AKTUALIZOVÁNO 21. 4. 2021 – INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 26. DUBNA 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 19. dubna 2021 byla vydána:

Změna mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních, která začne platit od 26. 4. 2021 (ZDE). Tímto mimořádným opatřením se oproti současnosti mění následující:

Ve středních školách, vyšších odborných školách a konzervatořích od 26. 4. 2021

  • se umožňuje praktické vyučování žáků a studentů všech ročníků všech středních škol, bez omezení počtu žáků nebo studentů ve skupině (nad rámec vyplývající z platných právních předpisů),
  • osobní účast na praktickém vyučování žáků a studentů je podmíněna povinným testováním dle platného mimořádného opatření; toto platí také v případě konání praktické výuky nebo přípravy na pracovištích fyzických nebo právnických osob,

DÁLE JE POVOLENO KONÁNÍ:

  • závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek, a to bez omezení počtu osob
  • komisionálních opravných a komisionálních náhradních zkoušek na středních školách
  • skupinové konzultace žáků posledních ročníků středních škol, a to v maximálním počtu 6 žáků v jedné skupině (homogenita skupin není požadována)

e-mail: skola@oasoslouny.cz; tel.: +420 415 655 489; tel.: +420 739 477 561 (nelze přepojit)

Pracoviště odborného výcviku

ÚSEK ODBORNÉHO VÝCVIKU

Daniel Vrba, vedoucí učitel odborného výcviku
e-mail: vrba@oasoslouny.cz Zkratka: VRB Budova: Říční 2684, Louny
tel.: +420 603 518 771

ŠKOLNÍ DÍLNY – Říční ul. 2684, Louny

tel.: +420 603 772 364

Ladislav Dohnal, učitel odborného výcviku MOV
e-mail: dohnal@oasoslouny.cz Zkratka: DOH Skupina ODV: MOV1, MOV2, MOV3
Karel Švandrlík, učitel odborného výcviku SME
e-mail: svandrlik@oasoslouny.cz Zkratka: SVA Skupina ODV: SME1, SME2, SME3
Dan Vrba, vedoucí učitel odborného výcviku
e-mail: vrba@oasoslouny.cz Zkratka: VRB

ŠKOLNÍ DÍLNY – Postoloprtská 2636, Louny

tel.: +420 603 772 364

Václav Baroch, učitel odborného výcviku ZED, ZPR
e-mail: baroch@oasoslouny.cz Zkratka: Bar
tel.: 603 722 364
  Skupina ODV: ZED1, ZPR3
Marie Ertlová, učitelka odborného výcviku KRE, ŠOD, ARR
e-mail: ertlova@oasoslouny.cz Zkratka: Ertl
tel.: 778 761 972
  Skupina ODV: ARR1, KRE1
Bohumil Huttr, učitel odborného výcviku ZED, ZPR
e-mail: huttr@oasoslouny.cz Zkratka: Hut   Skupina ODV: ZED2, ZED3
Kateřina Johanisová, učitelka odborného výcviku ARR
e-mail: johanisova@oasoslouny.cz Zkratka: JOH   Skupina ODV: ARR2, ARR3
Zuzana Koděrová, učitelka odborného výcviku ARR
e-mail: koderova@oasoslouny.cz Zkratka: Kod   Skupina ODV: ARR3
Ivona Radoská, učitelka odborného výcviku KRE, ARR
e-mail: radoska@oasoslouny.cz Zkratka: Rad
tel.: 778 761 972
  Skupina ODV: ARR1, ARR2
Miroslav Spěšný, učitel odborného výcviku INS
e-mail: spesny@oasoslouny.cz Zkratka: Spe Skupina ODV: INS2, INS3
Jan Žák, učitel odborného výcviku INS
e-mail: zak@oasoslouny.cz Zkratka: Zak
tel.: 603 822 372
   Skupina ODV: INS1