e-mail: skola@oasoslouny.cz; tel.: +420 415 655 489; tel.: +420 739 477 561 (nelze přepojit)

František Fajtl: „Bojovat za svobodu a demokracii se vždy vyplatí.“

Pod záštitou nadačního fondu školy byla 4. 10. 2021, v den 15. výročí úmrtí generála Františka Fajtla, slavnostně odhalena jeho busta jako důstojná připomínka odvážného a čestného člověka, jednoho z nejslavnějších stíhacích pilotů 2. sv. války.

Všichni hosté svými postřehy přiblížili našim studentům život gen. F. Fajtla, jehož jméno škola nese.

Děkujeme Ing. Jitce Režné, dceři F. Fajtla, starostovi města Louny Mgr. Pavlu Jandovi, členu Rady ÚK Ing. Michalu Kučerovi, místostarostovi města Louny Mgr. V. A. Honsovi a emeritnímu řediteli OA Louny Ing. Miloslavu Boudovi za vlídná a optimistická slova, která zprostředkovala morální odkaz F. Fajtla současným studentům.

Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení

VYHLAŠUJEME 3. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Škola – přesný název  Obchodní akademie a Střední odborná škola gen. Fr. Fajtla, Louny, příspěvková organizace
Adresa školy včetně PSČ Osvoboditelů 380, 440 01 Louny
Telefonické (či jiné) spojení  pro případné informace, webové stránky školy 415 655 489, www.oasoslouny.cz, e-mail skola@oasoslouny.cz
Obor vzdělání – název  KKOV forma počet volných míst termín přijímání přihlášek do 3. kola PŘ termín 3. kola PŘ
Strojírenství 23-41-M/01 denní 1 18.08.2022 22.08.2022
Strojní mechanik 23-51-H/01 denní 3 18.08.2022 22.08.2022
Aranžér 66-52-H/01 denní 1 18.08.2022 22.08.2022
Krejčí 31-58-H/01 denní 1 18.08.2022 22.08.2022

Kritéria přijímacího řízení pro studijní obory:

 1. Hodnocení z předchozího vzdělávání 
  1. výsledky klasifikace uchazeče z 8. ročníku a pololetí 9. ročníku vzdělávání podle RVP Základní vzdělávání(150 bodů) (součet bodů za: průměr 1. pol. 8. tř., průměr 2. pol. 8. tř., průměr 1. pol. 9. tř.)
  2. výsledky klasifikace uchazeče z předmětů český jazyk – matematika – cizí jazyk 1 – cizí jazyk 2 za tři sledovaná období (120 bodů). Z těchto uvedených předmětů nesmí být žák ve všech třech sledovaných období ZŠ klasifikován stupněm nedostatečný.
  3. v případě shody průměru prospěchu z předchozího vzdělávání se přihlédne k doložené účasti uchazeče na olympiádách a dalších soutěžích, nebo dalším relevantním skutečnostem, které dokládají zájem uchazeče o obor umístění v soutěžích a olympiádách. Nutno doložit k přihlášce. (10 bodů)

Jedno místo ve všech oborech je určeno pro odvolání. V dalších kolech přijímacího řízení budou přijímáni žáci do naplnění tříd ve všech jednotlivých oborech.

Kritéria přijímacího řízení pro učební obory:

 1. splnění povinné školní docházky
 2. zdravotní způsobilost potvrzená lékařem
 3. pro uchazeče do oboru vzdělávání Zedník  a Zednické práce je požadováno potvrzení od lékaře o schopnosti vykonávat práce ve výškách.
 4. pro uchazeče do oborů kategorie E: písemné doporučení školského poradenského zařízení v případě, že v průběhu povinné školní docházky byl uchazeč v péči pedagogicko-psychologické poradny či speciálně pedagogického centra.
 5. v případě shody průměru prospěchu z předchozího vzdělávání se přihlédne k zájmu o zvolený obor doloženým účastí uchazeče na olympiádách a dalších soutěžích.

Jedno místo ve všech oborech je určeno pro odvolání. V dalších kolech přijímacího řízení budou přijímáni žáci do naplnění tříd ve všech jednotlivých oborech.

