e-mail: skola@oasoslouny.cz; tel.: +420 415 655 489; tel.: +420 739 477 561 (nelze přepojit)

FRANTIŠEK FAJTL: „BOJOVAT ZA SVOBODU A DEMOKRACII SE VŽDY VYPLATÍ.“
Pod záštitou nadačního fondu školy byla 4. 10. 2021, v den 15. výročí úmrtí generála Františka Fajtla, slavnostně odhalena jeho busta jako důstojná připomínka odvážného a čestného člověka, jednoho z nejslavnějších stíhacích pilotů 2. sv. války.Všichni hosté svými postřehy přiblížili našim studentům život gen. F. Fajtla, jehož jméno škola nese.
Děkujeme Ing. Jitce Režné, dceři F. Fajtla, starostovi města Louny Mgr. Pavlu Jandovi, členu Rady ÚK Ing. Michalu Kučerovi, místostarostovi města Louny Mgr. V. A. Honsovi
a emeritnímu řediteli OA Louny Ing. Miloslavu Boudovi za vlídná a optimistická slova, která zprostředkovala morální odkaz F. Fajtla současným studentům.

INFORMACE PRO BUDOUCÍ 1. ROČNÍKY


Milí žáci,
děkujeme za váš zájem studovat na naší škole.

 • Slavnostní zahájení školního roku 2024/2025 pro žáky 1. ročníků studijních oborů se koná 2. září (pondělí) 2024 v 9.30 hod. v aule školy (2. patro) ul. Osvoboditelů 380. (Informace – Zahájení SO
  • 3. září 2024 se uskuteční třídní schůzky pro rodiče žáků 1. ročníků studijních oborů od 16:00 hod.
 • Slavnostní zahájení školního roku 2024/2025 pro žáky 1. ročníků učebních oborů se koná 2. září (pondělí) 2024 v 9.00 hod., ul. Postoloprtská (vedle budovy bývalého ÚP). (Informace – Zahájení UO
  • 10. září 2024 se uskuteční třídní schůzky pro rodiče žáků 1. ročníkůučebních oborů od 16:00 hod.

V průběhu tohoto zahájení budou poskytnuty základní informace ke studiu, seznámíte se s třídními učiteli, případně budou zodpovězeny další dotazy. Srdečně zveme i rodiče.

První týden v září žáci 1. ročníků  obdrží potvrzení o studiu, toto potvrzení předejte do 8. září zdravotní pojišťovně vašeho dítěte. —->

PRO UCHAZEČE

STUDIJNÍ OBORY

UČEBNÍ OBORY

Vyhlašujeme 2. kolo přijímacích zkoušek

Přihláška do 2. kola

Pokud je uchazeč přijat v 1. kole na střední školu, kam nechce nebo nemůže nastoupit, musí se vzdát přijetí na střední školu. 

2. kolo přijímacích zkoušek slouží výhradně pro uchazeče, kteří nebyli přijati v 1. kole, nebo se vzdali přijetí.
Pro druhé kolo přijímacího řízení můžete podat až 3 popř. 5 přihlášek na obory vzdělání maturitních i nematuritních oborů (s talentovou zkouškou i bez talentové zkoušky)
Střední školy musí ve 2. kole zohlednit výsledky z JPZ z 1. kola (opět s vlivem minimálně 60%).

Termíny 2. kola

19. května 2024 – zveřejnění kompletního seznamu škol vypisujících 2. kolo přijímacího řízení bude na stránkách systému i s volnou kapacitou na jednotlivých školách – oborech.
od 19. do 24. května 2024 – podání přihlášek do 2. kola
od 8. do 12. června 2024 – školní přijímací zkoušky i talentové zkoušky na všechny střední školy (pokud je škola koná)
18., 19. a 20. června 2024 – nahlížení do spisu
21. června 2024 – ředitel školy zveřejní výsledky

Uchazeč, který nekonal JPZ, nesmí ve druhém kole podat přihlášku do maturitního oboru!

