AKTUALIZOVÁNO 21. 4. 2021 – INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 26. DUBNA 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 19. dubna 2021 byla vydána:

Změna mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních, která začne platit od 26. 4. 2021 (ZDE). Tímto mimořádným opatřením se oproti současnosti mění následující:

Ve středních školách, vyšších odborných školách a konzervatořích od 26. 4. 2021

  • se umožňuje praktické vyučování žáků a studentů všech ročníků všech středních škol, bez omezení počtu žáků nebo studentů ve skupině (nad rámec vyplývající z platných právních předpisů),
  • osobní účast na praktickém vyučování žáků a studentů je podmíněna povinným testováním dle platného mimořádného opatření; toto platí také v případě konání praktické výuky nebo přípravy na pracovištích fyzických nebo právnických osob,

DÁLE JE POVOLENO KONÁNÍ:

  • závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek, a to bez omezení počtu osob
  • komisionálních opravných a komisionálních náhradních zkoušek na středních školách
  • skupinové konzultace žáků posledních ročníků středních škol, a to v maximálním počtu 6 žáků v jedné skupině (homogenita skupin není požadována)

e-mail: skola@oasoslouny.cz; tel.: +420 415 655 489; tel.: +420 739 477 561 (nelze přepojit)

pracoviště Osvoboditelů 380

Mgr. Simona Vágnerová, ředitelka školy
e-mail:vagnerova@oasoslouny.cz Zkratka: Va Budova: Osvoboditelů 380
tel.: +420 739 477 561
Konzultační hodiny:
po předchozí dohodě
Ing. Václav Jukl, zástupce ředitele pro teoretickou výuku
e-mail:jukl@oasoslouny.cz Zkratka: Ju Budova: Osvoboditelů 380
tel.: +420 731 188 346
Konzultační hodiny:
PO 14:15-15:00
ST 14:15-15:00
po předchozí domluvě
Ing. Lenka Drbohlavová, učitelka odborných předmětů EKO, APU, UCT
e-mail:drbohlavova@oasoslouny.cz Zkratka: DR Třídnictví: OAK1
Učebna: O-12, O-9
Konzultační hodiny:
PO 14:10-14:55
PÁ 11:15-11:45
Ing. Jiří Fiala, učitel odborných předmětů STR
e-mail:fiala@oasoslouny.cz Zkratka: Fia Třídnictví: —
Učebna: O-7
Konzultační hodiny:
PO 14:15-15:00
ÚT 14:15-15:00
po předchozí domluvě
Mgr. Jakub Hnátek, učitel všeobecně vzdělávacích předmětů TEV, ZEM
e-mail:hnatek@oasoslouny.cz Zkratka: HN Třídnictví: —
Učebna: HALA, O-10
Konzultační hodiny:
PO 14:10-15:00
PÁ 7:00-7:50
Mgr. Miroslava Hyláková, učitelka všeobecně vzdělávacích předmětů ČEJ, LIT
e-mail:hylakova@oasoslouny.cz Zkratka: Hy Třídnictví: STR2+VSP2
Učebna: O-23
Konzultační hodiny:
ST 14:15-15:15
PÁ 11:15-11:45
Mgr. Martina Jakešová, učitelka všeobecně vzdělávacích předmětů ČEJ, LIT, NEJ, výchovný poradce (budova Osvoboditelů)
e-mail:jakesova@oasoslouny.cz Zkratka: JA Třídnictví: EKL4+OAK4
Učebna: O-22
tel.: +420 773 799 511
Konzultační hodiny:
ČT 11:15-11:45
PO 14:10-15:00
Mgr. Petra Karfíková, učitelka všeobecně vzdělávacích předmětů ČEJ, LIT, správce školní knihovny, školní divadelní soubor
e-mail:karfikova@oasoslouny.cz Zkratka: KAR Třídnictví: STR1+VSP1
Učebna: O-8
Konzultační hodiny:
PO 14:15–14:45
PÁ 12:30-13:00
KNIHOVNA: výpůjční doba
ÚT 11:15-11:45

