e-mail: skola@oasoslouny.cz; tel.: +420 415 655 489; tel.: +420 739 477 561 (nelze přepojit)

DEN VODY

Dne 18. 3. 2019 navštívili studenti naší školy u příležitosti Světového dne vody žáky 1. stupně 3. ZŠ v Lounech. Pro malé žáky si připravili vědomostní kvízy a výtvarné úkoly, za jejichž splnění získaly děti sladkou odměnu. Všichni zúčastnění Continue reading