e-mail: skola@oasoslouny.cz    tel.: +420 415655489

Výsledky přijímacího řízení 2018/2019

PŘIJATÍ UCHAZEČI V PRVNÍM KOLE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Obory středního vzdělání s maturitní zkouškou

Obchodní akademie

Strojírenství

Veřejnosprávní činnost

Ekonomické lyceum
 

Obory středního vzdělání s výučním listem (učební obory)

Aranžér, Instalatér, Krejčí

Mechanik opravář motorových vozidel, Strojní mechanik, Zedník

Pokrývačské práce, Provozní služby, Zednické práce

 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2018

NABÍDKA OBORŮ 2018/2019

Do kdy podat přihlášku – do 1. března 2018 na první kolo přijímacího řízení

Kam podat přihlášku – Přímo řediteli příslušné střední školy

Počet přihlášek na střední školy – 2

TERMÍNY:
1. ŘÁDNÝ TERMÍN JEDNOTNÉ ZKOUŠKY – 12. dubna 2018
2. ŘÁDNÝ TERMÍN JEDNOTNÉ ZKOUŠKY – 16. dubna 2018

 

MATURITNÍ ZKOUŠKY

do 22.12.2017 – Podepsání protokolu o převzetí výpisu z přihlášky
25.-27.4.2018 – Praktické MZ
11.4.2018 – PP z ČJL
2.-15.5.2018 – Společná část MZ


více informací ZDE

INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ

Zákonní zástupci žáků si převezmou v kanceláři školy do vlastních rukou rozhodnutí o přijetí a mohou doručit Zápisový lístek.
Dle odst. 6 a 7 § 60g zákona 516/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Pokud tak neučiní, rozhodnutí o přijetí po této lhůtě pozbývá platnosti. Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání budou zájemcům předána osobně, nebudou odesílána. Za den doručení se považuje den zveřejnění seznamu. Jedno místo ve všech oborech je určeno pro odvolání.
Zápisový lístek nelze vzít zpět, výjimkou je přijetí na jiné škole, kde žák podal odvolání.

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY

1.6.2018 – Písemné ZZ
4.-6.6.2018 – Praktické ZZ
15.6.2018 – Ústní ZZ


KALENDÁŘ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK

 

 

 

2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

VYHLAŠUJEME 2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Škola – přesný název Obchodní akademie a Střední odborná škola gen. Fr. Fajtla, Louny, přísp. organizace
Adresa školy včetně PSČ Osvoboditelů 380,  440 01 Louny
Telefonické (či jiné) spojení  pro případné informace, webové stránky školy 415 655 489, www.oasoslouny.cz, e-mail skola@oasoslouny.cz
Obor vzdělání – název KKOV forma počet volných míst termín přijímání přihlášek do 2. kola PŘ termín 2. kola PŘ
Strojírenství 23-41-M/01 denní 8 18.05.2018 23.05.2018
Obchodní akademie 63-41-M/02 denní 10 18.05.2018 23.05.2018
Veřejnosprávní činnost 68-43-M/01 denní 8 18.05.2018 23.05.2018
Strojní mechanik 23-51-H/01 denní 6 18.05.2018 23.05.2018
Mechanik opravář motorových vozidel 23-68-H/01 denní 6 18.05.2018 23.05.2018
Instalatér 36-52-H/01 denní 8 18.05.2018 23.05.2018
Zedník 36-67-H/01 denní 10 18.05.2018 23.05.2018
Aranžér 66-52-H/01 denní 8 18.05.2018 23.05.2018

 

Kritéria přijímacího řízení  – 2. kolo – obory vzdělání s maturitní zkouškou a učební obory – školní rok 2018/2019

Kritéria přijímacího řízení  - 2. kolo - obory vzdělání s maturitní zkouškou a učební obory – školní rok 2018/2019

Jeden svět na školách

1658Dne 4. 4. 2013 se druhé a třetí ročníky naší školy zúčastnily filmového festivalu Jeden svět na školách. V kině byl žákům představen film s názvem Na divokém severu. Navazující diskuse vedená odborně vyškolenou sociální pracovnicí měla žákům přiblížit situaci Continue reading

Velikonoční florbalový turnaj

Nadcházející velikonoční prázdniny si letos zpestřili žáci studijních oborů florbalovým turnajem, kterého se účastnili 1. – 3. ročníky. Přihlášených šest družstev odehrálo 15 zápasů po deseti minutách čistého času.

