Nabídka zaměstnání – Učitel matematiky, učitel IT

 • vysokoškolské vzdělání (VŠ, Bc.) 
 • odpovědnost, samostatnost, kreativitu a časovou flexibilitu 
 • dostatečnou psychickou odolnost vůči stresu ….. pokračování zde >>>
 

 

e-mail: skola@oasoslouny.cz; tel.: +420 415 655 489; tel.: +420 739 477 561 (nelze přepojit)

František Fajtl: „Bojovat za svobodu a demokracii se vždy vyplatí.“

Pod záštitou nadačního fondu školy byla 4. 10. 2021, v den 15. výročí úmrtí generála Františka Fajtla, slavnostně odhalena jeho busta jako důstojná připomínka odvážného a čestného člověka, jednoho z nejslavnějších stíhacích pilotů 2. sv. války.

Všichni hosté svými postřehy přiblížili našim studentům život gen. F. Fajtla, jehož jméno škola nese.

Děkujeme Ing. Jitce Režné, dceři F. Fajtla, starostovi města Louny Mgr. Pavlu Jandovi, členu Rady ÚK Ing. Michalu Kučerovi, místostarostovi města Louny Mgr. V. A. Honsovi a emeritnímu řediteli OA Louny Ing. Miloslavu Boudovi za vlídná a optimistická slova, která zprostředkovala morální odkaz F. Fajtla současným studentům.

PRO UCHAZEČE

STUDIJNÍ OBORY

UČEBNÍ OBORY

PŘIJATÍ V 3. KOLE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ – STUDIJNÍ OBORY

PŘIJATÍ UCHAZEČI VE TŘETÍM KOLE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ – STUDIJNÍ OBORY

Obory středního vzdělání s maturitní zkouškou

78-42-M/02 Ekonomické lyceum

78-42-M/02 Ekonomické lyceum

REGISTRAČNÍ ČÍSLO BODY DOSAŽENÉ ZA 1. KRITÉRIUM BODY DOSAŽENÉ ZA 2. KRITÉRIUM CELKEM
BODŮ ZA ZK
POŘADÍ VÝSLEDEK PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
447 132,50 95,00 227,50 1. PŘIJAT
449 112,50 55,00 167,50 2. PŘIJAT
450 90,00 60,00 150,00 3. PŘIJAT
448 84,25 25,00 109,25 4. PŘIJAT

Dle odst. 6 a 7 § 60g zákona 516/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Pokud tak neučiní, rozhodnutí o přijetí po této lhůtě pozbývá platnosti. Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání budou zájemcům předána osobně, nebudou odesílána. Za den doručení se považuje den zveřejnění seznamu. Jedno místo ve všech oborech je určeno pro odvolání.
Zápisový lístek nelze vzít zpět, výjimkou je přijetí na jiné škole, kde žák podal odvolání.

63-41-M/02 Obchodní akademie

63-41-M/02 Obchodní akademie

REGISTRAČNÍ ČÍSLO BODY DOSAŽENÉ ZA 1. KRITÉRIUM BODY DOSAŽENÉ ZA 2. KRITÉRIUM CELKEM
BODŮ ZA ZK
POŘADÍ VÝSLEDEK PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
152 143,00 105,00 248,00 1. PŘIJAT
149 132,50 95,00 227,50 2. PŘIJAT
153 112,50 55,00 167,50 3. PŘIJAT
150 85,75 10,00 95,75 4. PŘIJAT
151 61,75 0,00 61,75 5. PŘIJAT

 Dle odst. 6 a 7 § 60g zákona 516/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Pokud tak neučiní, rozhodnutí o přijetí po této lhůtě pozbývá platnosti. Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání budou zájemcům předána osobně, nebudou odesílána. Za den doručení se považuje den zveřejnění seznamu. Jedno místo ve všech oborech je určeno pro odvolání.
Zápisový lístek nelze vzít zpět, výjimkou je přijetí na jiné škole, kde žák podal odvolání.

Kritéria přijímacího řízení

Kritéria přijímacího řízení:

Hodnocení z předchozího vzdělávání 

  • výsledky klasifikace uchazeče z 8. ročníku a pololetí 9. ročníku vzdělávání podle RVP Základní vzdělávání(150 bodů) (součet bodů za: průměr 1. pol. 8. tř., průměr 2. pol. 8. tř., průměr 1. pol. 9. tř.)
  • výsledky klasifikace uchazeče z předmětů český jazyk – matematika – cizí jazyk 1 – cizí jazyk 2 za tři sledovaná období (120 bodů). Z těchto uvedených předmětů nesmí být žák ve všech třech sledovaných období ZŠ klasifikován stupněm nedostatečný.
  • v případě shody průměru prospěchu z předchozího vzdělávání se přihlédne k doložené účasti uchazeče na olympiádách a dalších soutěžích, nebo dalším relevantním skutečnostem, které dokládají zájem uchazeče o obor umístění v soutěžích a olympiádách. Nutno doložit k přihlášce. (10 bodů)

Poučení pro nepřijaté

Pokud chcete nastoupit na naší školu, podejte co možná nejdříve odvolání. Je více než možné, že všichni přijatí nenastoupí (neodevzdají v zák. lhůtě zápisový lítek). Vaše odvolání bude rychleji vyřízeno.

