e-mail: skola@oasoslouny.cz; tel.: +420 415 655 489; tel.: +420 739 477 561 (nelze přepojit)

Státní zkoušky z grafických disciplín

STÁTNÍ ZKOUŠKY Z GRAFICKÝCH DISCIPLÍN

Fast hands programmer typing on the keyboard

Činnost státní zkušební komise pro psaní na klávesnici, těsnopis a zpracování textu zajišťuje Národní ústav pro vzdělávání – referát Státní těsnopisný ústav. Zkušební období je jarní (duben až červen) a zimní (listopad až únor). Státní zkoušce se uchazeči mohou podrobit přímo v NÚV (Weilova 1271/6, 102 00 Praha 10) nebo prostřednictvím škol ve svém regionu. 


PŘIHLÁŠKY PROSTŘEDNICTVÍM ŠKOLY

  • Na zkoušky se můžete přihlásit prostřednictvím školy (minimální počet uchazečů je 8).  Škola své uchazeče přihlásí vyplněním hromadné přihlášky ke státním zkouškám. 

KDO SE MŮŽE PŘIHLÁSIT

  • absolventi i veřejnost

BLIŽŠÍ INFORMACE

KONTAKTNÍ OSOBA

Mgr. Jaroslava Kuhnová


 nuv_pha