e-mail: skola@oasoslouny.cz; tel.: +420 415 655 489; tel.: +420 739 477 561 (nelze přepojit)

nadační fond

Pravidla pro čerpání finančních prostředků nadačního fondu
  1. Podávání žádostí  – předání vyplněné žádosti členovi správní rady NF – formulář k dispozici na našich webových stránkách  (nebo zde – zadost_o_prispevek_z_nf)
  2. Pravidelné schůzky – členů správní rady nadačního fondu se konají sudou středu ve 13:30 hod.
  3. Schvalování žádostí – na schůzce se schvalují žádosti podané do data schůzky
  4. Zajištění fondu učebnic – žádají správci skladu učebnic – P. Nováková, Mgr. P.Vágner po dohodě s vyučujícími
  5. Třídní příspěvek – každá třída má nárok na příspěvek 130,- Kč na žáka na třídní akce, žádá třídní učitel, příspěvek se vyplácí na základě prokazatelných výdajů (vstupenky, účty, faktury…)
  6. Příspěvek na kulturní a sportovní akce a soutěže – žádá pořadatel akce, NF se podílí na výdajích podle schválené žádosti, příspěvek se vyplácí na základě prokazatelných výdajů (vstupenky, účty, faktury…)
  7. Prospěchové odměny – NF vyplácí odměnu 300,- Kč za prospěch s vyznamenáním na konci školního roku a za prospěch s vyznamenáním u maturity nebo závěrečné zkoušky, žádá třídní učitel, vyplácí     se hotově
  8. Příspěvek na maturitní ples – NF poskytuje příspěvek 5000,- Kč na organizaci maturitního plesu třídě, žádá třídní učitel, (1 třídní kniha = 1 třída), příspěvek se vyplácí na základě prokazatelných výdajů (vstupenky, účty, faktury…)

Výroční zprávy

 

Statut Nadačního fondu Střední odborné školy technické a Středního odborného učiliště Louny

Preambule