(V případě nepřijetí Vašeho syna/Vaší dcery existuje reálná šance, že nakonec uchazeč bude na školu přijat. Určitá část uchazečů totiž svůj zápisový lístek uplatní na druhé škole, kde také konali jednotnou přijímací zkoušku. V tom případě se uvolní místo pro uchazeče, který skončil v původním pořadí pod čarou pro přijetí, a to postupně podle pořadí. Tímto způsobem může být přijato i větší množství uchazečů, záleží vždy na počtu těch z přijatých, kteří v zákonné lhůtě nepřinesou zápisový lístek.)

PŘIJATÍ UCHAZEČI V 2. KOLE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ – UČEBNÍ OBORY

OBORY STŘEDNÍHO VZDĚLÁNÍ S VÝUČNÍM LISTEM (UČEBNÍ OBORY)

Kritéria přijímacího řízení

Kritéria přijímacího řízení:

 1. splnění povinné školní docházky
 2. zdravotní způsobilost potvrzená lékařem
 3. pro uchazeče do oboru vzdělávání Zedník  a Zednické práce je požadováno potvrzení od lékaře o schopnosti vykonávat práce ve výškách.
 4. pro uchazeče do oborů kategorie E: písemné doporučení školského poradenského zařízení v případě, že v průběhu povinné školní docházky byl uchazeč v péči pedagogicko-psychologické poradny či speciálně pedagogického centra.
 5. v případě shody průměru prospěchu z předchozího vzdělávání se přihlédne k zájmu o zvolený obor doloženým účastí uchazeče na olympiádách a dalších soutěžích.

Jedno místo ve všech oborech je určeno pro odvolání. V dalších kolech přijímacího řízení budou přijímáni žáci do naplnění tříd ve všech jednotlivých oborech.

Mechanik opravář motorových vozidel, Aranžér, Instalatér

23-68-H/01
Mechanik opravář motorových vozidel
66-52-H/01
Aranžér
36-52-H/01
Instalatér
POŘADÍ REGISTR.
ČÍSLO
BODY ZE ZŠ VÝSLEDEK PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ POŘADÍ REGISTR.
ČÍSLO
BODY ZE
VÝSLEDEK PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ POŘADÍ REGISTR.
ČÍSLO
BODY ZE ZŠ VÝSLEDEK PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
1 MO36 204,75 PŘIJAT 1 AR44 123,50 PŘIJAT 1 IN24 63,25 PŘIJAT
2 MO35 63,25 PŘIJAT 2 AR43 100,25 PŘIJAT 2 IN23 19,75 PŘIJAT
3 MO37 51,00 PŘIJAT 3 AR45 100,25 PŘIJAT
4 MO38 39,00 PŘIJAT 4 AR39 62,25 PŘIJAT
5 MO39 26,00 PŘIJAT 5 AR41 35,50 NEPŘIJAT
6 MO41 14,75 NEPŘIJAT 6 AR42 31,25 NEPŘIJAT
7 MO40 12,00 NEPŘIJAT 7 AR40 2,25 NEPŘIJAT
8 MO34 0,00 NEPŘIJAT 8 AR38 0,00 NEPŘIJAT

Dle odst. 6 a 7 § 60g zákona 516/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Pokud tak neučiní, rozhodnutí o přijetí po této lhůtě pozbývá platnosti. Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání budou zájemcům předána osobně, nebudou odesílána. Za den doručení se považuje den zveřejnění seznamu. Jedno místo ve všech oborech je určeno pro odvolání.
Zápisový lístek nelze vzít zpět, výjimkou je přijetí na jiné škole, kde žák podal odvolání.

Strojní mechanik, Zedník, Krejčí

23-51-H/01
Strojní mechanik
36-67-H/01
Zedník
31-58-H/01
Krejčí
POŘADÍ REGISTR.
ČÍSLO
BODY ZE ZŠ VÝSLEDEK PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ POŘADÍ REGISTR.
ČÍSLO
BODY ZE ZŠ VÝSLEDEK PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ POŘADÍ REGISTR.
ČÍSLO
BODY ZE ZŠ VÝSLEDEK PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
1 SM13 204,75 PŘIJAT 1 ZE11 70,50 PŘIJAT 1 KR14 3,50 PŘIJAT
2 SM18 188,50 PŘIJAT 2 ZE12 43,75 PŘIJAT 2 KR13 0,00 PŘIJAT
3 SM16 103,75 PŘIJAT 3 ZE10 19,75 PŘIJAT
4 SM12 63,25 PŘIJAT
5 SM14 51,00 PŘIJAT
6 SM15 26,00 PŘIJAT
7 SM17 12,00 NEPŘIJAT

Dle odst. 6 a 7 § 60g zákona 516/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Pokud tak neučiní, rozhodnutí o přijetí po této lhůtě pozbývá platnosti. Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání budou zájemcům předána osobně, nebudou odesílána. Za den doručení se považuje den zveřejnění seznamu. Jedno místo ve všech oborech je určeno pro odvolání.
Zápisový lístek nelze vzít zpět, výjimkou je přijetí na jiné škole, kde žák podal odvolání.