PRO UCHAZEČE

STUDIJNÍ OBORY

UČEBNÍ OBORY

PŘIJATÍ UCHAZEČI V 2. KOLE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

PŘIJATÍ UCHAZEČI V DRUHÉM KOLE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Obory středního vzdělání s maturitní zkouškou

Kritéria přijímacího řízení:

 1. Hodnocení z předchozího vzdělávání (váha 40% z celkových kritérií)
  • výsledky klasifikace uchazeče z 8. ročníku a pololetí 9. ročníku vzdělávání podle RVP Základní vzdělávání
   (150 bodů) (součet bodů za: průměr 1. pol. 8. tř., průměr 2. pol. 8. tř., průměr 1. pol. 9. tř.)
  • výsledky klasifikace uchazeče z předmětů český jazyk – matematika – cizí jazyk 1 – cizí jazyk 2 za tři sledovaná období (120 bodů). Z těchto uvedených předmětů nesmí být žák ve všech třech sledovaných období ZŠ klasifikován stupněm nedostatečný.
  • v případě shody průměru prospěchu z předchozího vzdělávání se přihlédne k doložené účasti uchazeče na olympiádách a dalších soutěžích, nebo dalším relevantním skutečnostem, které dokládají zájem uchazeče o obor umístění v soutěžích a olympiádách. Nutno doložit k přihlášce. (10 bodů)

Jedno místo ve všech oborech je určeno pro odvolání. V dalších kolech přijímacího řízení budou přijímáni žáci do naplnění tříd ve všech jednotlivých oborech.

Ekonomické lyceum, Obchodní akademie

78-42-M/02
Ekonomické lyceum

63-41-M/02
Obchodní akademie

POŘADÍ REGISTR.
ČÍSLO
BODY ZE ZŠ POŘADÍ REGISTR.
ČÍSLO
BODY ZE ZŠ
1 416 268,50 1 131 268,50
2 427 256,75 2 155 256,75
3 428 243,00 3 150 242,50
4 423 233,75 4 141 233,75
5 419 220,00 5 138 229,50
NEPŘIJATÍ V 2. KOLE 6 134 225,00
6 418 215,50 7 133 220,00
7 417 184,00 8 145 193,50
8 420 175,25 9 153 183,25
9 425 174,75 10 135 175,25
10 422 172,75 NEPŘIJATÍ V 2. KOLE
11 426 170,75 11 144 174,75
12 421 165,75 12 140 172,75
13 424 100,50 13 148 170,75
14 137 165,75
15 147 159,25
16 152 152,00
17 149 145,50
18 154 131,50
19 143 120,25
20 146 116,75
21 139 106,25
22 142 100,50
23 136 80,50
24 151 0,00

Dle odst. 6 a 7 § 60g zákona 516/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Pokud tak neučiní, rozhodnutí o přijetí po této lhůtě pozbývá platnosti. Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání budou zájemcům předána osobně, nebudou odesílána. Za den doručení se považuje den zveřejnění seznamu. Jedno místo ve všech oborech je určeno pro odvolání.
Zápisový lístek nelze vzít zpět, výjimkou je přijetí na jiné škole, kde žák podal odvolání.

Strojírenství, Veřejnosprávní činnost

23-41-M/01
Strojírenství

68-43-M/01
Veřejnosprávní činnost

POŘADÍ REGISTR.
ČÍSLO
BODY ZE ZŠ POŘADÍ REGISTR.
ČÍSLO
BODY ZE ZŠ
1 215 242,25 1 347 243,00
2 214 0,00 2 344 242,50
3 216 0,00 3 336 229,50
4 333 220,00
5 335 215,00
6 329 210,75
7 328 198,75
8 331 184,00
NEPŘIJATÍ V 2. KOLE
9 343 180,75
10 338 172,75
11 334 168,00
12 342 159,25
13 345 152,00
14 341 120,25
15 337 106,25
16 340 100,50
17 332 98,75
18 339 96,75
19 327 91,50
20 330 85,50

 Dle odst. 6 a 7 § 60g zákona 516/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Pokud tak neučiní, rozhodnutí o přijetí po této lhůtě pozbývá platnosti. Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání budou zájemcům předána osobně, nebudou odesílána. Za den doručení se považuje den zveřejnění seznamu. Jedno místo ve všech oborech je určeno pro odvolání.
Zápisový lístek nelze vzít zpět, výjimkou je přijetí na jiné škole, kde žák podal odvolání.