DIVADLO: zkouška
ST 14:15-15:00
Mgr. Iris Kernerová, učitelka všeobecně vzdělávacích předmětů ANJ, NEJ
e-mail:kernerova@oasoslouny.cz Zkratka: KEI Třídnictví: OAK3
Učebna: O-1
Konzultační hodiny:
PO 13:25-14:10
ÚT 14:15-15:00
Mgr. Jaroslava Kuhnová, učitelka odborných předmětů PEK, SPV
e-mail:kuhnova@oasoslouny.cz Zkratka: KH Třídnictví: —
Učebna: O-21
Konzultační hodiny:
ÚT 11:15–11:45
ČT 14:15-14:45
Jiří Mezera, učitel odborných předmětů STR
e-mail: mezera@oasoslouny.cz Zkratka: Me Třídnictví: 
Učebna: O-6, O-4, DSt
Konzultační hodiny:
ST, ČT 7:00-7:50
po předchozí domluvě
Mgr. Monika Myšková, učitelka odborných a všeobecně vzdělávacíchpředmětů EKO, APU, MAT
e-mail:myskova@oasoslouny.cz Zkratka: MY Třídnictví: STR4+VSP4
Učebna: O-17
Konzultační hodiny:
PO 11:15–11:45
ST 14:15-14:45
Ing. Kamila Novotná, učitelka odborných ekonomických předmětů EKO, UCT
e-mail:novotna@oasoslouny.cz Zkratka: NK Třídnictví: —
Učebna: O-20
Konzultační hodiny:
ST 14:15–14:45
PÁ 14:15-14:45
Mgr. Radka Nováková, učitelka všeobecně vzdělávacích předmětů ANJ, BIO, CR
e-mail:novakova@oasoslouny.cz Zkratka: No Třídnictví: STR3+VSP3
Učebna: O-2
Konzultační hodiny:
ÚT 13:25-14:10

PÁ 14:15-15:00
Mgr. Miluše Nováková, učitelka všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů MAT, EKO, PRV, koordinátor EVVO
e-mail:mnovakova@oasoslouny.cz Zkratka: Nov Třídnictví: —
Učebna: O-19
Konzultační hodiny:
ST 14:15-15:00
PO 11:15-11:45
Ing. Jitka Peterková, učitelka odborných a všeobecně vzdělávacích předmětů EKO, ITE
e-mail:peterkova@oasoslouny.cz Zkratka: PT Třídnictví: —
Učebna: O-16, O-13
Konzultační hodiny:
PO 13:25-14:10
ÚT 7:00-7:45
Mgr. Simona Pichertová, učitelka všeobecně vzdělávacích předmětů ANJ
e-mail:pichertova@oasoslouny.cz Zkratka: PS Třídnictví: —
Učebna: O-9
Konzultační hodiny:
PO 14:15-15:00
ST 11:15-11:45
Ing. Jarmila Sejáková, učitelka odborných EKO, VSP
e-mail:sejakova@oasoslouny.cz Zkratka: Sej Třídnictví: —
Učebna: O-15
Konzultační hodiny:
PO 14:15-14:45
ČT 7:15-7:45
Ing. Zdeňka Soprová, učitelka odborných předmětů STR
e-mail:soprova@oasoslouny.cz Zkratka: Sop Třídnictví: —
Učebna: O-5
Konzultační hodiny:
ČT 14:10-15:00
ČT 11:15-11:45
Mgr. Jana Verunáčová, učitelka všeobecně vzdělávacích předmětů TEV, SPV
e-mail:verunacova@oasoslouny.cz Zkratka: Veru Třídnictví: —
Učebna: HALA, O-10
Konzultační hodiny:
PO 14:15-15:00
ČT 13:20-14:20
Bc. Andrea Vodová, učitelka odborných předmětů STR
e-mail: vodova@oasoslouny.cz Zkratka: VOD Třídnictví:
Učebna: O-6, O-4
Konzultační hodiny:
PO 14:10-14:45
ÚT 14:10-14:45
Ing. Helena Zikmundová, učitelka všeobecně vzdělávacích předmětů ANJ, CHE
e-mail:zikmundova@oasoslouny.cz Zkratka: Zi Třídnictví: OAK2
Učebna:  O-3
Konzultační hodiny:
ÚT 14:15-15:00
ČT 14:15-15:00