e-mail: skola@oasoslouny.cz; tel.: +420 415 655 489; tel.: +420 739 477 561 (nelze přepojit)

ERASMUS+


erasmus+vet.jpg

Erasmus+

PROJEKT: 2014-1-NL01-KA201-001142_2      školní rok 2014/2015
1_erasmus_rijen_2015.png  Strategická partnerstvíNaše škola se na podzim 2014 zapojila do tříletého projektu Evropské Unie Erasmus+ Školní partnerství na téma trvale udržitelný rozvoj s názvem „Helping each other: sustainability in a longterm partnership“. Jeho cílem je zvýšit si povědomí o této problematice a uvědomit si vliv našeho chování na životní prostředí. Tématem prvního roku projektu je ochrana životního prostředí na mikroúrovni.Během každého roku skupina studentů pracuje na úkolech stanovených v projektu. Každoročně také proběhnou vždy dvě setkání studentů – jedno v České republice a druhé v Nizozemsku s naší partnerskou školou Dalton Lyceum Barendrecht.

1. – 29. 10. 2014 – mezinárodní projektová setkání

V tomto termínu se dvě vyučující naší školy zúčastnily mezinárodního projektového setkání s naším koordinátorem Ralphem Wallenbornem v Barendrecht, NL.  Setkání probíhalo v partnerské škole Dalton Lyceum Barendrecht. Společně prostudovali projekt, především plán na první rok projektu a vypracovali plán úkolů pro studenty i vyučující.

1. – 13. 3. 2015 – návštěva nizozemských studentů v Lounech

Během tohoto týdne navštívila skupina dvanácti studentů z 800 km vzdáleného nizozemského Barendrechtu studenty v Lounech. Studenti byli ubytováni v rodinách, takže měli možnost se seznámit s kulturou naší země a rodinným životem u nás. Pro všechny zúčastněné studenty to byla příležitost si procvičit intenzivně svou angličtinu.

Před příjezdem si studenti v Lounech i v Barendrecht připravili dotazníky na téma ochrana životního prostředí – trvalá udržitelnost na mikro-úrovni. Společným dotazníkem studenti oslovili své spolužáky a kamarády. Během pobytu pak výsledky dotazníků zpracovali, diskutovali o nich a své poznatky publikovali na webových stránkách www.wikigreen.eu, v angličtině, holandštině a češtině.

V rámci praktické ukázky péče o životní prostředí studenti navštívili sběrný dvůr technických služeb, kde se blíže seznámili s problematikou třídění a následného zpracování odpadů v Lounech. Potom studenti diskutovali o situaci v Nizozemsku.

Rozdíl mezi životem ve městě a na vesnici v rámci trvale udržitelného rozvoje si studenti mohli uvědomit při návštěvě soukromé zemědělské farmy zaměřené na chov koní. Viděli způsob nakládání s organickým odpadem a jeho opětovné využití.

Dalším bodem programu bylo setkání studentů se zástupci města Loun a členy Clubu 2020, z.s., s jehož činností se studenti seznámili. Účastníkům setkání studenti popsali dosavadní průběh práce na projektu a závěry, ke kterým dospěli. Zároveň je informovali o budoucích aktivitách.

Předposlední den pobytu studenti navštívili Prahu, kde zkoumali, zda i v historickém centru velkoměsta lze využít obnovitelné zdroje pro vytápění a ohřev vody.

Poslední den studenti pracovali na dokončení prvního newsletteru, ve kterém popsali průběh prvního setkání. Ten byl publikován na www.wikigreen.eu ve všech třech jazycích.

 2_erasmus_rijen_2015.png
 3_erasmus_rijen_2015.jpg
 1_erasmus_brezen_2015.png
 6_erasmus_brezen_2015.jpg
 2_erasmus_brezen_2015.png

Naši studenti v Nizozemsku

V sobotu se z týdenního pobytu v nizozemském Barendrechtu vrátila skupina studentů třídy EKL3. Partnerské město Loun navštívili v rámci projektu Erasmus+ Strategická partnerství a tato cesta navázala na březnovou návštěvu studentů z Barendrechtu.

 V dopoledních hodinách se studenti věnovali plnění úkolů projektu, jehož tématem je trvale udržitelný rozvoj. Měli za úkol vytvořit dotazník a zjišťovat názory obyvatel v okolí školy, výsledky dotazníku pak zpracovat a zamyslet se nad řešením problému. Došlo i na výtvarný projev, studenti museli svá doporučení ztvárnit pomocí plakátů, které si můžete prohlédnout v učebně O5. Na konci týdne studenti shrnuli svou činnost v trojjazyčném Newsletteru, který si v blízké době budete moci přečíst na www. wikigreen.eu. Kromě teoretické práce v týmech se vydávali odpoledne i na exkurze (např. čistírna odpadních vod v Rotterdamu, sběrný dvůr v Barendrecht, skanzen větrných mlýnů v 19 km vzdáleném Kinderdijku), jak jinak než typickým nizozemským dopravním prostředkem – na kole.

Navečer si studenti svůj program organizovali společně, byli na palačinkách, zahráli si bowling, jeli na výlet do sousedního Rotterdamu, měli společnou zahradní party s grilováním.

Večer se vraceli, většinou opět na kole, do svých hostitelských rodin (někteří až 15 km).

V pátek během dopoledne nás ve škole navštívil zástupce radnice pan Jeroen Gebben, který se studenty diskutoval o jejich projektu a zážitcích z obou pobytů. Popřál studentům do budoucna, aby si své setkání zopakovali, buď soukromě, nebo v rámci aktivit pořádaných partnerskými městy.

Celý týden si naši studenti vylepšovali angličtinu, zvyšovali si povědomí o životním prostředí, poznávali kulturu Nizozemska a významně tak prohloubili přátelství se studenty v Barendrechtu. A vlastně jen tak mimochodem prošli také náročným cyklistickým kurzem.