e-mail: skola@oasoslouny.cz; tel.: +420 415 655 489; tel.: +420 739 477 561 (nelze přepojit)

Finanční gramotnost

Ve třetím prosincovém týdnu proběhlo na naší škole školní kolo soutěže Finanční gramotnost, kterou organizuje spolek METODICA, institut pro další vzdělávání, z.s., ve spolupráci s Evropskou asociací finančního plánování Česká republika (EFPA ČR). Ve školním kole soutěží žáci jako jednotlivci. Tři nejlepší se stávají členy školního družstva, které pak soutěží týmově v okresním kole, a v případně dalšího postupu i v kole krajském nebo celostátním finále. Do školního kola byli zapojeni všichni žáci maturitních oborů. V silné konkurenci si nejlépe vedli Dominik Lomoz a Daniel Neumann (oba z OAK1), kteří spolu s dalším úspěšným řešitelem Danielem Patzenhauerem (STR3) postupují do okresního kola, ve kterém jim všichni budeme držet palce. Dalšími úspěšnými řešiteli, kteří obdrželi diplom, jsou Petr Faltus (STR3), Denis Jiroušek (STR4) a Michaela Komůrková (OAK4). Všem žákům děkujeme za účast.