zalozky_1
 zalozky_3
 zalozky_2
 zalozky_4
 

OA a SOŠ gen. F. Fajtla, Louny

Obchodní akademie a Střední odborná škola gen. F. Fajtla, Louny

jidelna_1bakalariwebmailintranetelearning

Nová adresa „Školního informačního systému – Bakaláři“ 
https://oasoslouny.bakalari.cz

  

Zavedli jsme výuku odborných předmětů metodou CLIL.

clil
content and language integrated learning

Naše škola chce poskytovat žákům kvalitní vzdělání, a proto jsme se v letošním školním roce rozhodli zavést do výuky odborných předmětů metodu CLIL – integrovanou výuku odborného předmětu a cizího jazyka. Obsahově a jazykově propojené vyučování přináší několik klíčových výhod:

  • žáci se vzdělávají současně v cizím jazyce a v daném odborném předmětu
  • díky své znalosti anglického jazyka, mohou při studiu odborného předmětu využívat cizojazyčné materiály, schémata, obrázky
  • rozšiřují si svou cizojazyčnou odbornou slovní zásobu
  • prohlubují si mezipředmětové vztahy a zároveň se zvyšuje jejich motivace k učení

V praxi to znamená, že některé vyučovací hodiny odborných předmětů jsou vedeny v anglickém jazyce. Žáci používají cizojazyčné materiály, které slouží k rozšiřování a prohlubování jejich odborné slovní zásoby. Tu žáci následně mohou uplatnit v diskuzích v mezinárodních projektech nebo na odborné zahraniční praxi. Příprava učitelů na vyučování touto metodou vyžaduje mnohem delší čas než na běžnou výuku. Ale první zkušenosti ukazují, že není čeho litovat.Metoda CLIL se setkala s velkým zájmem u žáků 1. ročníku oboru Ekonomické lyceum v předmětech chemie a biologie, 3.ročníku Obchodní akademie v předmětu Služby cestovního ruch a u žáků 1. ročníku oboru Veřejnosprávní činnost v předmětu veřejná správa.


Celý příspěvek

V pondělí 6. června proběhl v Masarykových sadech v Lounech zábavný program pro děti z mateřských škol pod názvem „Park v ohrožení“. Krásné prostředí parku poskytlo útočiště 27 pohádkovým postavičkám, za které se již… Celý příspěvek

eu_flag

V neděli 5. června se z týdenního pobytu v nizozemském Barendrechtu vrátila skupina dvanácti studentů třetích ročníků. Partnerské město Loun navštívili v rámci projektu Erasmus+ Strategická partnerství a tato cesta navázala na dubnovou návštěvu studentů z Barendrechtu.

 V dopoledních hodinách se studenti věnovali plnění úkolů projektu, jehož tématem je trvale udržitelný rozvoj. Navazovali na svou práci z dubna, na základě výsledů dotazníkového šetření, které prováděli v obou městech. Na konci týdne studenti shrnuli svou činnost v trojjazyčném Newsletteru, který si v blízké době budete moci přečíst na www. wikigreen.eu. Kromě teoretické práce v týmech se vydávali odpoledne i na exkurze (např. čistírna odpadních vod v Barendrechtu, zahradnictví ve Zwijndrechtu, Rotterdam), jak jinak než typickým nizozemským dopravním prostředkem – na kole.

V pátek během dopoledne nás ve škole navštívil zástupce radnice, který se studenty diskutoval o jejich projektu a zážitcích z obou pobytů. Popřál studentům do budoucna, aby si své setkání zopakovali, buď soukromě, nebo v rámci aktivit pořádaných partnerskými městy.

Celý týden si naši studenti vylepšovali angličtinu, zvyšovali si povědomí o životním prostředí, poznávali kulturu Nizozemska a významně tak prohloubili přátelství se studenty v Barendrechtu. A vlastně jen tak mimochodem prošli také náročným cyklistickým kurzem.

Celý příspěvek

Na Městském úřadě v Lounech se ve čtvrtek 2. června konala slavnostní akce – absolventům naší školy bylo předáváno maturitní vysvědčení. Na úvod zazněla studentská hymna Gaudeamus igitur a po proslovu paní ředitelky studenti EKL, STR a VSP obdrželi tolik vytoužené maturitní vysvědčení. Několika z nich se dokonce podařilo dosáhnout vyznamenání – Denise Taufnerové a Kateřině Tomášové z EKL, Zdeňku Novotnému ze STR a Patriku Pulchartovi z VSP. Třídní učitelky Mgr. J. Kuhnová a Mgr. P. Karfíková  popřály svým studentům mnoho štěstí v nové etapě jejich života a na závěr opět zazněla hudba – v podání Elišky Drbohlavové a Jaroslava Parmy. Věříme, že tento slavnostní akt za přítomnosti učitelů, rodičů a známých byl krásnou tečkou za středoškolským vzděláváním našich absolventů.

Celý příspěvek

KONTAKT
Název organizace:
Obchodní akademie a Střední odborná
škola gen. F. Fajtla, Louny
, příspěvková organizace
Zřizovatel: Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48, 40002 Ústí/Labem
Sídlo školy: Louny, Ústecký kraj
Ředitelka školy: Mgr. Simona Vágnerová
Doručovací adresa: Osvoboditelů 380, 440 58 Louny
Datová schránka ID: zyhxgae
Telefon: +420-415-655-489
Telefon: +420-415-655-489 (žádosti)
Telefon: +420 739 477 561 (sekretariát)
Telefon: +420 776 440 067 (školní jídelna)
IZO: 014451042
IČO: 14451042, DIČ: CZ14451042
REDIZO: 600170632
E-mail: skola@oasoslouny.cz
Bankovní spojení: ČSOB, č.ú. 167762648/0300

ŠKOLNÍ KNIHOVNA – ÚTERÝ
11:30 – 11:45 a 14:10 – 14:30

logo_cteni_pomaha

rss

Přihlášení k odběru informací z webu:
Na adrese http://oasoslouny.cz/feed/ najdete RSS kanál novinek webu naší školy, k jehož odběru se můžete přihlásit a získávat tak automaticky často aktualizované informace. Pokud budete chtít odebírat jakoukoliv jinou rubriku, stačí za adresu rubriky dopsat /feed/ v RSS čtečce