e-mail: skola@oasoslouny.cz; tel.: +420 415 655 489; tel.: +420 739 477 561 (nelze přepojit)

INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY OD 7. 12. 2020

Vzdělávání a provoz školy od 7. 12. 2020

Počínaje pondělím 7. 12. se dostáváme do další fáze návratu vzdělávání k prezenční formě.

Žáci „neposledních“ ročníků začnou docházet na teoretické vyučování do školy tzv. střídavým neboli rotačním systémem, žáci posledních ročníků budou prezenčně docházet stále. V týdnu od 7. do 11. 12. bude tedy organizace vzdělávání vypadat takto:

– prezenčně (do školy) nastoupí do teoretického vyučování třídy: STR1+VSP1, STR2+VSP2 (STR2 ve středu PRA), STR3+VSP3, 4. r. SO, ARR1, INS1, KRE1, MOV1, SME1, ZED1 a 3. r. UO

– distanční teoretické vyučování budou mít třídy: OAK1, OAK2, OAK3

– praktické vyučování bude realizováno prezenčně pro všechny žáky, tj. 2. r. UO

od 14. do 18. 12. bude tedy organizace vzdělávání vypadat takto:

– prezenčně (do školy) nastoupí do teoretického vyučování třídy: OAK1, OAK2, OAK3, 4. r. SO, ARR2, INS2, KRE2, MOV2, SME2, ZED2

– distanční teoretické vyučování budou mít třídy: STR1+VSP1, STR2+VSP2, STR3+VSP3

– praktické vyučování bude realizováno prezenčně pro všechny žáky, tj. 1. a 3. r. UO

– pro provoz školy platí stejná epidemiologická a hygienická opatření jako doposud

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O STUDIUM NA NAŠÍ ŠKOLE ve školním roce 2021/2022

Pokud máte zájem o některý z níže nabízených oborů, rádi vám poskytneme informace na telefonních číslech nebo elektronicky na emailu

ředitelka školy Mgr. Simona Vágnerová (vagnerova@oasoslouny.cz)
tel.: +420 415 655 489
Pro informace o studijních oborech kontaktujte Pro informace o učebních oborech kontaktujte
ZŘTV: Ing. Václav Jukl (jukl@oasoslouny.cz)
tel.: +420 731 188 346
ZŘTV: Mgr. Ivana Borlová (borlova@oasoslouny.cz)
tel.: +420 739 822 170
Výchovný poradce: Mgr. Martina Jakešová
(jakesova@oasoslouny.cz)
Výchovný poradce: Mgr. Hana Topičová
(topicova@oasoslouny.cz)
Personální oddělení: Věra Šnajdarová (snajdarova@oasoslouny.cz)
tel.: +420 415 655 489
Obory středního vzdělání s maturitní zkouškou Obory středního vzdělání s výučním listem
78-42-M/02 Ekonomické lyceum 23-51-H/01 Strojní mechanik (Zámečník)
63-41-M/02 Obchodní akademie (zaměření na cestovní ruch nebo na informatiku) 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel (Automechanik)
23-41-M/01 Strojírenství (zaměření na automatizaci a robotiku) 31-58-H/01 Krejčí
68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost 36-52-H/01 Instalatér
36-67-H/01 Zedník
66-52-H/01 Aranžér

 

Dále můžete využit https://burzaskol.online (pondělí 14. prosince 2020)

VZDĚLÁVÁNÍ 2021

BURZA ŠKOL „VZDĚLÁVÁNÍ 2021“ SE LETOS NEKONÁ

PRO UCHAZEČE

STUDIJNÍ OBORY

UČEBNÍ OBORY

Provoz středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol od středy 25. listopadu 2020

Provoz středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol od středy 25. listopadu 2020:

Je povolena osobní přítomnost:

  • žáků a studentů závěrečných ročníků středních škol (4. ročníky SO, 3. ročníky UO)
  • žáků a studentů při praktickém vyučování (ODV) a praktické přípravě ve skupinách maximálně 20 žáků/studentů.

▪ Praktické vyučování a praktická příprava se uskutečňuje ve školách a školských zařízeních nebo na pracovištích fyzických nebo právnických osob, které mají oprávnění k činnosti související s daným oborem vzdělání a uzavřely se školou smlouvu o obsahu a rozsahu praktického vyučování a podmínkách pro jeho konání.

Provoz středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol od pondělí 30. listopadu 2020: Pro 1. – 3. ročníky SO a pro 1. – 2. ročníky UO pokračuje distanční výuka dle rozvrhu.

https://koronavirus.edu.cz/files/informace-k-provozu-skol-a-skolskych-zarizeni-od-25-a-30-11.pdf 

MATURITNÍ ZKOUŠKY – JARO 2021

Upozornění pro maturanty:

Vyplněnou a podepsanou přihlášku k maturitní zkoušce MZ 2021 v jarním termínu je nutno předat ředitelce školy do 1. prosince 2020.

Uchazeči o maturitní zkoušku (opravný termín) mohou podepsat formulář přihlášky v kanceláři zástupce (Ing. Václav Jukl) od 23. listopadu 2020 od 8:00 do 12:00 nebo dle domluvy, nejpozději však do pondělí 30. 11. 2020.

Po tomto datu již není možné se k MZ přihlásit.

Informace k provozu škol a školských zařízení od 25. 11. 2020

Na provoz škol a školských zařízení se i nadále vztahuje manuál Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19 (https://bit.ly/3lr1PEU, dále jen „Manuál“), Metodika pro vzdělávání distančním způsobem (https://bit.ly/3eUn2V5) a Metodika Ministerstva zdravotnictví pro nařizování karantény ve školách (https://bit.ly/36ili3W).

AKTUÁLNĚ

Finanční gramotnost

Ve třetím prosincovém týdnu proběhlo na naší škole školní kolo soutěže Finanční gramotnost, kterou organizuje spolek METODICA, institut pro další vzdělávání, z.s., ve spolupráci s Evropskou asociací finančního plánování Česká republika (EFPA ČR). Ve školním kole soutěží žáci jako jednotlivci. Continue reading

LVVK

Letošní lyžařský kurz (12. 1. – 17. 1. 2020), původně plánovaný do Krušných hor, se vlivem nedostatečných sněhových podmínek nekonal na Plešivci, ale na Černé hoře.

Hotel Černá bouda nám poskytl  velmi dobré podmínky pro naše studenty – kvalitní Continue reading