e-mail: skola@oasoslouny.cz    tel.: +420 415655489

MATURITNÍ ZKOUŠKY

Přihlašování žáků k maturitní zkoušce – podzim 2018

Přihlášku k maturitní zkoušce konané v podzimním zkušebním období roku 2018 musejí všichni žáci, kteří se chtějí přihlásit ke zkoušce v opravném, náhradním či řádném termínu, odevzdat nejpozději do 25. června 2018 řediteli své školy. 
Přihlašování probíhá opět prostřednictvím přihlášky k maturitní zkoušce. Formulář přihlášky žákům poskytnou ředitelé jednotlivých škol buď prázdný nebo předvyplněný (po 11. červnu 2018).


více informací ZDE

Oslavy 100. výročí vzniku republiky

3. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

VYHLAŠUJEME 3. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Škola – přesný název Obchodní akademie a Střední odborná škola gen. Fr. Fajtla, Louny, přísp. organizace
Adresa školy včetně PSČ Osvoboditelů 380,  440 01 Louny
Telefonické (či jiné) spojení  pro případné informace, webové stránky školy 415 655 489, www.oasoslouny.cz, e-mail skola@oasoslouny.cz
Obor vzdělání – název KKOV forma počet volných míst termín přijímání přihlášek do 3. kola PŘ termín 3. kola PŘ
Strojírenství 23-41-M/01 denní 8 27.08.2018 30.08.2018
Obchodní akademie 63-41-M/02 denní 4 27.08.2018 30.08.2018
Veřejnosprávní činnost 68-43-M/01 denní 8 27.08.2018 30.08.2018
Strojní mechanik 23-51-H/01 denní 4 27.08.2018 30.08.2018
Mechanik opravář motorových vozidel 23-68-H/01 denní 4 27.08.2018 30.08.2018
Instalatér 36-52-H/01 denní 4 27.08.2018 30.08.2018
Zedník 36-67-H/01 denní 10 27.08.2018 30.08.2018
Aranžér 66-52-H/01 denní 6 27.08.2018 30.08.2018

Kritéria přijímacího řízení  – 3. kolo – obory vzdělání s maturitní zkouškou a učební obory – školní rok 2018/2019

Kritéria přijímacího řízení  - 3. kolo - obory vzdělání s maturitní zkouškou a učební obory – školní rok 2018/2019

Kritéria přijímacího řízení  – 3. kolo – obory vzdělání s maturitní zkouškou a učební obory – školní rok 2018/2019

Všeobecná ustanovení

V souladu s ustanovením § 59, 60 odst. 2 a 3 a § 60 f, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou MŠMT č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ředitelka školy rozhodla o přijetí bez přijímacích zkoušek  – ve 3. kole přijímacího řízení do všech oborů vzdělání s maturitní zkouškou a do učebních oborů, na základě znalostí vyjádřených hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání a splněním kritérií stanovených k přijímacímu řízení.

Kritéria pro přijetí

  1. Splnění povinné školní docházky
  2. Výsledky klasifikace uchazeče z předchozího vzdělávání, příp. předložení vysvědčení z 8. a 9. tř. ZŠ
  3. V případě shody průměru prospěchu z předchozího vzdělávání se přihlédne k doložení účasti na olympiádách a dalších soutěžích, nebo k dalším relevantním skutečnostem, které dokládají zájem uchazeče o zvolený obor  
  4. Pokud shoda nadále trvá, přednostně se zařazuje uchazeč se změněnou pracovní schopností
  5. Zdravotní způsobilost potvrzená lékařem – učební obory
  6. Pro uchazeče do oboru vzdělávání Zedník –  potvrzení od lékaře o schopnosti vykonávat práce ve výškách

Literární toulky Prahou

Literární toulky Prahou

V pátek 5. dubna se vydala třída EKL2 do Prahy, aby si doplnila své teoretické poznatky z literatury o praktickou ukázku z našich dějin. Po příjezdu nás čekala průvodkyně v právě opravovaném Národním divadle, kde jsme prošli budovu od základních kamenů až po nejvyšší patra a duchem se vrátili do druhé poloviny 19. století, kdy se budova stavěla a po požáru znovu opravovala. Zlatem a přepychem omámení jsme přešli do budovy podstatně střídmější – do Betlémské kaple, kde na nás dýchl duch husitství, ačkoliv budova byla postavena zcela nedávno. Bojovný duch nás neopustil ani na Karlově mostě, neboť prodrat se takovým množstvím turistů a najít místo, kde byl v roce 1393 do řeky shozen sv. Jan Nepomucký, to chtělo odvahu. Na Malé Straně jsme pokračovali kostelem sv. Mikuláše, Nerudovou ulicí (podařilo se nám najít dům U Dvou slunců – rodiště J. Nerudy) s poslední zastávkou na Hradě – zkontrolovat, zda opravdu visí vlajka EU. Exkurze byla fyzicky poměrně náročná, ale duševní obohacení za tu námahu stálo. 