Obory středního vzdělání s výučním listem (učební obory)

Kritéria přijímacího řízení:

 • splnění povinné školní docházky
 • zdravotní způsobilost potvrzená lékařem
 • pro uchazeče do oboru vzdělávání Zedník  a Zednické práce je požadováno potvrzení od lékaře o schopnosti vykonávat práce ve výškách.
 • pro uchazeče do oborů kategorie E: písemné doporučení školského poradenského zařízení v případě, že v průběhu povinné školní docházky byl uchazeč v péči pedagogicko-psychologické poradny či speciálně pedagogického centra.
 • v případě shody průměru prospěchu z předchozího vzdělávání se přihlédne k zájmu o zvolený obor doloženým účastí uchazeče na olympiádách a dalších soutěžích.

Aranžér, Instalatér, Krejčí

66-52-H/01
Aranžér

36-52-H/01
Instalatér

31-58-H/01
Krejčí

POŘADÍ REGISTR.
ČÍSLO
BODY ZE ZŠ POŘADÍ REGISTR.
ČÍSLO
BODY ZE ZŠ POŘADÍ REGISTR.
ČÍSLO
BODY ZE ZŠ
1 AR39 204,00 1 IN16 88,75 1 KR19 77,25
2 AR38 145,50 2 IN18 48,25 2-13 KR07 0,00
3 AR36 119,25 3 IN19 12,50 2-13 KR08 0,00
4 AR32 58,25 4-5 IN15 0,00 2-13 KR09 0,00
5 AR40 46,75 4-5 IN17 0,00 2-13 KR10 0,00
6 AR37 33,25 2-13 KR11 0,00
7-9 AR33 0,00 2-13 KR12 0,00
7-9 AR34 0,00 2-13 KR13 0,00
7-9 AR35 0,00 2-13 KR14 0,00
2-13 KR15 0,00
2-13 KR16 0,00
2-13 KR17 0,00
 2-13 KR18 0,00

Dle odst. 6 a 7 § 60g zákona 516/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Pokud tak neučiní, rozhodnutí o přijetí po této lhůtě pozbývá platnosti. Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání budou zájemcům předána osobně, nebudou odesílána. Za den doručení se považuje den zveřejnění seznamu. Jedno místo ve všech oborech je určeno pro odvolání.
Zápisový lístek nelze vzít zpět, výjimkou je přijetí na jiné škole, kde žák podal odvolání.

Mechanik opravář motorových vozidel, Strojní mechanik, Zedník

23-68-H/01
Mechanik opravář motorových vozidel

23-51-H/01
Strojní mechanik

36-67-H/01 Zedník

POŘADÍ REGISTR.
ČÍSLO
BODY ZE ZŠ POŘADÍ REGISTR.
ČÍSLO
BODY ZE
POŘADÍ REGISTR.
ČÍSLO
BODY ZE ZŠ
1 MO19 91,50 1 SM17 45,25 1-3 ZE12 0,00
2-4 MO17 0,00 2-3 SM15 0,00 1-3 ZE13 0,00
2-4 MO18 0,00 2-3 SM16 0,00 1-3 ZE14 0,00
2-4 MO20 0,00

Dle odst. 6 a 7 § 60g zákona 516/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Pokud tak neučiní, rozhodnutí o přijetí po této lhůtě pozbývá platnosti. Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání budou zájemcům předána osobně, nebudou odesílána. Za den doručení se považuje den zveřejnění seznamu. Jedno místo ve všech oborech je určeno pro odvolání.
Zápisový lístek nelze vzít zpět, výjimkou je přijetí na jiné škole, kde žák podal odvolání.

MATURITNÍ ZKOUŠKY – PODZIM 2022

OPRAVNÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY – PODZIM 2022

Přihláška k maturitní zkoušce se podává řediteli školy na tiskopisu stanoveném maturitní vyhláškou. Pro podzimní zkušební období v týdnu od 20. 6. do 24. 6. 2022, nejpozději do 27. června 2022.

Společná část maturitní zkoušky se v jarním zkušebním období 2022 uskuteční podle jednotného zkušebního schématu 1. – 5. září 2022 na spádových školách.
V souladu s § 2 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy určilo časový rozvrh (jednotné zkušební schéma) konání didaktických testů společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období roku 2022.

Praktická MZ: 7.9.2022 v uč.č. 16 od 7:50
Ústní MZ: 14.9.2022 v uč.č.8

více —>

Závěrečné zkoušky – PODZIM 2022

PÍSEMNÁ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA: 6. 9. 2022, čas zkoušky: 8:00-12:00h, čas zkoušky pro žáky se SVP: 8:00-13:00h
PRAKTICKÁ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA: 7. 9. – 8. 9. 2022

více – >

AKTUÁLNĚ