximálním počtu 6 žáků v jedné skupině (homogenita skupin není požadována)

e-mail: skola@oasoslouny.cz; tel.: +420 415 655 489; tel.: +420 739 477 561 (nelze přepojit)

Nabídka zaměstnání – Učitel odborného výcviku pro učební obory SME (Strojní mechanik), MOV (Mechanik opravář motorových vozidel)

Požadavky:

 • minimálně vyučen v technickém (strojním) oboru, nebo vzdělání s maturitní zkouškou odpovídající oboru
 • možnost doplnit si při zaměstnání splnění podmínek zák. 564/2004 Sb. o pedagogických pracovnících
 • odpovědnost, samostatnost, kreativitu a časovou flexibilitu
 • výše mzdy dle praxe
 • zdravotní způsobilost
 • trestní bezúhonnost,
 • typ pracovního úvazku – poloviční, možný je i plný pracovní úvazek
 • nástup 1. 9. 2021

Kontakt: Mgr. Simona Vágnerová, tel. +420 415 655 489

PRO UCHAZEČE

STUDIJNÍ OBORY

UČEBNÍ OBORY

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Jednotná přijímací zkouška a ani školní přijímací zkouška se nekoná

Platné znění opatření obecné povahy č. j. MSMT-43073/2020-3 (ve znění opatření obecné povahy č.j. MSMT-1452/2021-1 a dodatků č. j. MSMT-4337/2021-1 a č. j. MSMT-4337/2021-6)

Ředitel školy ukončí hodnocení přijímacího řízení a zveřejní seznam přijatých uchazečů nejdříve
19. května 2021.

Zápisový lístek mohou přijatí uchazeči odevzdat nejpozději 10 pracovních dnů po vyhlášení výsledků.

 

MATURITNÍ ZKOUŠKY – JARO 2021

Upozornění pro maturanty:
Zahájení pro všechny třídy je v 7:30h v budově školy, proběhne testování a od 7:50h bude zahájena praktická MZ.
30.4.2021 – třída STR4 – testování ve sborovně školy
30.4.2021 – třída VSP4 – testování v učebně č.12

KRITÉRIA HODNOCENÍ PROFILOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY 2020-2021
Ve školním roce 2020/2021 se konají pouze didaktické testy ( ČJL a ANJ) a ústní zkoušky (ČJL, ANJ a profilové odborné předměty)
Forma praktické maturitní zkoušky zůstává nezměněna.
Řádné termíny DT (3. 5. 2021 – ANJ, 4. 5. 2021 – ČJL),
Mimořádné termíny DT pro žáky, kteří se nemohli k řádnému termínu dostavit z důvodu karantény/Covid-19 (14. 6. 2021 – ANJ, 15. 6. 2021 – ČJL)

Opatření obecné povahy – Maturitní zkoušky

Osobě, která je přihlášena ke konání povinné zkoušky společné části maturitní zkoušky v jarním i v podzimním zkušebním období 2021, se navyšuje počet opravných zkoušek z DT a praktické MZ o jednu opravnou zkoušku, tzn., že se navyšuje počet opravných zkoušek konaných formou DT společné části na tři opravné zkoušky z každé zkoušky. Počet opravných zkoušek se každému navyšuje pouze jednou. Osobě, která je přihlášena ke konání povinné nebo nepovinné zkoušky společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2021 a která neuspěla, nebo se omluvila z povinné zkoušky společné části maturitní zkoušky, se umožňuje konat opravnou nebo náhradní zkoušku v mimořádném terminu.
Osoba, která se nedostavila / neuspěla u praktické MZ, podává písemnou přihlášku na mimořádný termín a to:
– do 3 pracovních dnů ode dne, kdy měla konat tuto zkoušku, pokud ji nekonala,
– do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení této zkoušky dozvěděla od předsedy zkušební maturitní komise, pokud ji konala,
– do 10. května 2021 v případě, že měla konat praktickou zkoušku od 19. dubna do 5. května 2021, ale nekonala ji,
– do 10. května 2021 v případě, že konala praktickou zkoušku od 19. dubna do 5. května 2021 a dozvěděla se o hodnocení této zkoušky od předsedy zkušební maturitní komise do 5. května,
Nedostaví-li se osoba ke konání opravné nebo náhradní zkoušky v mimořádném terminu, je automaticky omluvena.

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY – JARO 2021

Upozornění pro žáky konající závěrečné zkoušky:

Ve školním roce 2020/2021 se konaná pouze

PRAKTICKÁ ZZ a PÍSEMNÁ ZZ
Forma praktické a písemné závěrečné zkoušky zůstává nezměněna.

Řádné termíny:

 • PÍSEMNÁ ZZ – 1. 6. 2021
 • PRAKTICKÁ ZZ – 2. 6. – 4. 6. 2021

Opatření obecné povahy – Závěrečné zkoušky

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 184a odst. 4 písm. a) a b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), určuje:

-Žák, který je ve školním roce 2020/2021 žákem posledního ročníku oboru vzdělání, ve kterém se dosahuje středního vzdělání s výučním listem, může konat závěrečnou zkoušku, pokud prospěl v prvním pololetí školního roku 2020/2021.

-Žák ve školním roce 2020/2021 prospěl v prvním pololetí posledního ročníku oboru vzdělání, ve kterém se dosahuje středního vzdělání s výučním listem, pokud prospěl ze všech povinných předmětů. Žákovi, který neprospěl nebo nemohl být hodnocen, určí ředitel školy termín konání opravné nebo náhradní zkoušky tak, aby se tato zkouška konala do 30. června 2021. Požádá-li o to žák, umožní ředitel školy vykonání zkoušky tak, aby se tato zkouška konala do 31. května 2021; Pokud žák prospěl v prvním pololetí do 30. května, může konat řádný termín závěrečné zkoušky v termínech podle tohoto opatření. Pokud žák prospěl v prvním pololetí do 30. června, může konat řádný termín závěrečné zkoušky nejdříve v září 2021.

AKTUÁLNĚ

Finanční gramotnost

Ve třetím prosincovém týdnu proběhlo na naší škole školní kolo soutěže Finanční gramotnost, kterou organizuje spolek METODICA, institut pro další vzdělávání, z.s., ve spolupráci s Evropskou asociací finančního plánování Česká republika (EFPA ČR). Ve školním kole soutěží žáci jako jednotlivci. Continue reading

LVVK

Letošní lyžařský kurz (12. 1. – 17. 1. 2020), původně plánovaný do Krušných hor, se vlivem nedostatečných sněhových podmínek nekonal na Plešivci, ale na Černé hoře.

Hotel Černá bouda nám poskytl  velmi dobré podmínky pro naše studenty – kvalitní Continue reading