e-mail: skola@oasoslouny.cz    tel.: +420 415655489

  Studentské volby

7.10.2017

      Ve dnech 3.- 4.10.2017  se na naší škole , Obchodní akademii a Střední odborné škole gen. F. Fajtla v Lounech, konaly Studentské parlamentní volby 2017, kterých se mohli zúčastnit studenti všech ročníků. Volby proběhly v obou budovách školy,  Postoloprtské i Osvoboditelů. Na průběh voleb dohlížely tříčlenné komise.

    Studenti volili podle vlastního uvážení, nejvíc hlasů získaly strany Piráti a TOP09, výsledky se zásadně nelišily od výsledků celorepublikových  a  jsou výpovědí o nejmladší generaci, o jejích názorech a postojích.