e-mail: skola@oasoslouny.cz; tel.: +420 415 655 489; tel.: +420 739 477 561 (nelze přepojit)

elektronická omluvenka

Elektronická omluvenka v Bakalářích – studentský informační systém“-záložka KOMENS
další možnost omluvení je telefonicky na čísle 415 655 489

 

  1. Každá nepřítomnost žáka na vyučování musí být co nejdříve ústně nebo písemně omluvena zletilým žákem nebo  rodiči nezletilého žáka, a to nejpozději do tří dnů od počátku nepřítomnosti.
  2. V den nástupu na výuku po předchozí absenci předloží žák třídnímu učiteli nebo UOV písemnou omluvenku či jiný doklad za předešlou nepřítomnost. Pokud tak neučiní bude jeho předchozí absence hodnocena jako neomluvená.
  3. Při často se opakující absenci omlouvané zákonným zástupcem nezletilého žáka nebo zletilým žákem bude třídní učitel vyžadovat omluvenku potvrzenou lékařem.