e-mail: skola@oasoslouny.cz; tel.: +420 415 655 489; tel.: +420 739 477 561 (nelze přepojit)

3. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

VYHLAŠUJEME 3. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Škola – přesný název  Obchodní akademie a Střední odborná škola gen. Fr. Fajtla, Louny, příspěvková organizace
Adresa školy včetně PSČ Osvoboditelů 380, 440 01 Louny
Telefonické (či jiné) spojení  pro případné informace, webové stránky školy 415 655 489, www.oasoslouny.cz, e-mail skola@oasoslouny.cz
Obor vzdělání – název  KKOV forma počet volných míst termín přijímání přihlášek do
3. kola PŘ
termín 3. kola PŘ
Obchodní akademie 63-41-M/02 denní 1 25.08.2021 30.08.2021
Ekonomické lyceum 78-42-M/02 denní 2 25.08.2021 30.08.2021
Strojní mechanik 23-51-H/01 denní 2 25.08.2021 30.08.2021
Zedník 36-67-H/01 denní 3 25.08.2021 30.08.2021

 

PŘIJATÍ V 2. KOLE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ – STUDIJNÍ OBORY

PŘIJATÍ UCHAZEČI V DRUHÉM KOLE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ – STUDIJNÍ OBORY

Obory středního vzdělání s maturitní zkouškou

Kritéria přijímacího řízení:

Hodnocení z předchozího vzdělávání 

  1. výsledky klasifikace uchazeče z 1. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku vzdělávání podle RVP Základní vzdělávání (100 bodů) (součet bodů za: průměr 1. pol. 8. tř., a průměr 1. pol. 9. tř.)
  2. výsledky klasifikace uchazeče z předmětů český jazyk – matematika – cizí jazyk 1 – cizí jazyk 2 za dvěsledovaná období (80 bodů). Z těchto uvedených předmětů nesmí být žák ve dvou sledovaných období ZŠ klasifikován stupněm nedostatečný.

V případě shody průměru prospěchu z předchozího vzdělávání se přihlédne k doložené účasti uchazeče na olympiádách a dalších soutěžích, nebo dalším relevantním skutečnostem, které dokládají zájem uchazeče o obor umístění v soutěžích a olympiádách. Nutno doložit k přihlášce. (10 bodů)

78-42-M/02 Ekonomické lyceum

78-42-M/02 Ekonomické lyceum

REGISTRAČNÍ ČÍSLO BODY DOSAŽENÉ ZA 1. KRITÉRIUM BODY DOSAŽENÉ ZA 2. KRITÉRIUM CELKEM
BODŮ ZA ZK
POŘADÍ
419 122,00 35,00 157,00 1.
417 125,25 30,00 155,25 2.
423 95,00 35,00 130,00 3.
422 89,50 40,00 129,50 4.
420 62,25 10,00 72,25 5.
418 60,25 5,00 65,25 6.
421 53,00 10,00 63,00 7.

Dle odst. 6 a 7 § 60g zákona 516/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Pokud tak neučiní, rozhodnutí o přijetí po této lhůtě pozbývá platnosti. Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání budou zájemcům předána osobně, nebudou odesílána. Za den doručení se považuje den zveřejnění seznamu. Jedno místo ve všech oborech je určeno pro odvolání.
Zápisový lístek nelze vzít zpět, výjimkou je přijetí na jiné škole, kde žák podal odvolání.

63-41-M/02 Obchodní akademie

63-41-M/02 Obchodní akademie

REGISTRAČNÍ ČÍSLO BODY DOSAŽENÉ ZA 1. KRITÉRIUM BODY DOSAŽENÉ ZA 2. KRITÉRIUM CELKEM
BODŮ ZA ZK
POŘADÍ
130 122,00 35,00 157,00 1.
128 125,25 30,00 155,25 2.
131 98,25 40,00 138,25 3.
129 60,25 5,00 65,25 4.

