Nabídka zaměstnání – Kuchařka do školní jídelny 
Přijmeme kuchařku do školní jídelny vyučenou v oboru s možností nástupu dohodou
Kontakt: Ing. Renáta Čapková, tel. +420 771 293 605

e-mail: skola@oasoslouny.cz; tel.: +420 415 655 489; tel.: +420 739 477 561 (nelze přepojit)

FRANTIŠEK FAJTL: „BOJOVAT ZA SVOBODU A DEMOKRACII SE VŽDY VYPLATÍ.“
Pod záštitou nadačního fondu školy byla 4. 10. 2021, v den 15. výročí úmrtí generála Františka Fajtla, slavnostně odhalena jeho busta jako důstojná připomínka odvážného a čestného člověka, jednoho z nejslavnějších stíhacích pilotů 2. sv. války.Všichni hosté svými postřehy přiblížili našim studentům život gen. F. Fajtla, jehož jméno škola nese.
Děkujeme Ing. Jitce Režné, dceři F. Fajtla, starostovi města Louny Mgr. Pavlu Jandovi, členu Rady ÚK Ing. Michalu Kučerovi, místostarostovi města Louny Mgr. V. A. Honsovi
a emeritnímu řediteli OA Louny Ing. Miloslavu Boudovi za vlídná a optimistická slova, která zprostředkovala morální odkaz F. Fajtla současným studentům.

Školní kuchyně v době od 27.06.2024 do 13.08.2024 nevaří!

INFORMACE PRO BUDOUCÍ 1. ROČNÍKY


Milí žáci,
děkujeme za váš zájem studovat na naší škole.

 • Slavnostní zahájení školního roku 2024/2025 pro žáky 1. ročníků studijních oborů se koná 2. září (pondělí) 2024 v 9.30 hod. v aule školy (2. patro) ul. Osvoboditelů 380. (Informace – Zahájení SO
  • 3. září 2024 se uskuteční třídní schůzky pro rodiče žáků 1. ročníků studijních oborů od 16:00 hod.
 • Slavnostní zahájení školního roku 2024/2025 pro žáky 1. ročníků učebních oborů se koná 2. září (pondělí) 2024 v 9.00 hod., ul. Postoloprtská (vedle budovy bývalého ÚP). (Informace – Zahájení UO
  • 10. září 2024 se uskuteční třídní schůzky pro rodiče žáků 1. ročníkůučebních oborů od 16:00 hod.

V průběhu tohoto zahájení budou poskytnuty základní informace ke studiu, seznámíte se s třídními učiteli, případně budou zodpovězeny další dotazy. Srdečně zveme i rodiče.

První týden v září žáci 1. ročníků  obdrží potvrzení o studiu, toto potvrzení předejte do 8. září zdravotní pojišťovně vašeho dítěte. —->

PRO UCHAZEČE

STUDIJNÍ OBORY

UČEBNÍ OBORY

Vyhlašujeme 3. kolo přijímacích zkoušek

Přihláška do 3. kola

Pokud je uchazeč přijat v 1. nebo 2. kole na střední školu, kam nechce nebo nemůže nastoupit, musí se vzdát přijetí na střední školu. 

3. kolo přijímacích zkoušek slouží výhradně pro uchazeče, kteří nebyli přijati v 1. ani 2. kole, nebo se vzdali přijetí, nebo se v 1. a 2. kole nikam nehlásili.
Počet škol (přihlášek) není omezen. Prioritizace se neaplikuje. Přihlášky se podávají přímo na jednotlivé školy a na každou přihlášku se vypíše pouze jedna konkrétní škola.
Uchazeč nemůže být přijat na školu v žádném kole, pokud je přijat na jiné škole a nevzdá se tam přijetí. 

Termíny 3. kola

28. června 2024 – zveřejnění kompletního seznamu škol vypisujících 3. kolo přijímacího řízení bude na stránkách systému i s volnou kapacitou na jednotlivých školách – oborech.
od 28. června do 28. srpna 2024 – podání přihlášek do 3. kola
29. srpna 2024 – ředitel školy zveřejní výsledky

Odvolání lze podat pouze v případě porušení práv uchazeče v průběhu zkoušek.

Kriteria přijímacích zkoušek

OBORY STŘEDNÍHO VZDĚLÁNÍ S MATURITNÍ ZKOUŠKOU – 3. kolo
délka studia: 4 roky, forma studia: denní, ukončení studia: maturitní vysvědčení
OBORY PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ
Název Kód oboru* Potvrzení od lékaře Známky ze ZŠ JPZ** Počet přijímaných
Ekonomické lyceum 78-42-M/02 NE ANO ANO 4
Obchodní akademie (zaměření na cestovní ruch) 63-41-M/02 NE ANO ANO 2
Strojírenství (zaměření na automatizaci a robotiku) 23-41-M/01 NE ANO ANO 5
Veřejnosprávní činnost 68-43-M/01 NE ANO ANO 2
OBORY STŘEDNÍHO VZDĚLÁNÍ S VÝUČNÍM LISTEM – 3. kolo
délka studia: 3 roky, forma studia: denní, ukončení studia: výuční list 
 OBORY PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ
Popis oboru Kód oboru* Potvrzení od lékaře Známky ze ZŠ JPZ** Počet přijímaných
Strojní mechanik (Zámečník) 23-51-H/01 ANO ANO  NE 3
Zedník 36-67-H/01 ANO + PRÁCE VE VÝŠKÁCH  ANO NE 3

Vysvětlivka: * kód oboru uvádějte na přihlášku; ** Jednotná Přijímací  Zkouška (výsledky z 1. kola)

 

 

 

MATURITNÍ ZKOUŠKY – PODZIM 2024

TERMÍNY MATURITNÍCH ZKOUŠEK

 • 2. 9. 2024 – Didaktické testy z MAT, ANJ
 • 3. 9. 2024 – Didaktické testy z ČJL
 • 4. 9. 2024 – Písemná maturitní zkouška – ČJL
 • 6. 9. 2024 – Písemná maturitní zkouška – ANJ
 • 9. 9. 2024 – Praktická maturitní zkouška – pro všechny obory
 • 12. 9. 2024 – Ústní maturitní zkouška – pro všechny obory

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY – PODZIM 2024

TERMÍNY JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY

TŘÍDA PÍSEMNÉ PRAKTICKÉ ÚSTNÍ
INS3, MOV3, SME3 5. 9. 2024 9. 9. – 11. 9. 2024 19. 9. 2024

 

PÍSEMNÁ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA: čas zkoušky: 8:00-12:00h, čas zkoušky pro žáky se SVP: 8:00-13:00h

více – >

AKTUÁLNĚ

Šachy

Šachy

Velké poděkování našim učebním oborům aranžér a zedník za návrh a realizaci venkovního šachového posezení v areálu školy, Osvoboditelů 380.
Vezměte si figurky a přijďte to vyzkoušet!

Pokračovat ve čtení...

školní knihovna

výpůjční doba ČT 11:15-11:30

Kontaktní osoba: Mgr. Petra Karfíková

číst více

STÁTNÍ ZKOUŠKY Z GRAFICKÝCH DISCIPLÍN


Kontaktní osoba: 
Mgr. Jaroslava Kuhnová

číst více

DIVADELNÍ KROUŽEK
Kontaktní osoba: Mgr. Petra Karfíková

číst více