e-mail: skola@oasoslouny.cz; tel.: +420 415 655 489; tel.: +420 739 477 561 (nelze přepojit)

FRANTIŠEK FAJTL: „BOJOVAT ZA SVOBODU A DEMOKRACII SE VŽDY VYPLATÍ.“
Pod záštitou nadačního fondu školy byla 4. 10. 2021, v den 15. výročí úmrtí generála Františka Fajtla, slavnostně odhalena jeho busta jako důstojná připomínka odvážného a čestného člověka, jednoho z nejslavnějších stíhacích pilotů 2. sv. války.Všichni hosté svými postřehy přiblížili našim studentům život gen. F. Fajtla, jehož jméno škola nese.
Děkujeme Ing. Jitce Režné, dceři F. Fajtla, starostovi města Louny Mgr. Pavlu Jandovi, členu Rady ÚK Ing. Michalu Kučerovi, místostarostovi města Louny Mgr. V. A. Honsovi
a emeritnímu řediteli OA Louny Ing. Miloslavu Boudovi za vlídná a optimistická slova, která zprostředkovala morální odkaz F. Fajtla současným studentům.

PRO UCHAZEČE

STUDIJNÍ OBORY

UČEBNÍ OBORY

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2024

Informace naleznete na stránce: PŘIJÍMAČKY NA STŘEDNÍ 

INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ 2024

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2024

Termíny konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2023/2024

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanovilo termíny konání jednotné přijímací zkoušky.
Jednotná přijímací zkouška, jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ve dvou termínech, je stanovena v řádném termínu na dny:

Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia:

  1. termín: pátek 12. dubna 2024
  2. termín: pondělí 15. dubna 2024

Více informací —>

MATURITNÍ ZKOUŠKY – JARO 2024

  • 13. 11. 2023 – Centrum zpřístupní přihlašovací aplikaci v IS CERTIS.
  • 1. 12. 2023 – Žáci mají poslední možný termín pro podání přihlášky k MZ řediteli školy.
  • 20. 12. – Ředitel školy nejpozději k uvedenému termínu zpřístupní žákovi výpis z přihlášky k MZ.
  • 1. 2. 2024 – Žáci se mohou začít registrovat na výsledkový portál žáka.
  • 15. 1. 2024 – MŠMT nejpozději zveřejní jednotné zkušební schéma didaktických testů SČ MZ.
  • 1. 2. 2024 – Ředitel školy může nejdříve k tomuto termínu zpřístupnit žákům pozvánku k didaktickým testům.
  • 2. 5. – 7. 5. 2024 – Konání didaktických testů.

Více informací —>

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY – JARO 2024

TERMÍNY JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY

TŘÍDA PÍSEMNÉ PRAKTICKÉ ÚSTNÍ
ARR3, INS3, MOV3, SME3, ZED3 3.6.2024 4. – 6. 6. 2024 13. 6. 2024

 

PÍSEMNÁ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA: čas zkoušky: 8:00-12:00h, čas zkoušky pro žáky se SVP: 8:00-13:00h

 

více – >

AKTUÁLNĚ

Barevný týden

Barevný týden

V týdnu od 19. do 23. února proběhl na naší škole tzv. Barevný týden. Studenti maturitních i učebních oborů měli stanoven rozpis barev, podle kterých se měli každý konkrétní den obléknout – červená, modrá, žlutá, zelená a růžová. Když se Continue reading

Pokračovat ve čtení...

školní knihovna

výpůjční doba ČT 11:15-11:30

Kontaktní osoba: Mgr. Petra Karfíková

číst více

STÁTNÍ ZKOUŠKY Z GRAFICKÝCH DISCIPLÍN


Kontaktní osoba: 
Mgr. Jaroslava Kuhnová

číst více

DIVADELNÍ KROUŽEK
Kontaktní osoba: Mgr. Petra Karfíková

číst více