e-mail: skola@oasoslouny.cz    tel.: +420 415655489

Studentské divadelní představení Dívčí válka od Františka Ringo Čecha

Ve čtvrtek 27. června ve Vrchlického divadle v Lounech proběhla premiéra studentského divadelního představení Dívčí válka od Františka Ringo Čecha. Studenti 1. a 2. ročníků celé druhé pololetí po vyučování zkoušeli, dokonce ve škole i přespali, jen aby stihli celou hru nacvičit. I přes problémy s hudebním doprovodem nakonec vše dobře dopadlo. Poslední týden intenzivních zkoušek vyvrcholil čtvrtečním dopolednem, kdy v 10 hodin začalo představení. Toho se zúčastnili studijní obory celé naší školy. Podle reakcí diváků se představení povedlo, studenti podali úžasné výkony a co je hlavní – všichni se bavili.

Continue reading

Exkurze Praha – Vyšehrad

Studenti tříd STR1 a VSP1 se ve středu 29. května vydali do Prahy, aby na vlastní oči zhlédli místa, kde se odehrávaly nejstarší dějiny našeho národa. Výprava začala na Vyšehradě, kde jsme si prohlédli celý areál, shlédli na město z Libušiny lázně – tam podle pověstí měla Libuše věštit. Zaujal nás gotický chrám sv. Petra a Pavla, sousoší J. V. Myslbeka, ale nejvíc času jsme strávili na Slavíně, kde jsou pohřbeny nejvýznamnější osobnosti naši historie – našli jsme náhrobek K. H. Máchy, S. Čecha, B. Smetany či J. Suka. Nakonec jsme navštívili vyšehradské kasematy – podzemní chdby pod vyšehradskými hradbami, kterými jsme se dostali do Gorlice – místnosti s originály soch z Karlova mostu. Z Vyšehradu jsme zamířili kolem Emauzského kláštera, centra slovanské vzdělanosti, na Karlovo náměstí – zde Faustův dům, radnice známá první pražskou defenestrací v roce 1419 či bydliště Karla Hynka Máchy. Cesta nás zavedla až k Betlémské kapli, působišti Mistra Jana Husa, o které jsme si vyslechli zajímavou přednášku. Závěr exkurze byl na Staroměstském náměstí – nejen orloj, ale i Týnský chrám či palác Kinských byla místa, která nás zajímala. Exkurze byla náročná, ale nabyté znalosti a zkušenosti za to stály.

Continue reading

Slet čarodějnic

V úterý 30. dubna se v naší škole slétly čarodějnice – přes 30 studentek, 1 student, 3 vyučující a paní ředitelka se převlékli, aby oslavili nadcházející Filipojakubskou noc, kdy se podle pověr slétají čarodějnice a odkrývají se poklady. Během svačinové přestávky se všichni vyfotili, dostali lízátko a přemístili se do tříd na vyučování, kde měli slíbenou výjimku – žádná z čarodějnic nesměla být tento den ústně zkoušena.  Doufám, že za rok se setkáme ještě v hojnějším počtu.

Vlastním brkem Petra Karfíková, čarodějka 1. třídy.

Continue reading