e-mail: skola@oasoslouny.cz    tel.: +420 415655489

MATURITNÍ ZKOUŠKY

 

VÝSLEDKY DT BUDOU ZPŘÍSTUPNĚNY ŠKOLÁM 15.5.2017
PÍSEMNÉ PRÁCE DO ZAHÁJENÍ ÚSTNÍCH ZKOUŠEK (http://www.novamaturita.cz/vysledky-mz-1404036933.html)


ROZPIS ÚSTNÍCH MATURITNÍCH ZKOUŠEK: EKL4, OAK4, STR4, VSP4

více informací ZDE

INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ

Zákonní zástupci žáků si převezmou v kanceláři školy do vlastních rukou rozhodnutí o přijetí a mohou doručit Zápisový lístek.
Dle odst. 6 a 7 § 60g zákona 516/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Pokud tak neučiní, rozhodnutí o přijetí po této lhůtě pozbývá platnosti. Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání budou zájemcům předána osobně, nebudou odesílána. Za den doručení se považuje den zveřejnění seznamu. Jedno místo ve všech oborech je určeno pro odvolání.
Zápisový lístek nelze vzít zpět, výjimkou je přijetí na jiné škole, kde žák podal odvolání.

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY

KALENDÁŘ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK

 


Na opravnou zkoušku je třeba se písemně přihlásit nejpozději 1 měsíc před konáním zkoušky! – formulář u ZŘTV Mgr. Ivany Borlové

 

3. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ (PŘIHLÁŠKY SE PŘIJÍMAJÍ OD 22. 5. 2017)

Obor vzdělání – název KKOV forma počet volných míst termín přijímání přihlášek do 3. kola přijímacího řízení termín 3. kola přijímacího řízení
Strojírenství 23-41-M/01 denní 5 23.06.2017 30.06.2017
Obchodní akademie 63-41-M/02 denní 5 23.06.2017 30.06.2017
Veřejnosprávní činnost 68-43-M/01 denní 5 23.06.2017 30.06.2017
Ekonomické lyceum 78-42-M/02 denní 6 23.06.2017 30.06.2017
Strojní mechanik 23-51-H/01 denní 10 23.06.2017 30.06.2017
Instalatér 36-52-H/01 denní 7 23.06.2017 30.06.2017
Zedník 36-67-H/01 denní 8 23.06.2017 30.06.2017
Zednické práce 36-67/E/01 denní 2 23.06.2017 30.06.2017
Aranžér 66-52-H/01 denní 4 23.06.2017 30.06.2017

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO 3. KOLO

  1. výsledky klasifikace uchazeče z předchozího vzdělávání 
  2. výsledky klasifikace uchazeče z předmětů český jazyk – matematika – cizí jazyk 1 – cizí jazyk 2 za 3 sledovaná období
  3. v případě shody průměru prospěchu z předchozího vzdělávání se přihlédne k doložené účasti uchazeče na olympiádách a dalších soutěžích, nebo dalším relevantním skutečnostem, které dokládají zájem uchazeče o obor umístění v soutěžích a olympiádách. Nutno doložit k přihlášce.

 

FLORISTA 2017

11.5.2017 se konal v Postoloprtech 4. ročník soutěže v aranžování květin FLORISTA 2017

Soutěž měla dvě části:

  1. Teoretická část – jednoduché poznávání rostlin
  2. Praktická část – aranžování živých květů, aranžování sušiny

Soutěže se zúčastnily žákyně třídy ARR1: Trefilová Irena –  která Continue reading

Turnaj v kopané

Dne 10.05.2017 se konal turnaj tříd žáků učebních oborů v kopané.

Za krásného počasí se všechna utkání se konala v duchu fair play a žáci podávali výborné výkony.

Výsledky

  1. MOV 3, ZED 3, ZED 1
  2. SME 2, ZED 2
  3. SME 1  Continue reading

VELIKONOČNÍ TURNAJ

     Symbolem Velikonoc je na naší škole vždy florbalový turnaj, kterého se letos zúčastnilo 5 týmů. Ty mezi sebou odehrály deset zápasů systémem každý s každým a o umístění rozhodovaly nejen body, ale i skóre, které jednoznačně pomohlo vítěznému Continue reading

ERASMUS+

STUDENTI Z NIZOZEMSKA

První dubnový týden naše škola hostila studenty a vyučující z nizozemského Barendrechtu, ze školy Dalton Lyceum. Jednalo se o výměnu studentů v rámci projektu Erasmus+, které se letos zúčastnilo 12 studentů z druhého a prvního ročníku a stejný počet nizozemských Continue reading

SOUTĚŽ O NEJHEZČÍ KRASLICI

Žáci 1.ročníku oboru Aranžér se letos zúčastní soutěže O NEJHEZČÍ KRASLICI aneb TRADIČNĚ I NETRADIČNĚ v rámci výstavy DŮM A ZAHRADA v Lounech, která se koná v době  Velikonoc od 13.4.-16.4.2017.

Výstava je využita hned k několika dobrým věcem: