e-mail: skola@oasoslouny.cz; tel.: +420 415 655 489; tel.: +420 739 477 561 (nelze přepojit)

František Fajtl: „Bojovat za svobodu a demokracii se vždy vyplatí.“

Pod záštitou nadačního fondu školy byla 4. 10. 2021, v den 15. výročí úmrtí generála Františka Fajtla, slavnostně odhalena jeho busta jako důstojná připomínka odvážného a čestného člověka, jednoho z nejslavnějších stíhacích pilotů 2. sv. války.

Všichni hosté svými postřehy přiblížili našim studentům život gen. F. Fajtla, jehož jméno škola nese.

Děkujeme Ing. Jitce Režné, dceři F. Fajtla, starostovi města Louny Mgr. Pavlu Jandovi, členu Rady ÚK Ing. Michalu Kučerovi, místostarostovi města Louny Mgr. V. A. Honsovi a emeritnímu řediteli OA Louny Ing. Miloslavu Boudovi za vlídná a optimistická slova, která zprostředkovala morální odkaz F. Fajtla současným studentům.

PRO UCHAZEČE

STUDIJNÍ OBORY

UČEBNÍ OBORY

PŘIJATÍ V 1. KOLE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ – STUDIJNÍ OBORY

PŘIJATÍ UCHAZEČI V PRVNÍM KOLE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ – STUDIJNÍ OBORY

Obory středního vzdělání s maturitní zkouškou

Kritéria přijímacího řízení:

 1. Hodnocení z předchozího vzdělávání (váha 40% z celkových kritérií)
  1. výsledky klasifikace uchazeče z 8. ročníku a pololetí 9. ročníku vzdělávání podle RVP Základní vzdělávání
   (150 bodů) (součet bodů za: průměr 1. pol. 8. tř., průměr 2. pol. 8. tř., průměr 1. pol. 9. tř.)
  2. výsledky klasifikace uchazeče z předmětů český jazyk – matematika – cizí jazyk 1 – cizí jazyk 2 za tři sledovaná období (120 bodů). Z těchto uvedených předmětů nesmí být žák ve všech třech sledovaných období ZŠ klasifikován stupněm nedostatečný.
  3. v případě shody průměru prospěchu z předchozího vzdělávání se přihlédne k doložené účasti uchazeče na olympiádách a dalších soutěžích, nebo dalším relevantním skutečnostem, které dokládají zájem uchazeče o obor umístění v soutěžích a olympiádách. Nutno doložit k přihlášce. (10 bodů)
 2. Výsledky jednotných testů ČJ+MAT (váha 60% z celkových kritérií)

Jedno místo ve všech oborech je určeno pro odvolání. V dalších kolech přijímacího řízení budou přijímáni žáci do naplnění tříd ve všech jednotlivých oborech.

 

78-42-M/02 Ekonomické lyceum

78-42-M/02 Ekonomické lyceum

REGISTRAČNÍ ČÍSLO BODY DOSAŽENÉ ZA
1. KRITÉRIUM
BODY
ČJL TEST
(max. 50b)
BODY
MAT TEST
(max. 50b)
BODY DOSAŽENÉ ZA
2. KRITÉRIUM
PŘEPOČET JPZ KRITÉRIA CELKEM
BODŮ ZA ZK
POŘADÍ
414 216,75 46,00 26,00 72,00 302,40 519,15 1.
410 213,25 31,00 39,00 70,00 294,00 507,25 2.
403 233,75 37,00 25,00 62,00 260,40 494,15 3.
402 251,75 33,00 22,00 55,00 231,00 482,75 4.
406 237,25 24,00 21,00 45,00 189,00 426,25 5.
404 229,50 23,00 21,00 44,00 184,80 414,30 6.
405 179,50 35,00 20,00 55,00 231,00 410,50 7.
413 167,00 26,00 26,00 52,00 218,40 385,40 8.
411 209,50 25,00 13,00 38,00 159,60 369,10 9.
401 108,50 35,00 18,00 53,00 222,60 331,10 10.
415 110,25 33,00 17,00 50,00 210,00 320,25 11.
409 150,50 22,00 18,00 40,00 168,00 318,50 12.
407 185,00 17,00 5,00 22,00 92,40 277,40 13.
412 127,25 16,00 10,00 26,00 109,20 236,45 14.
408 143,50 11,00 11,00 22,00 92,40 235,90 15.
400 0,00 32,00 18,00 50,00 210,00 210,00 16.

