e-mail: skola@oasoslouny.cz    tel.: +420 415655489

Pracoviště odborného výcviku

ÚSEK ODBORNÉHO VÝCVIKU

Daniel Vrba, vedoucí učitel odborného výcviku
e-mail: vrba@oasoslouny.cz Zkratka: VRB Budova: Říční 2684, Louny
tel.: +420 603 518 771
 

ŠKOLNÍ DÍLNY – Říční ul. 2684, Louny


tel.: +420 603 772 364

Emil Lavička, učitel odborného výcviku SME
e-mail: lavicka@oasoslouny.cz Zkratka: LAV Skupina ODV: MOV1, MOV3, SME2
Karel Švandrlík, učitel odborného výcviku SME
e-mail: svandrlik@oasoslouny.cz Zkratka: SVA Skupina ODV: SME1, SME2, SME3
Dan Vrba, vedoucí učitel odborného výcviku
e-mail: vrba@oasoslouny.cz Zkratka: VRB Skupina ODV: MOV2; Skupina PRA: STR1
Ing. Stanislav Křivánek, učitel praxe STR
e-mail: krivanek@oasoslouny.cz Zkratka: KRI Skupina PRA: STR2

ŠKOLNÍ DÍLNY – Postoloprtská 2636, Louny


tel.: +420 603 772 364

Marie Ertlová, učitelka odborného výcviku KRE, ŠOD, ARR
e-mail: ertlova@oasoslouny.cz Zkratka: Ertl Skupina ODV: ARR2, KRE3
Zuzana Koděrová, učitelka odborného výcviku ARR
e-mail: koderova@oasoslouny.cz Zkratka: Kod Skupina ODV: ARR3
Ivona Radoská, učitelka odborného výcviku KRE, ARR
e-mail: radoska@oasoslouny.cz Zkratka: Rad Skupina ODV: ARR1, ARR2
Václav Baroch, učitel odborného výcviku ZED, ZPR
e-mail: baroch@oasoslouny.cz Zkratka: Bar Skupina ODV: ZED1, ZPR1
Bohumil Huttr, učitel odborného výcviku ZED, ZPR
e-mail: huttr@oasoslouny.cz Zkratka: Hut Skupina ODV: ZED3, ZED2
Jan Žák, učitel odborného výcviku INS
e-mail: zak@oasoslouny.cz Zkratka: Zak Skupina ODV: INS1, INS2