e-mail: skola@oasoslouny.cz; tel.: +420 415 655 489; tel.: +420 739 477 561 (nelze přepojit)

informace k přijímacímu řízení

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Informace k přijímacímu řízení ve školním roce 2020/2021 (pro přijetí pro školní rok 2021/2022):