 Dle odst. 6 a 7 § 60g zákona 516/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Pokud tak neučiní, rozhodnutí o přijetí po této lhůtě pozbývá platnosti. Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání budou zájemcům předána osobně, nebudou odesílána. Za den doručení se považuje den zveřejnění seznamu. Jedno místo ve všech oborech je určeno pro odvolání.
Zápisový lístek nelze vzít zpět, výjimkou je přijetí na jiné škole, kde žák podal odvolání.

63-41-M/02 Obchodní akademie

63-41-M/02 Obchodní akademie

REGISTRAČNÍ ČÍSLO BODY DOSAŽENÉ ZA
1. KRITÉRIUM
BODY
ČJL TEST
(max. 50b)
BODY
MAT TEST
(max. 50b)
BODY DOSAŽENÉ ZA
2. KRITÉRIUM
PŘEPOČET JPZ KRITÉRIA CELKEM
BODŮ ZA ZK
POŘADÍ
118 265,25 37,00 33,00 70,00 294,00 559,25 1.
106 258,50 43,00 25,00 68,00 285,60 544,10 2.
120 213,25 31,00 39,00 70,00 294,00 507,25 3.
129 217,00 43,00 24,00 67,00 281,40 498,40 4.
104 209,00 30,00 17,00 47,00 197,40 406,40 5.
103 167,75 28,00 23,00 51,00 214,20 381,95 6.
113 229,50 19,00 17,00 36,00 151,20 380,70 7.
121 127,00 28,00 30,00 58,00 243,60 370,60 8.
126 179,75 26,00 17,00 43,00 180,60 360,35 9.
107 174,75 20,00 24,00 44,00 184,80 359,55 10.
101 189,25 26,00 11,00 37,00 155,40 344,65 11.
128 186,75 19,00 18,00 37,00 155,40 342,15 12.
124 174,25 15,00 24,00 39,00 163,80 338,05 13.
102 108,50 35,00 18,00 53,00 222,60 331,10 14.
117 163,00 27,00 13,00 40,00 168,00 331,00 15.
127 160,50 26,00 13,00 39,00 163,80 324,30 16.
110 126,75 31,00 14,00 45,00 189,00 315,75 17.
125 174,25 22,00 11,00 33,00 138,60 312,85 18.
111 197,25 17,00 10,00 27,00 113,40 310,65 19.
112 107,75 23,00 21,00 44,00 184,80 292,55 20.
109 144,50 19,00 12,00 31,00 130,20 274,70 21.
114 170,50 17,00 5,00 22,00 92,40 262,90 22.
108 146,25 21,00 5,00 26,00 109,20 255,45 23.
105 99,25 15,00 19,00 34,00 142,80 242,05 24.
115 185,00 7,00 4,00 11,00 46,20 231,20 25.
100 0,00 32,00 18,00 50,00 210,00 210,00 26.
119 115,50 7,00 14,00 21,00 88,20 203,70 27.
122 55,50 18,00 11,00 29,00 121,80 177,30 28.
123 64,75 11,00 4,00 15,00 63,00 127,75 29.

 

NEPŘIJATÍ PRO NESPLNĚNÍ KRITÉRIÍ

REGISTRAČNÍ ČÍSLO BODY DOSAŽENÉ ZA 1. KRITÉRIUM BODY
ČJL TEST(max. 50b)
BODY
MAT TEST
(max. 50b)
BODY DOSAŽENÉ ZA 2. KRITÉRIUM PŘEPOČET JPZ KRITÉRIA CELKEM
BODŮ ZA ZK
POŘADÍ
116 63,5 7,00 4,00 11,00 46,20 109,7 30.
130 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.

Dle odst. 6 a 7 § 60g zákona 516/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Pokud tak neučiní, rozhodnutí o přijetí po této lhůtě pozbývá platnosti. Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání budou zájemcům předána osobně, nebudou odesílána. Za den doručení se považuje den zveřejnění seznamu. Jedno místo ve všech oborech je určeno pro odvolání.
Zápisový lístek nelze vzít zpět, výjimkou je přijetí na jiné škole, kde žák podal odvolání.

