e-mail: skola@oasoslouny.cz; tel.: +420 415 655 489; tel.: +420 739 477 561 (nelze přepojit)

Projektový den

Ve středu 23. 10. se na naší škole uskutečnil projektový den zaměřený na mediální vzdělávání. Studenti si předem vybrali workshopy, ve kterých 1,5 hodiny pracovali. Tyto kurzy byly vedeny odborníky z mediálního světa. Mezi nejzajímavější patří šéfeditor ČTK Jan Vavrušák, Continue reading