AKTUALIZOVÁNO 21. 4. 2021 – INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 26. DUBNA 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 19. dubna 2021 byla vydána:

Změna mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních, která začne platit od 26. 4. 2021 (ZDE). Tímto mimořádným opatřením se oproti současnosti mění následující:

Ve středních školách, vyšších odborných školách a konzervatořích od 26. 4. 2021

  • se umožňuje praktické vyučování žáků a studentů všech ročníků všech středních škol, bez omezení počtu žáků nebo studentů ve skupině (nad rámec vyplývající z platných právních předpisů),
  • osobní účast na praktickém vyučování žáků a studentů je podmíněna povinným testováním dle platného mimořádného opatření; toto platí také v případě konání praktické výuky nebo přípravy na pracovištích fyzických nebo právnických osob,

DÁLE JE POVOLENO KONÁNÍ:

  • závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek, a to bez omezení počtu osob
  • komisionálních opravných a komisionálních náhradních zkoušek na středních školách
  • skupinové konzultace žáků posledních ročníků středních škol, a to v maximálním počtu 6 žáků v jedné skupině (homogenita skupin není požadována)

e-mail: skola@oasoslouny.cz; tel.: +420 415 655 489; tel.: +420 739 477 561 (nelze přepojit)

Erasmus+ VET

erasmus+vet.jpg
Erasmus+ VET

PROJEKT :   2017-1-CZ01-KA102-034755 školní rok 2017/2018

Od 15.4. do 28.4.2018 absolvuje 15 studentů odbornou stáž v Londýně v rámci projektu Erasmus+, který jim hradí veškeré náklady. Naše škola jim zajistila spolu s londýnskou ADC Technology získání pracovních zkušeností ve firmách podle studovaného oboru. Studenti pracují v realitních kancelářích, pojišťovně, IT kavárně a vzdělávacím centru, právnické kanceláři, účetní firmě. Plní požadavky podle ECVET a na závěr bude jejich práce a dosažené výsledky ohodnoceny mentorem.

PROJEKT :    2014-1-CZ01-KA102-000149 školní rok 2014/2015
londyn.jpg Odborné stáže v Evropě

Jako každý rok, i letos absolvují naši studenti zahraniční stáže podle svého studovaného oboru.
1.skupina studentů EKL, OAK, VSP odletěla 19.4. do Londýna, kde 14 dnů pracují v různých firmách a obchodech. 13 studentů bydlí v rodinách, dojíždí samostatně do práce a ve svém volnu poznávají Londýn. Všichni jsou pod dohledem mentorů přijímající organizace ADC a naší učitelky Ing.Zikmundové.

 

002_erasmus_vet 2.skupina studentů oboru Strojírenství absolvovala odbornou stáž v Chemnitzu. V první části pobytu připravovali výkres v programu AutoCad ve škole F+U Sachsen. Ve druhé části pracovali v TÜV Rheinland na CNC fréze a soustruhu. Přijímací organizace našim studentům zorganizovala i volný čas – exkurze, výlety.