23-41-M/01 Strojírenství

23-41-M/01 Strojírenství

REGISTRAČNÍ ČÍSLO BODY DOSAŽENÉ ZA
1. KRITÉRIUM
BODY
ČJL TEST
(max. 50b)
BODY
MAT TEST
(max. 50b)
BODY DOSAŽENÉ ZA
2. KRITÉRIUM
PŘEPOČET JPZ KRITÉRIA CELKEM
BODŮ ZA ZK
POŘADÍ
212 206,50 34,00 37,00 71,00 298,20 504,70 1.
205 207,75 35,00 31,00 66,00 277,20 484,95 2.
207 207,25 31,00 29,00 60,00 252,00 459,25 3.
208 193,25 35,00 26,00 61,00 256,20 449,45 4.
204 192,75 30,00 21,00 51,00 214,20 406,95 5.
206 189,25 25,00 25,00 50,00 210,00 399,25 6.
201 167,75 28,00 23,00 51,00 214,20 381,95 7.
210 127,00 28,00 30,00 58,00 243,60 370,60 8.
203 50,00  — 23,00 23,00 96,60 146,60 9.
200 189,25 26,00 11,00 37,00 155,40 344,65 10.
211 174,25 15,00 24,00 39,00 163,80 338,05 11.
202 125,50 30,00 5,00 35,00 147,00 272,50 12.
209 79,50 28,00 14,00 42,00 176,40 255,90 13.
213 116,00 11,00 12,00 23,00 96,60 212,60 14.

 Dle odst. 6 a 7 § 60g zákona 516/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Pokud tak neučiní, rozhodnutí o přijetí po této lhůtě pozbývá platnosti. Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání budou zájemcům předána osobně, nebudou odesílána. Za den doručení se považuje den zveřejnění seznamu. Jedno místo ve všech oborech je určeno pro odvolání.
Zápisový lístek nelze vzít zpět, výjimkou je přijetí na jiné škole, kde žák podal odvolání.

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO BODY DOSAŽENÉ ZA 1. KRITÉRIUM BODY
ČJL TEST
(max. 50b)
BODY
MAT TEST
(max. 50b)
BODY DOSAŽENÉ ZA 2. KRITÉRIUM PŘEPOČET JPZ KRITÉRIA CELKEM
BODŮ ZA ZK
POŘADÍ
307 255,00 43,00 34,00 77,00 323,40 578,40 1.
302 219,75 21,00 27,00 48,00 201,60 421,35 2.
315 160,50 31,00 31,00 62,00 260,40 420,90 3.
314 200,75 24,00 20,00 44,00 184,80 385,55 4.
301 174,75 20,00 24,00 44,00 184,80 359,55 5.
310 163,00 27,00 13,00 40,00 168,00 331,00 6.
308 170,50 19,00 17,00 36,00 151,20 321,70 7.
323 173,75 20,00 15,00 35,00 147,00 320,75 8.
305 126,75 31,00 14,00 45,00 189,00 315,75 9.
319 154,00 17,00 20,00 37,00 155,40 309,40 10.
321 132,50 29,00 12,00 41,00 172,20 304,70 11.
320 176,75 21,00 7,00 28,00 117,60 294,35 12.
311 120,50 17,00 20,00 37,00 155,40 275,90 13.
304 144,50 19,00 12,00 31,00 130,20 274,70 14.
309 152,50 18,00 10,00 28,00 117,60 270,10 15.
318 157,75 19,00 7,00 26,00 109,20 266,95 16.
324 106,25 19,00 17,00 36,00 151,20 257,45 17.
303 146,25 21,00 5,00 26,00 109,20 255,45 18.
325 89,75 22,00 16,00 38,00 159,60 249,35 19.
300 99,25 15,00 19,00 34,00 142,80 242,05 20.
313 143,50 11,00 11,00 22,00 92,40 235,90 21.
316 118,75 20,00 7,00 27,00 113,40 232,15 22.
306 134,25 14,00 9,00 23,00 96,60 230,85 23.
312 115,50 7,00 14,00 21,00 88,20 203,70 24.
317 55,50 18,00 11,00 29,00 121,80 177,30 25.

