e-mail: skola@oasoslouny.cz; tel.: +420 415 655 489; tel.: +420 739 477 561 (nelze přepojit)

informace o škole

 Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny je škola s dlouholetou tradicí ve vzdělávání a stabilním postavením vyučovaných oborů.

Využívá kvalitní pedagogický sbor a podporuje své obory vzdělávání tak, aby škola byla efektivní v oblasti řízení, ekonomiky a poskytovala co nejkvalitnější vzdělávání.

Škola působí ve třech samostatných budovách. Na pracovištích v ulici Osvoboditelů 380 a Postoloprtské 2636 probíhá teoretická výuka a na pracovišti v Říční 2684 odborný výcvik kovo oborů. Odborný výcvik stavebních a službových oborů je vyučován v Postoloprtské. Budovy školy jsou postupně modernizovány, pro výuku jsou k dispozici klasické učebny, odborné učebny, včetně CAD a CAM centra, CNC centra a počítačových učeben. Předností školy je i nadstandardní vybavenost výpočetní technikou a SW pro vyučované obory. Počítače jsou propojeny počítačovou sítí a napojeny na internet. Tím jsou vytvořeny předpoklady pro efektivní informační systém, který mohou využívat jak zaměstnanci a vedení školy, tak i žáci, ale i rodiče našich žáků. Ve škole je k dispozici knihovna: učitelská i žákovská a studovna. Stravování je zajištěno ve vlastní školní jídelně, ubytování v domově mládeže. Škola nemá vlastní tělocvičnu, výuka je realizována v Městské sportovní hale Louny, v Sokolovně nebo na venkovním hřišti ZŠ Přemyslovců.
K dlouhodobým projektům organizovaným školou patří zahraniční spolupráce s partnerskými školami, odborné stáže žáků v zahraničí, účast v programu Leonardo da Vinci, Comenius a Erasmus+.

BUDOVA OSVOBODITELŮ

BUDOVA POSTOLOPRTSKÁ

BUDOVA ŘÍČNÍ