AKTUALIZOVÁNO 21. 4. 2021 – INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 26. DUBNA 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 19. dubna 2021 byla vydána:

Změna mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních, která začne platit od 26. 4. 2021 (ZDE). Tímto mimořádným opatřením se oproti současnosti mění následující:

Ve středních školách, vyšších odborných školách a konzervatořích od 26. 4. 2021

  • se umožňuje praktické vyučování žáků a studentů všech ročníků všech středních škol, bez omezení počtu žáků nebo studentů ve skupině (nad rámec vyplývající z platných právních předpisů),
  • osobní účast na praktickém vyučování žáků a studentů je podmíněna povinným testováním dle platného mimořádného opatření; toto platí také v případě konání praktické výuky nebo přípravy na pracovištích fyzických nebo právnických osob,

DÁLE JE POVOLENO KONÁNÍ:

  • závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek, a to bez omezení počtu osob
  • komisionálních opravných a komisionálních náhradních zkoušek na středních školách
  • skupinové konzultace žáků posledních ročníků středních škol, a to v maximálním počtu 6 žáků v jedné skupině (homogenita skupin není požadována)

e-mail: skola@oasoslouny.cz; tel.: +420 415 655 489; tel.: +420 739 477 561 (nelze přepojit)

OKRESNÍ KOLO OLYMPIÁDY V ANGLICKÉM JAZYCE

Dne 7. února se v Žatci konalo Okresní kolo olympiády v anglickém jazyce. Naši školu reprezentovalo v kategorii IIIC pět studentů, kteří postoupili ze školního kola. Soutěže se zúčastnilo celkem 20 žáků středních odborných škol lounského okresu a naši studenti se rozhodně neztratili. Nejlépe si vedl žák Aleš Javorský (OAK2), který v okresním kole zvítězil a postupuje do krajského kola. Na 4. – 5. místě skončil Václav Fiedler (OAK2), na 6. – 8. místě se shodným počtem bodů se umístili Adriana Miková (EKL2) a Martin Říha (OAK3), Alexandr Rusó (STR2) obsadil 9. místo.

Všem studentům děkujeme za velmi dobrou reprezentaci školy a Alešovi Javorskému přejeme hodně úspěchů v krajském kole.