 Dle odst. 6 a 7 § 60g zákona 516/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Pokud tak neučiní, rozhodnutí o přijetí po této lhůtě pozbývá platnosti. Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání budou zájemcům předána osobně, nebudou odesílána. Za den doručení se považuje den zveřejnění seznamu. Jedno místo ve všech oborech je určeno pro odvolání.
Zápisový lístek nelze vzít zpět, výjimkou je přijetí na jiné škole, kde žák podal odvolání.

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO BODY DOSAŽENÉ ZA 1. KRITÉRIUM BODY DOSAŽENÉ ZA 2. KRITÉRIUM CELKEM
BODŮ ZA ZK
POŘADÍ
325 122,00 35,00 157,00 1.
326 67,75 30,00 97,75 2.
323 63,25 10,00 73,25 3.
324 60,25 5,00 65,25 4.

 Dle odst. 6 a 7 § 60g zákona 516/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Pokud tak neučiní, rozhodnutí o přijetí po této lhůtě pozbývá platnosti. Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání budou zájemcům předána osobně, nebudou odesílána. Za den doručení se považuje den zveřejnění seznamu. Jedno místo ve všech oborech je určeno pro odvolání.
Zápisový lístek nelze vzít zpět, výjimkou je přijetí na jiné škole, kde žák podal odvolání.

PŘIJATÍ V 2. KOLE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ – UČEBNÍ OBORY

PŘIJATÍ UCHAZEČI V DRUHÉM KOLE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ – UČEBNÍ OBORY

Obory středního vzdělání s výučním listem (učební obory)

Kritéria přijímacího řízení:

  1. splnění povinné školní docházky
  2. zdravotní způsobilost potvrzená lékařem
  3. pro uchazeče do oborů vzdělávání Zedník – potvrzení od lékaře o schopnosti vykonávat práce ve výškách.
  4. v případě shody průměru prospěchu za dvě sledovaná období se přihlédne k zájmu o zvolený obor,  doloženou účastí uchazeče na olympiádách a dalších soutěžích. Dvě sledovaná období se rozumí 1. pololetí posledních dvou ročníků ZŠ. 

Aranžér, Instalatér, Krejčí

66-52-H/01
Aranžér
36-52-H/01
Instalatér
31-58-H/01
Krejčí
POŘADÍ REGISTR.
ČÍSLO
BODY ZE ZŠ POŘADÍ REGISTR.
ČÍSLO
BODY ZE ZŠ POŘADÍ REGISTR.
ČÍSLO
BODY ZE ZŠ
1 AR23 80,75 1 IN18 7,75 1 KR06 84,75
2 AR22 50,25 2 KR07 5,00
3 AR21 5,00 3 KR08 0,00
4 AR24 0,00

Dle odst. 6 a 7 § 60g zákona 516/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Pokud tak neučiní, rozhodnutí o přijetí po této lhůtě pozbývá platnosti. Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání budou zájemcům předána osobně, nebudou odesílána. Za den doručení se považuje den zveřejnění seznamu. Jedno místo ve všech oborech je určeno pro odvolání.
Zápisový lístek nelze vzít zpět, výjimkou je přijetí na jiné škole, kde žák podal odvolání.

Mechanik opravář motorových vozidel, Strojní mechanik, Zedník

23-68-H/01
Mechanik opravář motorových vozidel
23-51-H/01
Strojní mechanik
36-67-H/01 Zedník
POŘADÍ REGISTR.
ČÍSLO
BODY ZE ZŠ POŘADÍ REGISTR.
ČÍSLO
BODY ZE
POŘADÍ REGISTR.
ČÍSLO
BODY ZE ZŠ
1 MO27 52,25 1 SM17 52,25 1 ZE17 39,50
2 MO26 30,75 2 SM19 39,50
3-6 MO28 0,00 3 SM16 30,75
3-6 MO29 0,00 4 SM18 0,00
3-6 MO30 0,00
3-6 MO31 0,00

Dle odst. 6 a 7 § 60g zákona 516/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Pokud tak neučiní, rozhodnutí o přijetí po této lhůtě pozbývá platnosti. Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání budou zájemcům předána osobně, nebudou odesílána. Za den doručení se považuje den zveřejnění seznamu. Jedno místo ve všech oborech je určeno pro odvolání.
Zápisový lístek nelze vzít zpět, výjimkou je přijetí na jiné škole, kde žák podal odvolání.

