e-mail: skola@oasoslouny.cz; tel.: +420 415 655 489; tel.: +420 739 477 561 (nelze přepojit)

LEONARDO DA VINCI

[singlepic id=3802 w=320 h=240 float=left]
[singlepic id=3801 w=150 h=112 float=left]  LEONARDO DA VINCI – MOBILITY
1. PROJEKT :    CZ05/A/PL/134161 školní rok2005/2006
[singlepic id=3792 w=200 h=150 float=left] Celkem 42 žáků školy strávilo třítýdenní stáž v Německu, ve městě Chemnitz, v partnerské škole CFBA.  Náplní stáže byla praxe žáků podle jejich odbornosti. Postupně vyjely třídy AUT, ZAM3, STR4 a MTA4
42 účastníků
2. PROJEKT  : CZ06/A/EX/134216 školní rok 2006/2007
[singlepic id=3793 w=200 h=150 float=left] Projekt byl zaměřen na profesní rozvoj pedagogických pracovníků školy a výměnu zkušeností v odborném vzdělávání v partnerské škole CFBA
9 účastníků
3. PROJEKT  :  CZ06/A/PL/134228 školní rok 2006/2007
[singlepic id=3794 w=200 h=150 float=left] Odborná stáž žáků v Chemnitzu byla po předchozích dobrých zkušenostech rozšířena o seznámení žáků technických oborů s CNC stroji. Další skupiny účastníků pracovaly v oborech administrativy a zámečnických prací.
34 účastníků
4. PROJEKT :  CZ/08/LLP-LdV/IVT/134158 školní rok 2008/2009
[singlepic id=3795 w=200 h=150 float=left] V tomto projektu zahraničních stáží je partnerem vzdělávací zařízení – škola F+U Sachsen v Einsiedlu. Účastníci z řad žáků absolvují dvoutýdenní odbornou praxi se zaměřením na programování v programu AutoCAD a navazující CNC obrábění apráci v německé fiktivní firmě.
42 účastníků
5.PROJEKT:  CZ/09LP-LdV/VETPRO/134161 školní rok 2008/2009
[singlepic id=3796 w=200 h=150 float=left] Pedagogové ze středních škol ústeckého kraje se seznámili s duálním systémem vzdělávání v Sasku, získali podklady pro kurikulum svých škol a poznatky pro poskytování celoživotního vzdělávání.
10 účastníků
6.PROJEKT:  CZ/09/LLP-LdV/IVT/134153 školní rok 2009/2010
[singlepic id=3797 w=200 h=150 float=left] Od 23.5.-5.6.2010 byly na stáži ve škole F+U Sachsen v Einsiedlu 2 skupiny žáků. Třídy STR3 a MTA3 vykonávaly praxi podle svého odborného zaměření.
23 účastníků
7.PROJEKT:  CZ/10/LLP-LdV/IVT/134085 školní rok 2009/2010
[singlepic id=3798 w=200 h=150 float=left] Odborná stáž žáků oboru STR byla, po dobrých zkušenostech, znovu ve škole F+U Sachsen v Chemnitz/Einsiedel. Poprvé vyjeli na svou odbornou praxi v zahraničí i obory Krejčí a Šití oděvů. Místem pobytu byl Naunhof, rekreační centrum, které naši žáci pomohli vybavit textilními výrobky. 
8.PROJEKT:  CZ/12/LLP-LdV/IVT/134136 školní rok 2012/2013
[singlepic id=3799 w=200 h=150 float=left][singlepic id=3800 w=200 h=150 float=left] Osm žáků naší školy oboru zedník v doprovodu Ing. Zelenky se zúčastnilo od 7. do 20. dubna 2013 projektu Leonardo da Vinci v učňovském zařízení IB Freital.Hned první den žáky přivítalo slunečné počasí, a tak mohli i ve sněhu vystoupit na 353 m vysoký kopec nad městem. Z rozhledny se přesvědčili o malebnosti 40 tisícového města Freital. Od pondělí dva týdny pilně pracovali na přestavbě budovy IB Freital. Toto učňovské zařízení zajišťuje odborný výcvik pro obory stavební dělník, skladník, truhlář, obráběč kovů, kuchař, prodavačka a domácí práce. Naši žáci velmi dobře zvládli všechny stavební práce, např. zazdívání oken, omítání a izolační práce. Velmi zajímavá byla exkurze do nejmodernější cihelny v Evropě, firmy EDER Freital. Žáci se díky odbornému výkladu seznámili s technologií výroby stavebních materiálů od skladu surovin přes lisování, výpal až po expedici. Poznali výrobky s nejlepšími tepelnými vlastnostmi. O víkendu měli možnost poznat okolí města Freitalu a překrásnou přírodu kolem města Tharandt. Samozřejmě navštívili blízké Drážďany a viděli jeho pamětihodnosti – Semperoper, Zwinger, Schloss, Kulturpalast. Zážitkem byl také výstup na věž kostela Frauenkirche. Díky dobrému počasí viděli  půlmilionové město Drážďany v plné kráse. Po práci studenti změřili své síly ve sportovních utkáních s německými žáky v kopané, stolním tenise a bowlingu. Ubytováni byli  na internátě, který využívají všichni žáci studující na školách ve Freitalu. Díky projektu se naši žáci mohli seznámit s různými technologiemi stavebních prací v Německu, poznali nové přátele a zdokonalili se v cizím jazyce.
  Od 1.dubna do 14.dubna se  9 našich žákyň oborů Krejčí a Šití oděvů účastnilo stáže v Německu.
V rámci projektu Leonardo da Vinci prohlubovaly své znalosti a dovednosti ve svém oboru. V saském středisku Naunhof šily textilní dekorace na rautové stoly. Ve volném čase poznaly Lipsko, navštívily představení v lipské opeře a prohlédly si fundus opery a její krejčovské dílny. V překrásné přírodě kolem městečka Naunhof mohly podnikat pěší i cyklistické výlety. 
Svou práci děvčata zvládla perfektně a pochvala jim patří i za velmi slušné vystupování a chování.
Třetí skupinou v tomto projektu byli žáci oboru Strojírenství, kteří ve škole F+U Sachsen od 21.4.2013 do 4.5.2013 absolvovali dvoutýdenní odbornou praxi se zaměřením na programování v programu AutoCAD a navazující CNC obrábění.
Počet účastníků : 27