AKTUALIZOVÁNO 21. 4. 2021 – INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 26. DUBNA 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 19. dubna 2021 byla vydána:

Změna mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních, která začne platit od 26. 4. 2021 (ZDE). Tímto mimořádným opatřením se oproti současnosti mění následující:

Ve středních školách, vyšších odborných školách a konzervatořích od 26. 4. 2021

 • se umožňuje praktické vyučování žáků a studentů všech ročníků všech středních škol, bez omezení počtu žáků nebo studentů ve skupině (nad rámec vyplývající z platných právních předpisů),
 • osobní účast na praktickém vyučování žáků a studentů je podmíněna povinným testováním dle platného mimořádného opatření; toto platí také v případě konání praktické výuky nebo přípravy na pracovištích fyzických nebo právnických osob,

DÁLE JE POVOLENO KONÁNÍ:

 • závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek, a to bez omezení počtu osob
 • komisionálních opravných a komisionálních náhradních zkoušek na středních školách
 • skupinové konzultace žáků posledních ročníků středních škol, a to v maximálním počtu 6 žáků v jedné skupině (homogenita skupin není požadována)

e-mail: skola@oasoslouny.cz; tel.: +420 415 655 489; tel.: +420 739 477 561 (nelze přepojit)

nadační fond

Pravidla pro čerpání finančních prostředků nadačního fondu
 1. Podávání žádostí  – předání vyplněné žádosti členovi správní rady NF – formulář k dispozici na našich webových stránkách  (nebo zde – zadost_o_prispevek_z_nf)
 2. Pravidelné schůzky – členů správní rady nadačního fondu se konají sudou středu ve 13:30 hod.
 3. Schvalování žádostí – na schůzce se schvalují žádosti podané do data schůzky
 4. Zajištění fondu učebnic – žádají správci skladu učebnic – P. Nováková, Mgr. P.Vágner po dohodě s vyučujícími
 5. Třídní příspěvek – každá třída má nárok na příspěvek 130,- Kč na žáka na třídní akce, žádá třídní učitel, příspěvek se vyplácí na základě prokazatelných výdajů (vstupenky, účty, faktury…)
 6. Příspěvek na kulturní a sportovní akce a soutěže – žádá pořadatel akce, NF se podílí na výdajích podle schválené žádosti, příspěvek se vyplácí na základě prokazatelných výdajů (vstupenky, účty, faktury…)
 7. Prospěchové odměny – NF vyplácí odměnu 300,- Kč za prospěch s vyznamenáním na konci školního roku a za prospěch s vyznamenáním u maturity nebo závěrečné zkoušky, žádá třídní učitel, vyplácí     se hotově
 8. Příspěvek na maturitní ples – NF poskytuje příspěvek 5000,- Kč na organizaci maturitního plesu třídě, žádá třídní učitel, (1 třídní kniha = 1 třída), příspěvek se vyplácí na základě prokazatelných výdajů (vstupenky, účty, faktury…)

Výroční zprávy

 

Statut Nadačního fondu Střední odborné školy technické a Středního odborného učiliště Louny

Preambule