e-mail: skola@oasoslouny.cz    tel.: +420 739 477 561

Celostátní akce Noc s Andersenem

Do celostátní akce Noc s Andersenem se zapojily i naše studentky – Tereza Konečná (OAK1) a Jana Janečková (OAK2) – pro Městskou knihovnu v Lounech si připravily dramatizaci Andersenovy pohádky Císařovy nové šaty. Příběh si s dětmi přečetly, zahrály a nakonec vytvořily různobarevné papírové šaty. Svou dobrovolnickou činností potěšily nejen děti, ale i dospělé.