AKTUALIZOVÁNO 1. 3. 2021 – INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 1. BŘEZNA 2021 DO 21. BŘEZNA 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200 (dostupné ZDE).

 • Nadále platí vzdělávání distančním způsobem.  Toto platí i pro žáky závěrečných ročníků, kteří se připravují na své závěrečné a maturitní zkoušky.
 • Pokud nastane možnost prezenčního způsobu vzdělávání po třech týdnech, pod podmínkou testování žáků zaměřeného na zjištění přítomnosti viru covid-19 v organismu, obdržíte opět od školy potřebné informace a pokyny. 

JE POVOLENO KONÁNÍ:

 • závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek, a to bez omezení počtu osob
 • komisionálních opravných a komisionálních náhradních zkoušek na středních školách

Z obecného zákazu pohybu mezi okresy je mimo dalších i výjimka pro cesty za účelem účasti na vzdělávání včetně praxí a na zkouškách. Tedy je výjimka pro cesty za takovým vzděláváním (praxí) nebo zkouškami, které je možné v souladu s krizovými opatřeními nadále konat. Všem osobám, které dosáhly věku alespoň 15 let a využívají této výjimky, je nařízeno prokázat důvodnost využití výjimky písemným dokladem nebo čestným prohlášením s uvedením konkrétního důvodu výjimky, viz krizové opatření č. 216 ze dne 26. února 2021 (dostupné ZDE).

e-mail: skola@oasoslouny.cz; tel.: +420 415 655 489; tel.: +420 739 477 561 (nelze přepojit)

Nabídka zaměstnání – Učitel odborných předmětů pro učební obory –  technické zaměření

Požadujeme :

 • požadované vzdělání ÚSO s maturitní zkouškou na škole technického směru, pro výuku v oborech MOV a SME (mechanik opravář motorových vozidel a strojní mechanik-zámečník)
 • možnost doplnit si při zaměstnání splnění podmínek zák. 564/2004 Sb. o pedagogických pracovnících
 • odpovědnost, samostatnost, kreativitu a časovou flexibilitu
 • dostatečnou psychickou odolnost vůči stresu a zvládání náročných situací se žáky
 • znalost práce s digitálními technologiemi
 • zájem o další vzdělávání
 • bližší informace po osobním jednání s ředitelkou školy
 • typ pracovního úvazku – plný pracovní úvazek
 • nástup 1. 9. 2021

Kontakt: Mgr. Simona Vágnerová, tel. +420 415 655 489

Nabídka zaměstnání – Učitel odborných předmětů pro učební obory –  technické zaměření

Požadujeme :

 • vysokoškolské vzdělání technického směru (Ing., nebo Bc.) pro výuku v oborech MOV a SME (mechanik opravář motorových vozidel a strojní mechanik-zámečník)
 • možnost doplnit si při zaměstnání splnění podmínek zák. 564/2004 Sb. o pedagogických pracovnících
 • odpovědnost, samostatnost, kreativitu a časovou flexibilitu
 • dostatečnou psychickou odolnost vůči stresu a zvládání náročných situací se žáky
 • znalost práce s digitálními technologiemi
 • zájem o další vzdělávání
 • bližší informace po osobním jednání s ředitelkou školy
 • typ pracovního úvazku – plný pracovní úvazek
 • nástup 1. 9. 2021

Kontakt: Mgr. Simona Vágnerová, tel. +420 415 655 489

PRO UCHAZEČE

STUDIJNÍ OBORY

UČEBNÍ OBORY

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Jednotná přijímací zkouška a ani školní přijímací zkouška se nekoná

Platné znění opatření obecné povahy č. j. MSMT-43073/2020-3 (ve znění opatření obecné povahy č.j. MSMT-1452/2021-1 a dodatků č. j. MSMT-4337/2021-1 a č. j. MSMT-4337/2021-6)

Ředitel školy ukončí hodnocení přijímacího řízení a zveřejní seznam přijatých uchazečů nejdříve 19. května 2021.

Zápisový lístek mohou přijatí uchazeči odevzdat nejpozději 10 pracovních dnů po vyhlášení výsledků.

