AKTUALIZOVÁNO 14. 2. 2021 – INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 1. ÚNORA 2021 DO 28. ÚNORA 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že vzhledem k nepříznivé epidemické situaci nedochází ke změnám v protiepidemickém systému ČR (PES) a provoz škol a školských zařízení v období od 1. února 2021 do 28. února 2021 tedy i nadále probíhá ve stejném režimu jako dosud. 

e-mail: skola@oasoslouny.cz; tel.: +420 415 655 489; tel.: +420 739 477 561 (nelze přepojit)

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O STUDIUM NA NAŠÍ ŠKOLE ve školním roce 2021/2022

Pokud máte zájem o některý z níže nabízených oborů, rádi vám poskytneme informace na telefonních číslech nebo elektronicky na emailu

ředitelka školy Mgr. Simona Vágnerová (vagnerova@oasoslouny.cz)
tel.: +420 415 655 489
Pro informace o studijních oborech kontaktujte Pro informace o učebních oborech kontaktujte
ZŘTV: Ing. Václav Jukl (jukl@oasoslouny.cz)
tel.: +420 731 188 346
ZŘTV: Mgr. Ivana Borlová (borlova@oasoslouny.cz)
tel.: +420 739 822 170
Výchovný poradce: Mgr. Martina Jakešová
(jakesova@oasoslouny.cz)
Výchovný poradce: Mgr. Hana Topičová
(topicova@oasoslouny.cz)
Personální oddělení: Věra Šnajdarová (snajdarova@oasoslouny.cz)
tel.: +420 415 655 489
Obory středního vzdělání s maturitní zkouškou Obory středního vzdělání s výučním listem
78-42-M/02 Ekonomické lyceum 23-51-H/01 Strojní mechanik (Zámečník)
63-41-M/02 Obchodní akademie (zaměření na cestovní ruch nebo na informatiku) 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel (Automechanik)
23-41-M/01 Strojírenství (zaměření na automatizaci a robotiku) 31-58-H/01 Krejčí
68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost 36-52-H/01 Instalatér
36-67-H/01 Zedník
66-52-H/01 Aranžér

PRO UCHAZEČE

STUDIJNÍ OBORY

UČEBNÍ OBORY

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Jednotná přijímací zkouška a ani školní přijímací zkouška se nekoná

Termíny podání přihlášky ke studiu:

Uchazeč/ka se může v prvním kole přijímacího řízení hlásit do dvou škol nebo zvolit dva různé obory na téže škole. Do tiskopisu přihlášky se vyplňují oba výběry.

Přihlášky se podávají nejpozději do: 1. 3. 2021

Tiskopisy přihlášek ke vzdělávání ve středních školách ve školním roce 2020/2021: 

MATURITNÍ ZKOUŠKY – JARO 2021

Upozornění pro maturanty:

KRITÉRIA HODNOCENÍ PROFILOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY 2020-2021

Ve školním roce 2020/2021 se konají pouze didaktické testy ( ČJL a ANJ) a ústní zkoušky (ČJL, ANJ a profilové odborné předměty)

Forma praktické maturitní zkoušky zůstává nezměněna.

Řádné termíny DT (3. 5. 2021 – ANJ, 4. 5. 2021 – ČJL),

Mimořádné termíny DT pro žáky, kteří se nemohli k řádnému termínu dostavit z důvodu karantény/Covid-19 (14. 6. 2021 – ANJ, 15. 6. 2021 – ČJL)

Opatření obecné povahy – Maturitní zkoušky

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 184a odst. 4 písm. a) a b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), určuje:
Žák, který je ve školním roce 2020/2021 žákem posledního ročníku oboru vzdělání, ve kterém se dosahuje středního vzdělání s maturitní zkouškou, žákem čtvrtého ročníku, může konat maturitní zkoušku, pokud prospěl v prvním pololetí školního roku 2020/2021.
– Žák ve školním roce 2020/2021 prospěl v prvním pololetí posledního ročníku oboru vzdělání, ve kterém se dosahuje středního vzdělání s maturitní zkouškou, čtvrtého ročníku, pokud prospěl ze všech povinných předmětů. Žákovi, který neprospěl nebo nemohl být hodnocen, určí ředitel školy termín konání opravné nebo náhradní zkoušky tak, aby se tato zkouška konala do 30. června 2021. Požádá-li o to žák, umožní ředitel školy vykonání této zkoušky tak, aby se konala do 31. března 2021. Pokud žák prospěl v prvním pololetí do 31. března 2021, může konat řádný termín maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2021. Pokud žák prospěl v prvním pololetí do 30. června 2021, může konat řádný termín maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období 2021. Opravná a náhradní zkouška je komisionální.

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY – JARO 2021

Upozornění pro žáky konající závěrečné zkoušky:

Ve školním roce 2020/2021 se konaná pouze PRAKTICKÁ ZZ a PÍSEMNÁ ZZ
Forma praktické a písemné závěrečné zkoušky zůstává nezměněna.

Řádné termíny:

  • PÍSEMNÁ ZZ – 1. 6. 2021
  • PRAKTICKÁ ZZ – 2. 6. – 4. 6. 2021

Opatření obecné povahy – Závěrečné zkoušky

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 184a odst. 4 písm. a) a b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), určuje:

-Žák, který je ve školním roce 2020/2021 žákem posledního ročníku oboru vzdělání, ve kterém se dosahuje středního vzdělání s výučním listem, může konat závěrečnou zkoušku, pokud prospěl v prvním pololetí školního roku 2020/2021.

-Žák ve školním roce 2020/2021 prospěl v prvním pololetí posledního ročníku oboru vzdělání, ve kterém se dosahuje středního vzdělání s výučním listem, pokud prospěl ze všech povinných předmětů. Žákovi, který neprospěl nebo nemohl být hodnocen, určí ředitel školy termín konání opravné nebo náhradní zkoušky tak, aby se tato zkouška konala do 30. června 2021. Požádá-li o to žák, umožní ředitel školy vykonání zkoušky tak, aby se tato zkouška konala do 31. května 2021; Pokud žák prospěl v prvním pololetí do 30. května, může konat řádný termín závěrečné zkoušky v termínech podle tohoto opatření. Pokud žák prospěl v prvním pololetí do 30. června, může konat řádný termín závěrečné zkoušky nejdříve v září 2021.

AKTUÁLNĚ

Finanční gramotnost

Ve třetím prosincovém týdnu proběhlo na naší škole školní kolo soutěže Finanční gramotnost, kterou organizuje spolek METODICA, institut pro další vzdělávání, z.s., ve spolupráci s Evropskou asociací finančního plánování Česká republika (EFPA ČR). Ve školním kole soutěží žáci jako jednotlivci. Continue reading

LVVK

Letošní lyžařský kurz (12. 1. – 17. 1. 2020), původně plánovaný do Krušných hor, se vlivem nedostatečných sněhových podmínek nekonal na Plešivci, ale na Černé hoře.

Hotel Černá bouda nám poskytl  velmi dobré podmínky pro naše studenty – kvalitní Continue reading