Continue reading

Jeden svět na školách

1658Dne 4. 4. 2013 se druhé a třetí ročníky naší školy zúčastnily filmového festivalu Jeden svět na školách. V kině byl žákům představen film s názvem Na divokém severu. Navazující diskuse vedená odborně vyškolenou sociální pracovnicí měla žákům přiblížit situaci Continue reading

Velikonoční florbalový turnaj

Nadcházející velikonoční prázdniny si letos zpestřili žáci studijních oborů florbalovým turnajem, kterého se účastnili 1. – 3. ročníky. Přihlášených šest družstev odehrálo 15 zápasů po deseti minutách čistého času.

Z celkových výsledků a průběhu turnaje si nejlépe vedly tyto týmy: 1. místo – VSP2/VSP3, 2. místo OAK2/EKL2,1, 3. místo VSP1/STR1. Následujících umístění dosáhly tyto skupiny: 4. místo STR3/MIE3, 5. místo OAK3/EKL3 a 6. místo STR2. Správný průběh turnaje zajišťoval Jakub Zikmund z florbalového oddílu v Lounech.

Na závěr Velikonočního turnaje ve florbale nechyběly také bohaté ceny z nadačního fondu školy i od našich sponzorů z řad studentů. Děkujeme tímto Lukáši Mertovi, Janu Habrdovi, Veronice Prailové a Lukáši Brabcovi. Děkujeme také za fotodokumentaci, kterou připravila Petra Karfíková. Celý turnaj byl organizačně zajištěn Mgr. Janou Verunáčovou a Mgr. Jakubem Hnátkem.

Přejeme všem zúčastněným příjemné prožití velikonočních svátků a bohatou nadílku.

 Garant soutěže: Mgr. Jana Verunáčová

Continue reading

Beseda s mistryní světa

V úterý 26. března 2013 navštívili OA a SOŠ gen. Fr. Fajtla v Lounech manželé Zaviačičovi, kteří se dlouhodobě věnují výuce psaní na klávesnici a provozují internetovou školu ZAV.

Beseda s žáky prvních a druhých ročníků oborů ekonomické lyceum, obchodní akademie a veřejná správa byla rozdělena do tří částí. Po krátkém úvodu Helena předvedla svou exhibici, na kterou se žáci těšili nejvíce, poté následovaly ukázky programu a nakonec zodpovězení všech studentských dotazů k dané problematice.

Helena Zaviačičová, roz. Matoušková je devítinásobnou mistryní světa v psaní na klávesnici, současnou držitelkou světového rekordu z roku 2003 (928 úh./min.), který nebyl dosud překonán. Její manžel Jaroslav je bývalý vícemistr v psaní na mechanickém stroji, autor individuální výuky v psaní na klávesnici, současný trenér české reprezentace v tomto oboru, zástupce ČR v Interstenu (mezinárodní organizace pro zpracování informací). Zavedl např. označení kláves F a J formou malého výstupku.

Ukázka rychlopsaní a zkratkového písma se líbila, žáci prožili netradiční hodinu písemné komunikace a odcházeli s pozitivní motivací do svého dalšího studia.
Jaroslava Kuhnová, vyučující PEK

Continue reading

Matematický KLOKAN 2013

Matematický KLOKAN 2013 

Tak jako každý rok se i letos konala mezinárodní soutěž Matematický klokan. Vznikla v 80. letech v Austrálii a od roku 1991 se pořádá i v dalších zemích světa. Podle tříd a ročníků se soutěžící rozdělují do 6 kategorií.

Studentů naší školy se týkaly kategorie Junior (1. a 2. ročník) a Student (3. a 4. ročník). Celkem se zúčastnilo 113 studentů.

V kategorii Junior si jednoznačně nejlépe vedl Zdeněk Mahdalík ze STR2, na druhém místě skončil Jaroslav Fux z EKL2 a třetí místo obsadila Markéta Kurková z EKL2. V kategorii Student zvítězil Marek Zienert z EKL4, druhé místo obsadila Martina Pospíšilová ze STR4 a na třetím místě skončil Jakub Drenský ze STR4.

Gratulujeme a všem soutěžícím přejeme mnoho zdaru v dalším matematickém zápolení.

KLOKAN 2013 –  “Junior”
pořadí jméno třída správné odpovědi chyby celkový počet bodů
3 body 4 body 5 bodů
1 Mahdalík Zdeněk STR2 7 3 5 9 73
2 Fux Jaroslav EKL2 4 4 3 6 61
3 Kurková Markéta EKL2 4 4 2 5 57
Continue reading