e-mail: skola@oasoslouny.cz    tel.: +420 415655489

Terezín

Dne 5. 4.  třídy EKL1 a OAK2 navštívily pevnostní město Terezín. Pevnost, kterou založil Josef II., sloužila během II. světové války nacistickému Německu jako židovské ghetto. Žáci si prohlédli Malou pevnost, která smutně proslula coby věznice pražského gestapa a v kinosále zhlédli propagační film, kterým  nacisté během války ukazovali světu, jak mile se k Židům chovají. Prohlédli si i Památník Terezín, který je národní kulturní památkou.

Období holocaustu patří k těm nejhorším obdobím v našich dějinách a nesmíme dopustit, aby se opakovalo.