e-mail: skola@oasoslouny.cz    tel.: +420 415655489

Studentské divadelní představení Dívčí válka od Františka Ringo Čecha

[singlepic id=4547 w=150 h=112 float=left]Ve čtvrtek 27. června ve Vrchlického divadle v Lounech proběhla premiéra studentského divadelního představení Dívčí válka od Františka Ringo Čecha. Studenti 1. a 2. ročníků celé druhé pololetí po vyučování zkoušeli, dokonce ve škole i přespali, jen aby stihli celou hru nacvičit. I přes problémy s hudebním doprovodem nakonec vše dobře dopadlo. Poslední týden intenzivních zkoušek vyvrcholil čtvrtečním dopolednem, kdy v 10 hodin začalo představení. Toho se zúčastnili studijní obory celé naší školy. Podle reakcí diváků se představení povedlo, studenti podali úžasné výkony a co je hlavní – všichni se bavili.

Continue reading

Exkurze Praha – Vyšehrad

[singlepic id=4361 w=112 h=150 float=left]Studenti tříd STR1 a VSP1 se ve středu 29. května vydali do Prahy, aby na vlastní oči zhlédli místa, kde se odehrávaly nejstarší dějiny našeho národa. Výprava začala na Vyšehradě, kde jsme si prohlédli celý areál, shlédli na město z Libušiny lázně – tam podle pověstí měla Libuše věštit. Zaujal nás gotický chrám sv. Petra a Pavla, sousoší J. V. Myslbeka, ale nejvíc času jsme strávili na Slavíně, kde jsou pohřbeny nejvýznamnější osobnosti naši historie – našli jsme náhrobek K. H. Máchy, S. Čecha, B. Smetany či J. Suka. Nakonec jsme navštívili vyšehradské kasematy – podzemní chdby pod vyšehradskými hradbami, kterými jsme se dostali do Gorlice – místnosti s originály soch z Karlova mostu. Z Vyšehradu jsme zamířili kolem Emauzského kláštera, centra slovanské vzdělanosti, na Karlovo náměstí – zde Faustův dům, radnice známá první pražskou defenestrací v roce 1419 či bydliště Karla Hynka Máchy. Cesta nás zavedla až k Betlémské kapli, působišti Mistra Jana Husa, o které jsme si vyslechli zajímavou přednášku. Závěr exkurze byl na Staroměstském náměstí – nejen orloj, ale i Týnský chrám či palác Kinských byla místa, která nás zajímala. Exkurze byla náročná, ale nabyté znalosti a zkušenosti za to stály.

Continue reading

Slet čarodějnic

[singlepic id=4196 w=150 h=112 float=left]V úterý 30. dubna se v naší škole slétly čarodějnice – přes 30 studentek, 1 student, 3 vyučující a paní ředitelka se převlékli, aby oslavili nadcházející Filipojakubskou noc, kdy se podle pověr slétají čarodějnice a odkrývají se poklady. Během svačinové přestávky se všichni vyfotili, dostali lízátko a přemístili se do tříd na vyučování, kde měli slíbenou výjimku – žádná z čarodějnic nesměla být tento den ústně zkoušena.  Doufám, že za rok se setkáme ještě v hojnějším počtu.

Vlastním brkem Petra Karfíková, čarodějka 1. třídy.

Continue reading

Literární toulky Prahou

Literární toulky Prahou

[singlepic id=4165 w=150 h=112 float=left]V pátek 5. dubna se vydala třída EKL2 do Prahy, aby si doplnila své teoretické poznatky z literatury o praktickou ukázku z našich dějin. Po příjezdu nás čekala průvodkyně v právě opravovaném Národním divadle, kde jsme prošli budovu od základních kamenů až po nejvyšší patra a duchem se vrátili do druhé poloviny 19. století, kdy se budova stavěla a po požáru znovu opravovala. Zlatem a přepychem omámení jsme přešli do budovy podstatně střídmější – do Betlémské kaple, kde na nás dýchl duch husitství, ačkoliv budova byla postavena zcela nedávno. Bojovný duch nás neopustil ani na Karlově mostě, neboť prodrat se takovým množstvím turistů a najít místo, kde byl v roce 1393 do řeky shozen sv. Jan Nepomucký, to chtělo odvahu. Na Malé Straně jsme pokračovali kostelem sv. Mikuláše, Nerudovou ulicí (podařilo se nám najít dům U Dvou slunců – rodiště J. Nerudy) s poslední zastávkou na Hradě – zkontrolovat, zda opravdu visí vlajka EU. Exkurze byla fyzicky poměrně náročná, ale duševní obohacení za tu námahu stálo. 

Continue reading