e-mail: skola@oasoslouny.cz; tel.: +420 415 655 489; tel.: +420 739 477 561 (nelze přepojit)

svářecí škola

 Svářečské kurzy dle:

ČSN 05 0705, ČSN 05 0710 a ČSN EN 287

Svářečské kurzy dle ČSN 050705, ČSN 050710 a ČSN EN 287: Označení Délka kurzu (hod)
 nové původní teorie praxe
Základní kurz svařování plamenem a řezání kyslíkem
(materiál: nelegované a nízkolegované oceli nevyžadující předehřev)
ZK 311.1.1 Z-G1 40 128
Základní kurz svařování el. obloukem obalenou elektrodou ( materiál : nelegované a nízkolegované oceli nevyžadující předehřev) ZK 111.1.1 Z-E1 40 128
Základní kurz svařování el. obloukem  v aktivním plynu tavící se elektrodou( MAG svařování) ( materiál : nelegované a nízkolegované oceli nevyžadující předehřev) ZK 135.1.1 Z-M1 40 128
Zaškolení dle ČSN 050705:
Řezání kyslíkem ZP 311 2 1.1 ZP 311-2 (D-G2) 15 25
Stehování elektrickým obloukem obalenou elektrodou (stehování tupého I, V a koutového spoje v poloze vodorovné shora a svislé) ZP 111-1 1.1 ZP 111-1 (D-E1) 15 25
Stehování tavící se elektrodou v ochranné atmosféře plynu (stehování tupého I, V a koutového spoje v poloze vodorovné shora a svislé) ZP 135-1 1.1 ZP 135-1 1(D-M1) 15 25
Stehování plamenem (stehování tupého I, V a koutového spoje v poloze vodorovné shora a svislé, a lemového spoje) ZP 311 1 1.1 ZP 311-1 (D-G1) 15 25
Samotná zkouška dle ČSN 050705
Samotná zkouška dle EN 287
Pravidelné přezkoušení dle ČSN 050705

Provádíme i přezkoušení a zaškolení po 2 letech všech výše uvedených svářečských kurzů.

Ostatní položky

Vystavení duplikátu svář. průkazu
Vystavení duplikátu osvědčení ZK
Vystavení osvědčení ZK
Vystavení svář. průkazu
Certifikát EN 287-1
Vystavení průkazu ZP
Vystavení duplikátu průkazu ZP

Pro zájemce připravíme kalkulaci

Kontakt:

Daniel Vrba
vedoucí učitel odborného výcviku
budova školních dílen Říční 2684, LN

Doručovací adresa: Osvoboditelů 380, 440 01 Louny
e-mail: vrba@oasoslouny.cz
tel.: +420 603 518 771

tel.: +420 415 655 397