PRO UCHAZEČE

STUDIJNÍ OBORY

UČEBNÍ OBORY

Mimořádný termín společné části

Na základě rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy je v rámci jarního zkušebního období stanoven mimořádný termín konání didaktických testů společné části, a to na dny od středy 7. července 2021 do pátku 9. července 2021Zkoušky se uskuteční na vybraných spádových školách. Výsledky žáků budou zpřístupněny řediteli školy 19. července 2021.

Mimořádný termín bude určen pro všechny maturanty, kteří v řádném termínu u didaktických testů neuspějí (u povinných zkoušek) nebo se z konání didaktických testů v řádném termínu omluví řediteli školy do 3 pracovních dnů od data konání dané zkoušky (platí pro povinné i nepovinné zkoušky). Maturanti budou k mimořádnému termínu přihlášeni automaticky. Pokud se ke konání opravné nebo náhradní zkoušky v mimořádném termínu nedostaví, budou automaticky omluveni.

DATUM KONÁNÍ ZKUŠEBNÍ PŘEDMĚT  ČAS ZAHÁJENÍ ZKOUŠKY ČASOVÝ LIMIT
7. července 2021 Matematika  9:00 135 min.
7. července 2021 Anglický jazyk  14:30 110 min.
8. července 2021 Český jazyk a literatura  9:00 85 min.

Podzimní zkušební období MZ

Společná část
Didaktické testy společné části maturitní zkoušky se budou konat ve dnech od středy 1. září 2021 (od 12:15 hod.) do pátku 3. září 2021. Časový rozvrh konání zkoušek stanoví Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy do 15. srpna 2021

Žák podává k maturitní zkoušce, k opravné nebo náhradní zkoušce přihlášku pro podzimní zkušební období 2021
a) v případě společné části do 23. července 2021,
b) v případě profilové části do 30. července 2021,
Tuto přihlášku žák podává samostatně do 4 pracovních dnů ode dne, kdy tuto zkoušku konal nebo měl konat.

Profilová část
Projekt MZ2021P (podzimní termín) bude zpřístupněn v pondělí 19. července (současně s výsledky mimořádného termínu DT). Přihlašování žáků bude nutné ukončit do pátku 23. července 2021.
V tomto termínu se dostavte do školy k podepsání přihlášky k profilové maturitní zkoušce (musíte osobně).
Zkoušky profilové části se v podzimním zkušebním období 2021 uskuteční v období od 1. do 20. září 2021. Profilové zkoušky konané formou praktické zkoušky lze mimořádně konat do 13. října 2021.

1. opravný termín 2. opravný termín
PRAKTICKÁ MZ 26. 8. 2021 6. 9. 2021
ÚSTNÍ MZ 8. 9. 2021

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY – PODZIM 2021

OPRAVNÉ A NÁHRADNÍ ZKOUŠKY PROBĚHNOU V TERMÍNU:

  • PÍSEMNÉ ZZ: 6.9.2021
  • PRAKTICKÉ ZZ: 8.9. – 10.9.2021

AKTUÁLNĚ

Finanční gramotnost

Ve třetím prosincovém týdnu proběhlo na naší škole školní kolo soutěže Finanční gramotnost, kterou organizuje spolek METODICA, institut pro další vzdělávání, z.s., ve spolupráci s Evropskou asociací finančního plánování Česká republika (EFPA ČR). Ve školním kole soutěží žáci jako jednotlivci. Continue reading

LVVK

Letošní lyžařský kurz (12. 1. – 17. 1. 2020), původně plánovaný do Krušných hor, se vlivem nedostatečných sněhových podmínek nekonal na Plešivci, ale na Černé hoře.

Hotel Černá bouda nám poskytl  velmi dobré podmínky pro naše studenty – kvalitní Continue reading