Odvolání lze podat pouze v případě porušení práv uchazeče v průběhu zkoušek.

OBORY STŘEDNÍHO VZDĚLÁNÍ S MATURITNÍ ZKOUŠKOU – 2. kolo
délka studia: 4 roky, forma studia: denní, ukončení studia: maturitní vysvědčení
OBORY PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ
Název Kód oboru* Potvrzení od lékaře Známky ze ZŠ JPZ** Počet přijímaných
Ekonomické lyceum 78-42-M/02 NE ANO ANO 3
Obchodní akademie (zaměření na cestovní ruch) 63-41-M/02 NE ANO ANO 3
Strojírenství (zaměření na automatizaci a robotiku) 23-41-M/01 NE ANO ANO 5
Veřejnosprávní činnost 68-43-M/01 NE ANO ANO 4
OBORY STŘEDNÍHO VZDĚLÁNÍ S VÝUČNÍM LISTEM – 2. kolo
délka studia: 3 roky, forma studia: denní, ukončení studia: výuční list 
 OBORY PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ
Popis oboru Kód oboru* Potvrzení od lékaře Známky ze ZŠ JPZ** Počet přijímaných
Strojní mechanik (Zámečník) 23-51-H/01 ANO ANO  NE 7
Krejčí 31-58-H/01 ANO  ANO NE 2
Zedník 36-67-H/01 ANO + PRÁCE VE VÝŠKÁCH  ANO NE 6

Vysvětlivka: * kód oboru uvádějte na přihlášku; ** Jednotná Přijímací  Zkouška (výsledky z 1. kola)

 

 

MATURITNÍ ZKOUŠKY – PODZIM 2024

PŘIHLAŠOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE – PODZIM 2024

Všichni absolventi čtvrtých ročníků, kteří neuspěli v některé části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období, popřípadě nemají ještě uzavřený 4. ročník, se mohou přihlašovat k podzimnímu termínu maturitní zkoušky

od 12. 6. 2024 do 19. 6. 2024

 • 2. 9. 2024 – Didaktické testy z MAT, ANJ
 • 3. 9. 2024 – Didaktické testy z ČJL
 • 4. 9. 2024 – Písemná maturitní zkouška – ČJL
 • 6. 9. 2024 – Písemná maturitní zkouška – ANJ
 • 9. 9. 2024 – Praktická maturitní zkouška – pro všechny obory
 • 12. 9. 2024 – Ústní maturitní zkouška – pro všechny obory

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY – JARO 2024

TERMÍNY JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY

TŘÍDA PÍSEMNÉ PRAKTICKÉ ÚSTNÍ
ARR3, INS3, MOV3, SME3, ZED3 3.6.2024 4. – 6. 6. 2024 13. 6. 2024

 

PÍSEMNÁ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA: čas zkoušky: 8:00-12:00h, čas zkoušky pro žáky se SVP: 8:00-13:00h

 

více – >

AKTUÁLNĚ

Sportovní den

Sportovní den

Dne 12. 4. 2024 se uskutečnil sportovní den zaměřený na florbal. Přihlásilo se 7 týmů, které mezi sebou odehrály 21 zápasů po 7 minutách. Celkové umístění těchto týmů dopadlo takto: na 1. místě OAK3,EKL3, na 2. místě OAK1,EKL1, na 3 Continue reading

Pokračovat ve čtení...
Šachy

Šachy

Velké poděkování našim učebním oborům aranžér a zedník za návrh a realizaci venkovního šachového posezení v areálu školy, Osvoboditelů 380.
Vezměte si figurky a přijďte to vyzkoušet!

Pokračovat ve čtení...

školní knihovna

výpůjční doba ČT 11:15-11:30

Kontaktní osoba: Mgr. Petra Karfíková

číst více

STÁTNÍ ZKOUŠKY Z GRAFICKÝCH DISCIPLÍN


Kontaktní osoba: 
Mgr. Jaroslava Kuhnová

číst více

DIVADELNÍ KROUŽEK
Kontaktní osoba: Mgr. Petra Karfíková

číst více