AKTUALIZOVÁNO 21. 4. 2021 – INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 26. DUBNA 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 19. dubna 2021 byla vydána:

Změna mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních, která začne platit od 26. 4. 2021 (ZDE). Tímto mimořádným opatřením se oproti současnosti mění následující:

Ve středních školách, vyšších odborných školách a konzervatořích od 26. 4. 2021

  • se umožňuje praktické vyučování žáků a studentů všech ročníků všech středních škol, bez omezení počtu žáků nebo studentů ve skupině (nad rámec vyplývající z platných právních předpisů),
  • osobní účast na praktickém vyučování žáků a studentů je podmíněna povinným testováním dle platného mimořádného opatření; toto platí také v případě konání praktické výuky nebo přípravy na pracovištích fyzických nebo právnických osob,

DÁLE JE POVOLENO KONÁNÍ:

  • závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek, a to bez omezení počtu osob
  • komisionálních opravných a komisionálních náhradních zkoušek na středních školách
  • skupinové konzultace žáků posledních ročníků středních škol, a to v maximálním počtu 6 žáků v jedné skupině (homogenita skupin není požadována)

e-mail: skola@oasoslouny.cz; tel.: +420 415 655 489; tel.: +420 739 477 561 (nelze přepojit)

OP VVV č. 02_16_035

Škola se zapojila do výzvy EU, Evopských strukturálních a investičních fondů v OP VVV č. 02_16_035 „Šablony pro SŠ“ projektem č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0007126  Kvalitní škola.

Cílem projektu je zvýšení kvality práce při výchově a vzdělávání žáků, podpora profesního růstu pedagogů  a prohloubení jejich znalostí a podpora žáků ohrožených možným školním neúspěchem.

Během dvou let trvání projektu si pedagogové školy prohloubí své znalosti, získají nové informace v kurzech DVPP, škola podpoří a poté rozšíří výuku v angličtině v různých předmětech a žáci ohroženi neúspěchem budou podpořeni.

Projekt KVALITNÍ ŠKOLA je spolufinancován Evropskou unií.