 

NEPŘIJATÍ PRO NESPLNĚNÍ KRITÉRIÍ

REGISTRAČNÍ ČÍSLO BODY DOSAŽENÉ ZA 1. KRITÉRIUM BODY
ČJL TEST(max. 50b)
BODY
MAT TEST
(max. 50b)
BODY DOSAŽENÉ ZA 2. KRITÉRIUM PŘEPOČET JPZ KRITÉRIA CELKEM
BODŮ ZA ZK
POŘADÍ
322 118 25,00 5,00 30,00 126,00 244,00 26.
326 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.

 Dle odst. 6 a 7 § 60g zákona 516/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Pokud tak neučiní, rozhodnutí o přijetí po této lhůtě pozbývá platnosti. Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání budou zájemcům předána osobně, nebudou odesílána. Za den doručení se považuje den zveřejnění seznamu. Jedno místo ve všech oborech je určeno pro odvolání.
Zápisový lístek nelze vzít zpět, výjimkou je přijetí na jiné škole, kde žák podal odvolání.

PŘIJATÍ UCHAZEČI V 1. KOLE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ – UČEBNÍ OBORY

Obory středního vzdělání s výučním listem (učební obory)

Kritéria přijímacího řízení:

 1. splnění povinné školní docházky
 2. zdravotní způsobilost potvrzená lékařem
 3. pro uchazeče do oboru vzdělávání Zedník  a Zednické práce je požadováno potvrzení od lékaře o schopnosti vykonávat práce ve výškách.
 4. pro uchazeče do oborů kategorie E: písemné doporučení školského poradenského zařízení v případě, že v průběhu povinné školní docházky byl uchazeč v péči pedagogicko-psychologické poradny či speciálně pedagogického centra.
 5. v případě shody průměru prospěchu z předchozího vzdělávání se přihlédne k zájmu o zvolený obor doloženým účastí uchazeče na olympiádách a dalších soutěžích.

 

Aranžér, Instalatér, Krejčí

66-52-H/01
Aranžér
36-52-H/01
Instalatér
31-58-H/01
Krejčí
POŘADÍ REGISTR.
ČÍSLO
BODY ZE ZŠ POŘADÍ REGISTR.
ČÍSLO
BODY ZE ZŠ POŘADÍ REGISTR.
ČÍSLO
BODY ZE ZŠ
1 AR02 197,25 1 IN07 181,75 1 KR05 167,50
2 AR08 159,00 2 IN10 111,25 2 KR04 46,50
3 AR18 155,25 3 IN04 64,75 3 KR03 45,00
4 AR07 136,75 4 IN08 56,00 4 KR02 0,00
5 AR04 116,75 5 IN03 49,25 5 KR06 0,00
6 AR20 110,00 6 IN02 46,50 6 KR01 0,00
7 AR01 94,75 7 IN01 44,50
8 AR26 84,25 8 IN11 40,00
9 AR12 73,50 9 IN09 29,25
10 AR09 64,00 10 IN05 22,25
11 AR14 62,50 11 IN14 19,00
12 AR03 56,75 12 IN12 9,25
13 AR06 55,25 13 IN13 0,00
14 AR30 52,75 14 IN06 0,00
15 AR17 52,50
16 AR15 51,75
17 AR16 49,50
18 AR21 46,50
19 AR11 45,00
20 AR28 39,75
21 AR22 39,00
22 AR10 32,50
23 AR25 28,75
24 AR29 24,50
25 AR31 20,50
26 AR23 15,00
27 AR27 12,75
28 AR19 0,00
29 AR05 0,00
30 AR13 0,00
31 AR24 0,00

Dle odst. 6 a 7 § 60g zákona 516/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Pokud tak neučiní, rozhodnutí o přijetí po této lhůtě pozbývá platnosti. Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání budou zájemcům předána osobně, nebudou odesílána. Za den doručení se považuje den zveřejnění seznamu. Jedno místo ve všech oborech je určeno pro odvolání.
Zápisový lístek nelze vzít zpět, výjimkou je přijetí na jiné škole, kde žák podal odvolání.

