e-mail: skola@oasoslouny.cz; tel.: +420 415 655 489; tel.: +420 739 477 561 (nelze přepojit)

zámečnické práce

Ceník poskytovaných prací  ve  školních dílnách

Obrobna – soustružení, frézování, broušení, vrtání, řezání 250,-/hod
Svařovna 250,-/hod
Zámečnická dílna 200,-/hod
Padací nůžky 300,-/hod

Kontakt:

Daniel Vrba
vedoucí učitel odborného výcviku

budova školních dílen Říční 2684, Louny

Doručovací adresa: Osvoboditelů 380, 440 01 Louny
e-mail: vrba@oasoslouny.cz
tel.: +420 603 518 771
tel.: +420 415 655 397