e-mail: skola@oasoslouny.cz; tel.: +420 415 655 489; tel.: +420 739 477 561 (nelze přepojit)

STRAVOVÁNÍ

Přihlášení strávníků:

Každý strávník se v novém školním roce musí přihlásit ke stravování u p. Veselé v kanceláři vedoucí školní jídelny na adrese Osvoboditelů 380. Přihlášku ke stravování je možné vyplnit předem, ke stažení je zde: PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ

Objednávání, odhlašování a výdej stravy:

probíhá pomocí čipů. Strávníci z budovy Osvoboditelů 380 použijí ve školní jídelně stejný čip, který slouží pro přístup do budovy, jen ho u p. Veselé musí aktivovat. Žáci prvních ročníků obdrží přístupové čipy od třídních učitelů, s těmito čipy poté půjdou do jídelny k registraci. Ostatní strávníci (Postoloprtská, Říční, cizí strávníci..)  čip obdrží u p. Veselé za 130 Kč. Již přihlášení (zaregistrovaní) strávníci mohou objednávat stravu také prostřednictvím internetu. Objednávku je však možné učinit pouze v případě, že strávník složil na svůj účet peníze (kredit), což může udělat hotově u p. Veselé, nebo bezhotovostně zasláním na účet školy. 

Pokyny k bezhotovostní platbě:  

(převodním příkazem k úhradě)Výše zálohy je stanovena na 500 Kč. měsíčně, splatná k 15. v měsíci (jako záloha na následující měsíc), na trvalý příkaz k úhradě žádáme o uvedení jména strávníka do kolonky sdělení  pro příjemce. Variabilní symbol platby je uveden v přihlášce. Číslo účtu školy pro platbu stravného je 167762648/0300. Přeplatky u platby převodním příkazem se vyúčtovávají na konci školního roku, bez složeného kreditu nelze stravu objednat. Trvalý příkaz k platbě se zadává pouze na školní rok od září do června, přes prázdniny se platby neposílají.
  • Každý strávník si může  zjistit stav svého konta na obrazovce objednávkového terminálu v jídelně.
  • Po dobu prázdnin, případně ředitelského volna jsou žáci automaticky odhlášeni.
  • Odhlášení stravného je možné do 7.00 ráno pro daný den a to buď telefonicky na tel. čísle +420 776 440 067 a nebo prostřednictvím internetu.

jídelní lístek bude vyvěšen ve vstupní chodbě do jídelny, v objednávkovém terminálu nebo na internetových stránkách/ č. jídelny 11292/.

Vstup do systému je popsán na internetových stránkách školy – jídelní lístek – nápověda  

JÍDELNÍ LÍSTEK – odkaz zde

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE KE STRAVOVÁNÍ – OBJEDNÁVÁNÍ STRAVY, ÚHRADA, VÝDEJNÍ DOBY, CENY

Stravování – výdejní doby:

Osvoboditelů:
Obědy: Žáci a zaměstnanci školy: 11,25 – 13,30 hod.
Cizí strávníci: 13,30 – 14,00 hod.
Postoloprtská:
Obědy: Žáci a zaměstnanci školy: 11,00 – 14,00 hod.

Jídelní lístek – obědy: Je vyvěšován v tištěné podobě v jídelně, v elektronické podobě na stránkách školy. 

e-jidelnicek

Způsob objednávání, odhlašování a placení obědů:

Způsob objednávání, odhlašování a placení obědů:

Přihlašování i odhlašování obědů se provádí prostřednictvím sítě internet v době od 14,00 hodin odpoledne do rána 7,00 hod., nebo u objednávkového terminálu v jídelně Osvoboditelů, popř. prostřednictvím terminálu v jídelně Postoloprtská. Oběd je možné přihlásit, nebo odhlásit den předem do 14 hod. V případě, že se ze závažných důvodů (nemoc) nepodaří oběd odhlásit včas, je možné ho vyzvednout a odnést v jídlonosiči. (pouze s příslušným čipem!). První den neplánované nepřítomnosti ve škole je u žáků považován za školní stravování se všemi důsledky. Od druhého dne nepřítomnosti žáka se pro výdej jídla, popř. vyúčtování neodhlášeného oběda, použije cena platná pro cizí strávníky v rámci doplňkové činnosti. Za tuto cenu se rovněž poskytne oběd zaměstnancům po dobu čerpání jejich dovolené, nebo po dobu jejich dočasné pracovní neschopnosti, v případě, že si ho budou chtít odebrat. (počínaje prvním dnem)

Zaměstnanec také nemá nárok na oběd za zvýhodněnou cenu, byl-li vyslán na služební cestu a uplatňuje v cestovním příkaze stravné. Oběd musí mít odhlášen.

Obědy se platí předem bezhotovostně na účet 167762648/0300 s variabilním symbolem uvedeným v přihlášce ke stravování. V případě, že platba nebude řádně označena var. symbolem, nebude možné platbu přiřadit ke strávníkovi, se stejným důsledkem, jako kdyby bylo nezaplaceno. Platit lze také v hotovosti v kanceláři vedoucí školní jídelny, poslední týden v měsíci, popř. dle dohody s vedoucí jídelny, platit je nutné vždy předem.

Prodejní ceny stravy:

Žáci:    Prodejní ceny jsou ve výši cenových limitů (pořizovací cena surovin ve smyslu §3 odst. 3 vyhl. 84/2005 Sb., plnění je osvobozeno od DPH)
29,- Kč bez DPH – na jedno hlavní jídlo – oběd (resp. 23,- Kč pro věkovou kategorii 7-10 let)
Zaměstnanci:    29 Kč bez DPH cena surovin. Zvýšeno o DPH 10%. Prodejní cena oběda pro zaměstnance je 29 Kč bez DPH, to je po připočtení DPH a zaokrouhlení  32,- Kč s DPH.
Důchodci
(bývalí zaměstnanci školy)
 (dle §3 odst. 6 vyhlášky 84/2005 Sb.) a také pracující na základě dohod o pracovní činnosti:
Stanovuji vnitřním předpisem cenu ve výši ceny surovin plus DPH (odst. 7 vyhl.), 32,- Kč
Cizí strávníci:     75,- Kč, cena včetně DPH

Vnitřní řád školní kuchyně

Provozní řád školní kuchyně

Opatření_2020_2_ cena stravy