Mechanik opravář motorových vozidel, Strojní mechanik, Zedník

23-68-H/01
Mechanik opravář motorových vozidel
23-51-H/01
Strojní mechanik
36-67-H/01 Zedník
POŘADÍ REGISTR.
ČÍSLO
BODY ZE ZŠ POŘADÍ REGISTR.
ČÍSLO
BODY ZE
POŘADÍ REGISTR.
ČÍSLO
BODY ZE ZŠ
1 MO03 115,00 1 SM04 155,50 1 ZE08 177,50
2 MO07 107,75 2 SM06 107,75 2 ZE04 95,00
3 MO04 95,00 3 SM13 58,50 3 ZE09 88,00
4 MO02 59,50 4 SM03 46,25 4 ZE10 58,50
5 MO05 56,00 5 SM01 44,25 5 ZE03 46,25
6 MO09 51,75 6 SM02 43,75 6 ZE01 44,50
7 MO14 42,25 7 SM05 41,50 7 ZE02 21,25
8 MO01 34,75 8 SM10 40,00 8 ZE07 16,50
9 MO06 34,25 9 SM09 33,25 9 ZE11 0,00
10 MO11 33,25 10 SM07 27,25 10 ZE06 0,00
11 MO12 16,50 11 SM14 22,25 11 ZE05 0,00
12 MO13 13,25 12 SM12 19,00
13 MO16 13,00 13 SM08 10,50
14 MO10 10,50 14 SM11 9,25
15 MO15 0,00
16 MO08 0,00

Dle odst. 6 a 7 § 60g zákona 516/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Pokud tak neučiní, rozhodnutí o přijetí po této lhůtě pozbývá platnosti. Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání budou zájemcům předána osobně, nebudou odesílána. Za den doručení se považuje den zveřejnění seznamu. Jedno místo ve všech oborech je určeno pro odvolání.
Zápisový lístek nelze vzít zpět, výjimkou je přijetí na jiné škole, kde žák podal odvolání.

Zednické práce

36-67-E/01
Zednické práce
POŘADÍ REGISTR.
ČÍSLO
BODY ZE ZŠ
1 ZP01 177,50
2 ZP02 88,00

Dle odst. 6 a 7 § 60g zákona 516/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Pokud tak neučiní, rozhodnutí o přijetí po této lhůtě pozbývá platnosti. Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání budou zájemcům předána osobně, nebudou odesílána. Za den doručení se považuje den zveřejnění seznamu. Jedno místo ve všech oborech je určeno pro odvolání.
Zápisový lístek nelze vzít zpět, výjimkou je přijetí na jiné škole, kde žák podal odvolání.

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení

Škola – přesný název Obchodní akademie a Střední odborná škola gen. Fr. Fajtla, Louny, příspěvková organizace
Adresa školy včetně PSČ Osvoboditelů 380, 440 01 Louny
Telefonické (či jiné) spojení  pro případné informace, webové stránky školy 415 655 489, www.oasoslouny.cz, e-mail skola@oasoslouny.cz
Obor vzdělání – název KKOV forma počet volných míst termín přijímání přihlášek do 2. kola PZ termín 2. kola PZ
Strojírenství 23-41-M/01 denní 10 15.06.2022 20.06.2022
Obchodní akademie 63-41-M/02 denní 10 15.06.2022 20.06.2022
Veřejnosprávní činnost 68-43-M/01 denní 8 15.06.2022 20.06.2022
Ekonomické lyceum 78-42-M/02 denní 5 15.06.2022 20.06.2022
Strojní mechanik 23-51-H/01 denní 7 15.06.2022 20.06.2022
Mechanik opravář motorových vozidel 23-68-H/01 denní 1 15.06.2022 20.06.2022
Instalatér 36-52-H/01 denní 3 15.06.2022 20.06.2022
Zednické práce 36-67-E/01 denní 4 15.06.2022 20.06.2022
Zedník 36-67-H/01 denní 10 15.06.2022 20.06.2022
Aranžér 66-52-H/01 denní 9 15.06.2022 20.06.2022
Krejčí 31-58-H/01 denní 5 15.06.2022 20.06.2022

Kritéria přijímacího řízení pro studijní obory:

