e-mail: skola@oasoslouny.cz; tel.: +420 415 655 489; tel.: +420 739 477 561 (nelze přepojit)

kroužky

Design klub

úterý, čtvrtek
od 14:15 do 16:00 i více

Školní noviny

středa
od 14:15 do 15:00 hodin

Školní divadelní soubor

pondělí
od 14:15 do 15:30 hodin

3D MODELOVÁNÍ

středa
od 14:15 do 15:00 hodin