AKTUALIZOVÁNO 21. 4. 2021 – INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 26. DUBNA 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 19. dubna 2021 byla vydána:

Změna mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních, která začne platit od 26. 4. 2021 (ZDE). Tímto mimořádným opatřením se oproti současnosti mění následující:

Ve středních školách, vyšších odborných školách a konzervatořích od 26. 4. 2021

  • se umožňuje praktické vyučování žáků a studentů všech ročníků všech středních škol, bez omezení počtu žáků nebo studentů ve skupině (nad rámec vyplývající z platných právních předpisů),
  • osobní účast na praktickém vyučování žáků a studentů je podmíněna povinným testováním dle platného mimořádného opatření; toto platí také v případě konání praktické výuky nebo přípravy na pracovištích fyzických nebo právnických osob,

DÁLE JE POVOLENO KONÁNÍ:

  • závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek, a to bez omezení počtu osob
  • komisionálních opravných a komisionálních náhradních zkoušek na středních školách
  • skupinové konzultace žáků posledních ročníků středních škol, a to v maximálním počtu 6 žáků v jedné skupině (homogenita skupin není požadována)

e-mail: skola@oasoslouny.cz; tel.: +420 415 655 489; tel.: +420 739 477 561 (nelze přepojit)

informace o škole

 Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny je škola s dlouholetou tradicí ve vzdělávání a stabilním postavením vyučovaných oborů.

Využívá kvalitní pedagogický sbor a podporuje své obory vzdělávání tak, aby škola byla efektivní v oblasti řízení, ekonomiky a poskytovala co nejkvalitnější vzdělávání.

Škola působí ve třech samostatných budovách. Na pracovištích v ulici Osvoboditelů 380 a Postoloprtské 2636 probíhá teoretická výuka a na pracovišti v Říční 2684 odborný výcvik kovo oborů. Odborný výcvik stavebních a službových oborů je vyučován v Postoloprtské. Budovy školy jsou postupně modernizovány, pro výuku jsou k dispozici klasické učebny, odborné učebny, včetně CAD a CAM centra, CNC centra a počítačových učeben. Předností školy je i nadstandardní vybavenost výpočetní technikou a SW pro vyučované obory. Počítače jsou propojeny počítačovou sítí a napojeny na internet. Tím jsou vytvořeny předpoklady pro efektivní informační systém, který mohou využívat jak zaměstnanci a vedení školy, tak i žáci, ale i rodiče našich žáků. Ve škole je k dispozici knihovna: učitelská i žákovská a studovna. Stravování je zajištěno ve vlastní školní jídelně, ubytování v domově mládeže. Škola nemá vlastní tělocvičnu, výuka je realizována v Městské sportovní hale Louny, v Sokolovně nebo na venkovním hřišti ZŠ Přemyslovců.
K dlouhodobým projektům organizovaným školou patří zahraniční spolupráce s partnerskými školami, odborné stáže žáků v zahraničí, účast v programu Leonardo da Vinci, Comenius a Erasmus+.

BUDOVA OSVOBODITELŮ

BUDOVA POSTOLOPRTSKÁ

BUDOVA ŘÍČNÍ