 

MATURITNÍ ZKOUŠKY – JARO 2021

Upozornění pro maturanty:

KRITÉRIA HODNOCENÍ PROFILOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY 2020-2021

Ve školním roce 2020/2021 se konají pouze didaktické testy ( ČJL a ANJ) a ústní zkoušky (ČJL, ANJ a profilové odborné předměty)

Forma praktické maturitní zkoušky zůstává nezměněna.

Řádné termíny DT (3. 5. 2021 – ANJ, 4. 5. 2021 – ČJL),

Mimořádné termíny DT pro žáky, kteří se nemohli k řádnému termínu dostavit z důvodu karantény/Covid-19 (14. 6. 2021 – ANJ, 15. 6. 2021 – ČJL)

Opatření obecné povahy – Maturitní zkoušky

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 184a odst. 4 písm. a) a b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), určuje:
Žák, který je ve školním roce 2020/2021 žákem posledního ročníku oboru vzdělání, ve kterém se dosahuje středního vzdělání s maturitní zkouškou, žákem čtvrtého ročníku, může konat maturitní zkoušku, pokud prospěl v prvním pololetí školního roku 2020/2021.
– Žák ve školním roce 2020/2021 prospěl v prvním pololetí posledního ročníku oboru vzdělání, ve kterém se dosahuje středního vzdělání s maturitní zkouškou, čtvrtého ročníku, pokud prospěl ze všech povinných předmětů. Žákovi, který neprospěl nebo nemohl být hodnocen, určí ředitel školy termín konání opravné nebo náhradní zkoušky tak, aby se tato zkouška konala do 30. června 2021. Požádá-li o to žák, umožní ředitel školy vykonání této zkoušky tak, aby se konala do 31. března 2021. Pokud žák prospěl v prvním pololetí do 31. března 2021, může konat řádný termín maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2021. Pokud žák prospěl v prvním pololetí do 30. června 2021, může konat řádný termín maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období 2021. Opravná a náhradní zkouška je komisionální.

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY – JARO 2021

Upozornění pro žáky konající závěrečné zkoušky:

Ve školním roce 2020/2021 se konaná pouze PRAKTICKÁ ZZ a PÍSEMNÁ ZZ
Forma praktické a písemné závěrečné zkoušky zůstává nezměněna.

Řádné termíny:

 • PÍSEMNÁ ZZ – 1. 6. 2021
 • PRAKTICKÁ ZZ – 2. 6. – 4. 6. 2021

Opatření obecné povahy – Závěrečné zkoušky

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 184a odst. 4 písm. a) a b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), určuje:

-Žák, který je ve školním roce 2020/2021 žákem posledního ročníku oboru vzdělání, ve kterém se dosahuje středního vzdělání s výučním listem, může konat závěrečnou zkoušku, pokud prospěl v prvním pololetí školního roku 2020/2021.

-Žák ve školním roce 2020/2021 prospěl v prvním pololetí posledního ročníku oboru vzdělání, ve kterém se dosahuje středního vzdělání s výučním listem, pokud prospěl ze všech povinných předmětů. Žákovi, který neprospěl nebo nemohl být hodnocen, určí ředitel školy termín konání opravné nebo náhradní zkoušky tak, aby se tato zkouška konala do 30. června 2021. Požádá-li o to žák, umožní ředitel školy vykonání zkoušky tak, aby se tato zkouška konala do 31. května 2021; Pokud žák prospěl v prvním pololetí do 30. května, může konat řádný termín závěrečné zkoušky v termínech podle tohoto opatření. Pokud žák prospěl v prvním pololetí do 30. června, může konat řádný termín závěrečné zkoušky nejdříve v září 2021.

AKTUÁLNĚ

Finanční gramotnost

Ve třetím prosincovém týdnu proběhlo na naší škole školní kolo soutěže Finanční gramotnost, kterou organizuje spolek METODICA, institut pro další vzdělávání, z.s., ve spolupráci s Evropskou asociací finančního plánování Česká republika (EFPA ČR). Ve školním kole soutěží žáci jako jednotlivci. Continue reading

LVVK

Letošní lyžařský kurz (12. 1. – 17. 1. 2020), původně plánovaný do Krušných hor, se vlivem nedostatečných sněhových podmínek nekonal na Plešivci, ale na Černé hoře.

Hotel Černá bouda nám poskytl  velmi dobré podmínky pro naše studenty – kvalitní Continue reading