e-mail: skola@oasoslouny.cz; tel.: +420 415 655 489; tel.: +420 739 477 561 (nelze přepojit)

OP VVV č. 02_16_035

Škola se zapojila do výzvy EU, Evopských strukturálních a investičních fondů v OP VVV č. 02_16_035 „Šablony pro SŠ“ projektem č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0007126  Kvalitní škola.

Cílem projektu je zvýšení kvality práce při výchově a vzdělávání žáků, podpora profesního růstu pedagogů  a prohloubení jejich znalostí a podpora žáků ohrožených možným školním neúspěchem.

Během dvou let trvání projektu si pedagogové školy prohloubí své znalosti, získají nové informace v kurzech DVPP, škola podpoří a poté rozšíří výuku v angličtině v různých předmětech a žáci ohroženi neúspěchem budou podpořeni.

Projekt KVALITNÍ ŠKOLA je spolufinancován Evropskou unií.