e-mail: skola@oasoslouny.cz    tel.: +420 415655489

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Dny otevřených dveří ve školním roce 2018/2019 budou probíhat v budovách Osvoboditelů 380, Postoloprtská a Říční od 14. 1. do 18. 1. 2019 (od 8:00 do 15:00 hodin).

Rodiče, zájemci o studium, přátelé školy a široká veřejnost má jedinečnou příležitost k získání informací o podmínkách a průběhu studia, o spolupráci s firmami a možnostech uplatnění absolventů po ukončení školy, o možnostech mimoškolní činnosti, zapojení se do sportovních soutěží apod.

Zájemci tak mohou posoudit úroveň materiálně-technického zabezpečení výuky, vybavenost učeben a dílen pro odborný výcvik, zapojení ICT do výuky apod.

 

MATURITNÍ ZKOUŠKY – JARO 2019

Důležité termíny

• 10.4.2019 – PP ČJL
• 11.4.2019 – PP CJ
• PRAKTICKÁ MZ: 25.4.2019 (STR4, VSP4), 26.4.2019 (EKL4), 29.4.2019 (OAK4)
• SPOLEČNÁ ČÁST MZ: 2.5.-10.5.2019
• ÚSTNÍ MZ: 20.5.-23.5.2019 (EKL4), 20.5.-22.5.2019 (STR4), 22.5.-24.5.2019 (VSP4), 27.5.-31.5.2019 (OAK4)


více informací ZDE

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY – JARO 2019

Důležité termíny

PÍSEMNÉ ZZ: 3.6.2019
PRAKTICKÉ ZZ: 4.-5.6.2019 (INS3, MOV3, ZED3), 4.-6.6.2019 (ARR3), 4.-7.6.2019 (SME3)
ÚSTNÍ ZZ: 17.6.2019 (ARR3, INS3, MOV3, SME3), 18.6.2019 (ZED3)


KALENDÁŘ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK

 

 

 

Exkurze IQlandia Liberec

V rámci projektu IKAP- B se studenti prvních ročníků oborů OAK, STR a VSP zúčastnili ve čtvrtek 20. 9. 2018 exkurze do IQlandie v Liberci. Po příjezdu na studenty čekala tematická Science show, při které se formou zábavných pokusů z fyziky a chemie Continue reading

Sbírka Světluška

I letos se žáci naší školy zapojili do Sbírkových dnů Světluška. Vybrali jsme den 13. 9., kdy se třída EKL- OAK 2 vydala do města a snažila se prodat co nejvíce sbírkových předmětů-náramků, tykadel, píšťalek kartáčků na zuby. Byli velmi úspěšní, podařilo Continue reading

Oslava Dne evropského dědictví

V sobotu 15. 9. se v Lounech uskutečnila oslava Dne evropského dědictví. Celá akce začala na Mírovém náměstí scénkou ukončení rakouské monarchie na lounské radnici, poté zacvičili sokolové a pak už přišly na řadu naše studentky, které si připravily přehlídku Continue reading

Polsko

Studenti maturitních i učňovských oborů naši školy + studenti lounského gymnázia navštívili ve dnech 8. – 9. června Polsko. První den zavítali do nádherných solných dolů Wieliczka, večer je pak čekala procházka po královském městě Krakov. Druhý den dojeli do Continue reading