e-mail: skola@oasoslouny.cz; tel.: +420 415 655 489; tel.: +420 739 477 561 (nelze přepojit)

Erasmus+ 15 VET

erasmus+vet.jpg
Erasmus+ VET
PROJEKT :   2015-1-CZ01-KA102-013622 školní rok 2015/2016
londyn Odborné stáže v Evropě

Letošní projekt a odborná stáž v zahraničí je zaměřen na studenty 3.ročníků oborů Ekonomické lyceum a Obchodní akademie.
Na přelomu dubna a května 2016 stráví samostatně 12 studentů 14dní v Londýně prací v různých firmách a obchodech.
Budou muset prokázat svou znalost angličtiny, schopnost komunikace, ochotu se přizpůsobit a svou pracovitost a zodpovědnost.