AKTUALIZOVÁNO 21. 4. 2021 – INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 26. DUBNA 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 19. dubna 2021 byla vydána:

Změna mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních, která začne platit od 26. 4. 2021 (ZDE). Tímto mimořádným opatřením se oproti současnosti mění následující:

Ve středních školách, vyšších odborných školách a konzervatořích od 26. 4. 2021

  • se umožňuje praktické vyučování žáků a studentů všech ročníků všech středních škol, bez omezení počtu žáků nebo studentů ve skupině (nad rámec vyplývající z platných právních předpisů),
  • osobní účast na praktickém vyučování žáků a studentů je podmíněna povinným testováním dle platného mimořádného opatření; toto platí také v případě konání praktické výuky nebo přípravy na pracovištích fyzických nebo právnických osob,

DÁLE JE POVOLENO KONÁNÍ:

  • závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek, a to bez omezení počtu osob
  • komisionálních opravných a komisionálních náhradních zkoušek na středních školách
  • skupinové konzultace žáků posledních ročníků středních škol, a to v maximálním počtu 6 žáků v jedné skupině (homogenita skupin není požadována)

e-mail: skola@oasoslouny.cz; tel.: +420 415 655 489; tel.: +420 739 477 561 (nelze přepojit)

Státní zkoušky z grafických disciplín

STÁTNÍ ZKOUŠKY Z GRAFICKÝCH DISCIPLÍN

Fast hands programmer typing on the keyboard

Činnost státní zkušební komise pro psaní na klávesnici, těsnopis a zpracování textu zajišťuje Národní ústav pro vzdělávání – referát Státní těsnopisný ústav. Zkušební období je jarní (duben až červen) a zimní (listopad až únor). Státní zkoušce se uchazeči mohou podrobit přímo v NÚV (Weilova 1271/6, 102 00 Praha 10) nebo prostřednictvím škol ve svém regionu. 


PŘIHLÁŠKY PROSTŘEDNICTVÍM ŠKOLY

  • Na zkoušky se můžete přihlásit prostřednictvím školy (minimální počet uchazečů je 8).  Škola své uchazeče přihlásí vyplněním hromadné přihlášky ke státním zkouškám. 

KDO SE MŮŽE PŘIHLÁSIT

  • absolventi i veřejnost

BLIŽŠÍ INFORMACE

KONTAKTNÍ OSOBA

Mgr. Jaroslava Kuhnová


 nuv_pha