Z celkových výsledků a průběhu turnaje si nejlépe vedly tyto týmy: 1. místo – VSP2/VSP3, 2. místo OAK2/EKL2,1, 3. místo VSP1/STR1. Následujících umístění dosáhly tyto skupiny: 4. místo STR3/MIE3, 5. místo OAK3/EKL3 a 6. místo STR2. Správný průběh turnaje zajišťoval Jakub Zikmund z florbalového oddílu v Lounech.

Na závěr Velikonočního turnaje ve florbale nechyběly také bohaté ceny z nadačního fondu školy i od našich sponzorů z řad studentů. Děkujeme tímto Lukáši Mertovi, Janu Habrdovi, Veronice Prailové a Lukáši Brabcovi. Děkujeme také za fotodokumentaci, kterou připravila Petra Karfíková. Celý turnaj byl organizačně zajištěn Mgr. Janou Verunáčovou a Mgr. Jakubem Hnátkem.

Přejeme všem zúčastněným příjemné prožití velikonočních svátků a bohatou nadílku.

 Garant soutěže: Mgr. Jana Verunáčová

Continue reading

Beseda s mistryní světa

V úterý 26. března 2013 navštívili OA a SOŠ gen. Fr. Fajtla v Lounech manželé Zaviačičovi, kteří se dlouhodobě věnují výuce psaní na klávesnici a provozují internetovou školu ZAV.

Beseda s žáky prvních a druhých ročníků oborů ekonomické lyceum, obchodní akademie a veřejná správa byla rozdělena do tří částí. Po krátkém úvodu Helena předvedla svou exhibici, na kterou se žáci těšili nejvíce, poté následovaly ukázky programu a nakonec zodpovězení všech studentských dotazů k dané problematice.

Helena Zaviačičová, roz. Matoušková je devítinásobnou mistryní světa v psaní na klávesnici, současnou držitelkou světového rekordu z roku 2003 (928 úh./min.), který nebyl dosud překonán. Její manžel Jaroslav je bývalý vícemistr v psaní na mechanickém stroji, autor individuální výuky v psaní na klávesnici, současný trenér české reprezentace v tomto oboru, zástupce ČR v Interstenu (mezinárodní organizace pro zpracování informací). Zavedl např. označení kláves F a J formou malého výstupku.

Ukázka rychlopsaní a zkratkového písma se líbila, žáci prožili netradiční hodinu písemné komunikace a odcházeli s pozitivní motivací do svého dalšího studia.
Jaroslava Kuhnová, vyučující PEK

Continue reading

Matematický KLOKAN 2013

Matematický KLOKAN 2013 

Tak jako každý rok se i letos konala mezinárodní soutěž Matematický klokan. Vznikla v 80. letech v Austrálii a od roku 1991 se pořádá i v dalších zemích světa. Podle tříd a ročníků se soutěžící rozdělují do 6 kategorií.

Studentů naší školy se týkaly kategorie Junior (1. a 2. ročník) a Student (3. a 4. ročník). Celkem se zúčastnilo 113 studentů.

V kategorii Junior si jednoznačně nejlépe vedl Zdeněk Mahdalík ze STR2, na druhém místě skončil Jaroslav Fux z EKL2 a třetí místo obsadila Markéta Kurková z EKL2. V kategorii Student zvítězil Marek Zienert z EKL4, druhé místo obsadila Martina Pospíšilová ze STR4 a na třetím místě skončil Jakub Drenský ze STR4.

Gratulujeme a všem soutěžícím přejeme mnoho zdaru v dalším matematickém zápolení.

KLOKAN 2013 –  “Junior”
pořadí jméno třída správné odpovědi chyby celkový počet bodů
3 body 4 body 5 bodů
1 Mahdalík Zdeněk STR2 7 3 5 9 73
2 Fux Jaroslav EKL2 4 4 3 6 61
3 Kurková Markéta EKL2 4 4 2 5 57
Continue reading

Světový den vody 2013

Světový den vody

Již třetím rokem, u příležitosti Světového dne vody, zavítali studenti naší školy mezi žáky 1. a 2. tříd základních škol. Projektu se zúčastnili studenti VSP3 a žáci ZŠ Školní a ZŠ J. A. Komenského. Studenti žáky základních škol hravou formou seznámili s koloběhem vody, její důležitostí, nechyběla ani křížovka, pexeso a omalovánky. Za zdárné splnění úkolů a správné odpovědi, byli žáci odměňováni sladkostmi a malou pozorností v podobě samolepek. Pro naše studenty byl projekt cennou zkušeností nejen z hlediska zvládnutí látky, ale především po stránce komunikační – museli vést celou vyučovací hodinu, správně reagovat na dětské dotazy a zvládnout jejich nečekané reakce. 

Continue reading