e-mail: skola@oasoslouny.cz; tel.: +420 415 655 489; tel.: +420 739 477 561 (nelze přepojit)

PRO UCHAZEČE

STUDIJNÍ OBORY

UČEBNÍ OBORY

MATURITNÍ ZKOUŠKY – JARO 2020

JEDNOTNÉ ZKUŠEBNÍ SCHÉMA PÍSEMNÝCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ A VÝBĚROVÉ ZKOUŠKY – JARNÍ ZKUŠEBNÍ OBDOBÍ 2020

Datum konání zkoušky Zkušební předmět
8. 4. 2020 Český jazyk a literatura PP
30. 4. 2020 Anglický jazyk PP
Německý jazyk PP
4. 5. 2020 Matematika DT
5. 5. 2020 Český jazyk a literatura DT
Německý jazyk DT

 

Termín odevzdání školního seznamu literárních děl: do 31. 3. 2020

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY – JARO 2020

TERMÍNY ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK – JARO 2020

PÍSEMNÉ ZZ 1. 6. 2020
PRAKTICKÉ ZZ ARR3 2. 6. – 4. 6. 2020
INS3 2. 6. – 3. 6. 2020
(SVP 2. 6. – 4. 6.)
MOV3 2. 6. 2020
SME3 2. 6. – 4. 6. 2020
ZED3 2. 6. – 3. 6. 2020
ZPR3 2. 6. – 3. 6. 2020
PŘÍPRAVA K ZZ 8. 6. – 12. 6. 2020
ÚSTNÍ ZZ 16. 6. 2020

 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ – JPZ

Informace k přijímacímu řízení ve školním roce 2019/2020 (pro přijetí pro školní rok 2020/2021):

Čtyřleté obory vzdělání:

1. termín: úterý 14. dubna 2020
2. termín: středa 15. dubna 2020

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu:

1. termín: středa 13. května 2020
2. termín: čtvrtek 14. května 2020

v budově Osvoboditelů 380, Louny, 2.patro


Termín odevzdání přihlášky do 1. 3. 2020

AKTUÁLNĚ

VÁNOČNÍ TURNAJ

Dne 20. 12. 2019 jsme si již tradičně připomněli vánoční období naším turnajem v sálové kopané. Každá třída si nominovala ze svých řad hráče, kteří sehráli ve dvou skupinách zápasy po 10 minutách čistého času. Chlapecké týmy také doplňovala tři Continue reading

Advent v Pirně

V pondělí 9. 12. 2019 se žáci naší školy zúčastnili výletu do saského města Pirna. Dostali tak možnost nasát a užít si vánoční atmosféru Německa.

Podle plánku města jsme došli na historické náměstí Markt, kde v době vánoční probíhají Continue reading