e-mail: skola@oasoslouny.cz    tel.: +420 415655489

Pracoviště odborného výcviku

ÚSEK ODBORNÉHO VÝCVIKU

Daniel Vrba, vedoucí učitel odborného výcviku
e-mail: vrba@oasoslouny.cz Zkratka: VRB Budova: Říční 2684, Louny
tel.: +420 603 518 771

ŠKOLNÍ DÍLNY – Říční ul. 2684, Louny

tel.: +420 603 772 364

Ladislav Dohnal, učitel odborného výcviku MOV
e-mail: dohnal@oasoslouny.cz Zkratka: DOH Skupina ODV: MOV1
Karel Švandrlík, učitel odborného výcviku SME
e-mail: svandrlik@oasoslouny.cz Zkratka: SVA Skupina ODV: SME1, SME2, MOV2, MOV3
Dan Vrba, vedoucí učitel odborného výcviku
e-mail: vrba@oasoslouny.cz Zkratka: VRB Skupina PRA: STR1, STR2

ŠKOLNÍ DÍLNY – Postoloprtská 2636, Louny

tel.: +420 603 772 364

Václav Baroch, učitel odborného výcviku ZED, ZPR
e-mail: baroch@oasoslouny.cz Zkratka: Bar   Skupina ODV: ZED3, ZPR2
Marie Ertlová, učitelka odborného výcviku KRE, ŠOD, ARR
e-mail: ertlova@oasoslouny.cz Zkratka: Ertl   Skupina ODV: ARR1, ARR2
Bohumil Huttr, učitel odborného výcviku ZED, ZPR
e-mail: huttr@oasoslouny.cz Zkratka: Hut   Skupina ODV: ZED1, ZED2
Zuzana Koděrová, učitelka odborného výcviku ARR
e-mail: koderova@oasoslouny.cz Zkratka: Kod   Skupina ODV: ARR3
Ivona Radoská, učitelka odborného výcviku KRE, ARR
e-mail: radoska@oasoslouny.cz Zkratka: Rad   Skupina ODV: ARR1, ARR2
Miroslav Spěšný, učitel odborného výcviku INS
e-mail: spesny@oasoslouny.cz Zkratka: Spe Skupina ODV: INS1, SME3
Jan Žák, učitel odborného výcviku INS
e-mail: zak@oasoslouny.cz Zkratka: Zak    Skupina ODV: INS2, INS3