VYHLAŠUJEME 3. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO OBORY VZDĚLÁNÍ S MATURITNÍ ZKOUŠKOU

Přijímací řízení na střední školu pro školní rok 2023/2024 – Ústecký kraj
Škola – přesný název Obchodní akademie a Střední odborná škola gen. Fr. Fajtla, Louny, příspěvková organizace
Adresa školy včetně PSČ Osvoboditelů 380, 440 01 Louny
Telefonické (či jiné) spojení  pro případné informace, webové stránky školy +420 415 655 489, www.oasoslouny.cz, e-mail: skola@oasoslouny.cz
Obor vzdělání – název KKOV forma počet volných míst termín přijímání přihlášek do 3. kola PŘ termín 3. kola PŘ
Strojírenství 23-41-M/01 denní 2 26. 05. 2023 29. 05. 2023
Obchodní akademie 63-41-M/02 denní 10 26. 05. 2023 29. 05. 2023
Veřejnosprávní činnost 68-43-M/01 denní 1 26. 05. 2023 29. 05. 2023
Ekonomické lyceum 78-42-M/02 denní 5 26. 05. 2023 29. 05. 2023

Kritéria přijímacího řízení pro studijní obory:

 1. Hodnocení z předchozího vzdělávání 
  1. výsledky klasifikace uchazeče z 8. ročníku a pololetí 9. ročníku vzdělávání podle RVP Základní vzdělávání (150 bodů) (součet bodů za: průměr 1. pol. 8. tř., průměr 2. pol. 8. tř., průměr 1. pol. 9. tř.)
  2. výsledky klasifikace uchazeče z předmětů český jazyk – matematika – cizí jazyk 1 – cizí jazyk 2 za tři sledovaná období (120 bodů). Z těchto uvedených předmětů nesmí být žák ve všech třech sledovaných období ZŠ klasifikován stupněm nedostatečný.
  3. v případě shody průměru prospěchu z předchozího vzdělávání se přihlédne k doložené účasti uchazeče na olympiádách a dalších soutěžích, nebo dalším relevantním skutečnostem, které dokládají zájem uchazeče o obor umístění v soutěžích a olympiádách. Nutno doložit k přihlášce. (10 bodů)

Jedno místo ve všech oborech je určeno pro odvolání. V dalších kolech přijímacího řízení budou přijímáni žáci do naplnění tříd ve všech jednotlivých oborech.

MATURITNÍ ZKOUŠKY – JARO 2023

Didaktické testy společné části maturitní zkoušky se v jarním zkušebním období 2023 budou konat 2.–5. května 2023

TŘÍDA PÍSEMNÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA Z ČJL PÍSEMNÁ  MATURITNÍ ZKOUŠKA Z CJ (AJ, NJ) PRAKTICKÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA ÚSTNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKA
OAK4 17. 4. 2023 19. 4. 2023 26. 4. 2023 22. – 26. 5. 2023
STR4 17. 4. 2023 19. 4. 2023 27. 4. 2023 16. – 17. 5. 2023
VSP4 17. 4. 2023 19. 4. 2023 27. 4. 2023 18. – 19. 5. 2023

ROZPIS ÚSTNÍCH PROFILOVÝCH MZ: MATURITNI-ZKOUSKY-USTNI-OAK4,MATURITNI-ZKOUSKY-USTNI-STR4, MATURITNI-ZKOUSKY-USTNI-VSP4

Závěrečné zkoušky – JARO 2023

TERMÍNY ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK – JARO 2023

TŘÍDA PÍSEMNÉ PRAKTICKÉ ÚSTNÍ
ARR3 1.6.2023 5.6.-7.6.2023 14.06.2023
INS3 1.6.2023 5.6.-6.6.2023 14.06.2023
KRE3 1.6.2023 5.6.-7.6.2023 14.06.2023
MOV3 1.6.2023 5.6.-7.6.2023 14.06.2023
SME3 1.6.2023 5.6.-6.6.2023 14.06.2023
ZED3 1.6.2023 5.6.-6.6.2023 14.06.2023

PÍSEMNÁ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA: čas zkoušky: 8:00-12:00h, čas zkoušky pro žáky se SVP: 8:00-13:00h

AKTUÁLNĚ

Přehazovaná

Dne 17.5.2023 se uskutečnil turnaj dívek dvojic v přehazované na Postoloprtské. Zúčastnily se ho dívky všech 3.ročníků oboru Aranžér a Krejčí.

1.místo – Rúcklová Aneta, Morawetzová Nikola
2.místo – Postředníková Kristýna, Bačová Miluše
3.místo – Mráčková Lucie, Dragounová Michaela

Pokračovat ve čtení...

Stolní tenis

Ve školním roce 2022/2023 se uskutečnil na Postoloprtské turnaj tříd ve stolním tenise.

Pokračovat ve čtení...