AKTUALIZOVÁNO 21. 4. 2021 – INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 26. DUBNA 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 19. dubna 2021 byla vydána:

Změna mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních, která začne platit od 26. 4. 2021 (ZDE). Tímto mimořádným opatřením se oproti současnosti mění následující:

Ve středních školách, vyšších odborných školách a konzervatořích od 26. 4. 2021

  • se umožňuje praktické vyučování žáků a studentů všech ročníků všech středních škol, bez omezení počtu žáků nebo studentů ve skupině (nad rámec vyplývající z platných právních předpisů),
  • osobní účast na praktickém vyučování žáků a studentů je podmíněna povinným testováním dle platného mimořádného opatření; toto platí také v případě konání praktické výuky nebo přípravy na pracovištích fyzických nebo právnických osob,

DÁLE JE POVOLENO KONÁNÍ:

  • závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek, a to bez omezení počtu osob
  • komisionálních opravných a komisionálních náhradních zkoušek na středních školách
  • skupinové konzultace žáků posledních ročníků středních škol, a to v maximálním počtu 6 žáků v jedné skupině (homogenita skupin není požadována)

e-mail: skola@oasoslouny.cz; tel.: +420 415 655 489; tel.: +420 739 477 561 (nelze přepojit)

pracoviště Postoloprtská 2636

ÚSEK TEORETICKÉHO VYUČOVÁNÍ

Budova: Postoloprtská 2636
tel.: 739 204 990, 778 761 971

Mgr. Ivana Borlová, zástupce ředitele pro teoretickou výuku
e-mail: borlova@oasoslouny.cz Zkratka: Bor Budova: Postoloprtská 2636
tel.: +420 739 822 170
Konzultační hodiny:
ST 14:15 – 15:00
 
Petr Bílek, učitel odborných předmětů
e-mail: bilek@oasoslouny.cz Zkratka: Bil Třídnictví: ZPR3 Konzultační hodiny:
ST(L) 14:15-15:00
ÚT(S) 13:25–14:10
Zuzana Koděrová, učitelka odborných předmětů AR
e-mail: koderova@oasoslouny.cz Zkratka: Kod Třídnictví: ARR1 Konzultační hodiny:
ÚT(SL) 14:15–15:00
Lukáš Kunštátský, učitel všeobecně vzdělávacích předmětů
e-mail: kunstatsky@oasoslouny.cz Zkratka: Kun Třídnictví: —
tel.: 603 141 161
Konzultační hodiny:
PO 14:15–15:00
ST 14:15–15:00
Ing. Ilona Pirichová, učitelka odborných předmětů KR, AR
e-mail: pirichova@oasoslouny.cz Zkratka: Pir Třídnictví: ARR2+SME2 Konzultační hodiny:
PO(SL) 14:15–15:00
Mgr. Ota Porubčan, učitel všeobecně vzdělávacích předmětů
e-mail: porubcan@oasoslouny.cz Zkratka: Por Třídnictví: ARR3+INS3 Konzultační hodiny:
PO(SL) 14:15–15:00
Mgr. Hana Topičová, učitelka všeobecně vzdělávacích předmětů, výchovný poradce, metodik primární prevence
e-mail: topicova@oasoslouny.cz Zkratka: Top Třídnictví: INS2+MOV2+ZED2 Konzultační hodiny:
ÚT(L) 14:15-15:00
ČT(S) 14:15–15:00
Výchovný poradce:
ČT(L) 10:30-11:15
ÚT(S) 9:40-10:25
Metodik primární prevence:
ČT(L) 11:45-12:30
ÚT(S) 11:15-11:40
Mgr. Pavel Vágner, učitel všeobecně vzdělávacích předmětů
e-mail: vagner@oasoslouny.cz Zkratka: Vág Třídnictví: INS1+SME1
Třídnictví: ZED1+KRE1
Konzultační hodiny:
ÚT(SL) 14:15–15:00
Bc. Andrea Vodová, učitelka odborných předmětů
e-mail: vodova@oasoslouny.cz Zkratka: Vod Třídnictví: MOV1 Konzultační hodiny:
ČT(SL) 14:15–15:00
Daniel Vrba, učitel odborných předmětů
e-mail: vrba@oasoslouny.cz Zkratka: VRB Třídnictví: — Konzultační hodiny:
ST(S) 14:15–15:00
Ing. Miroslav Zelenka, učitel všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů
e-mail: zelenka@oasoslouny.cz Zkratka: Zel Třídnictví: ZED3+SME3+MOV3 Konzultační hodiny:
ČT(SL) 14:15–15:00
Jan Žák, učitel odborných předmětů
e-mail: zak@oasoslouny.cz Zkratka: ZAK Třídnictví: —
tel.: 603 822 372
Konzultační hodiny:
ČT(S) 14:15–15:00