 1. Hodnocení z předchozího vzdělávání 
  1. výsledky klasifikace uchazeče z 8. ročníku a pololetí 9. ročníku vzdělávání podle RVP Základní vzdělávání(150 bodů) (součet bodů za: průměr 1. pol. 8. tř., průměr 2. pol. 8. tř., průměr 1. pol. 9. tř.)
  2. výsledky klasifikace uchazeče z předmětů český jazyk – matematika – cizí jazyk 1 – cizí jazyk 2 za tři sledovaná období (120 bodů). Z těchto uvedených předmětů nesmí být žák ve všech třech sledovaných období ZŠ klasifikován stupněm nedostatečný.
  3. v případě shody průměru prospěchu z předchozího vzdělávání se přihlédne k doložené účasti uchazeče na olympiádách a dalších soutěžích, nebo dalším relevantním skutečnostem, které dokládají zájem uchazeče o obor umístění v soutěžích a olympiádách. Nutno doložit k přihlášce. (10 bodů)

Jedno místo ve všech oborech je určeno pro odvolání. V dalších kolech přijímacího řízení budou přijímáni žáci do naplnění tříd ve všech jednotlivých oborech.

Kritéria přijímacího řízení pro učební obory:

 1. splnění povinné školní docházky
 2. zdravotní způsobilost potvrzená lékařem
 3. pro uchazeče do oboru vzdělávání Zedník  a Zednické práce je požadováno potvrzení od lékaře o schopnosti vykonávat práce ve výškách.
 4. pro uchazeče do oborů kategorie E: písemné doporučení školského poradenského zařízení v případě, že v průběhu povinné školní docházky byl uchazeč v péči pedagogicko-psychologické poradny či speciálně pedagogického centra.
 5. v případě shody průměru prospěchu z předchozího vzdělávání se přihlédne k zájmu o zvolený obor doloženým účastí uchazeče na olympiádách a dalších soutěžích.

Jedno místo ve všech oborech je určeno pro odvolání. V dalších kolech přijímacího řízení budou přijímáni žáci do naplnění tříd ve všech jednotlivých oborech.

Maturitní zkoušky

OPRAVNÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY – PODZIM 2022

Přihláška k maturitní zkoušce se podává řediteli školy na tiskopisu stanoveném maturitní vyhláškou. Pro podzimní zkušební období v týdnu od 20. 6. do 24. 6. 2022, nejpozději do 27. června 2022.

 

ČASOVÝ ROZVRH DIDAKTICKÝCH TESTŮ SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ

DATUM KONÁNÍ  ZKUŠEBNÍ PŘEDMĚT ČAS ZAHÁJENÍ ZKOUŠKY  ČASOVÝ LIMIT
2. května 2022 Anglický jazyk  13:00 110 min. (40 + 70 min.)
3. května 2022 Český jazyk a literatura  8:00 85 min.
4. května 2022 Německý jazyk 13:00 110 min. (40 + 70 min.)

Společná část maturitní zkoušky se v jarním zkušebním období 2022 uskuteční podle jednotného zkušebního schématu 2. – 4. května 2022.
V souladu s § 2 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy určilo časový rozvrh (jednotné zkušební schéma) konání didaktických testů společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období roku 2022.

 

Závěrečné zkoušky

TŘÍDA PÍSEMNÁ ZKOUŠKA
zahájení 7:45h
PRAKTICKÁ ZKOUŠKA
časový harmonogram v
rozpisu
ÚSTNÍ ZKOUŠKA
časový harmonogram v rozpisu
ARR3, KRE3, MOV3 1. 6. 2022 2. – 6. 6. 2022 13. 6. 2022
INS3, SME3 1. 6. 2022 2. – 3. 6. a 6. 6. 2022 13. 6. 2022
ZED3 1. 6. 2022 2. – 3. 6. 2022 10. 6. 2022

PÍSEMNÁ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA: čas zkoušky: 8:00-12:00h, čas zkoušky pro žáky se SVP: 8:00-13:00h

více – >

Přijímací zkoušky

Termíny pro podání přihlášky do 1. března 2022 pro obory vzdělání bez talentové zkoušky

1. ŘÁDNÝ TERMÍN  2. ŘÁDNÝ TERMÍN  1. NÁHRADNÍ TERMÍN  2. NÁHRADNÍ TERMÍN 
12. 4. 2022  13. 4. 2022  10. 5. 2022  11. 5. 2022 

 

Přijímačky bez obav – příprava na jednotnou přijímací zkoušku

více – >

AKTUÁLNĚ