e-mail: skola@oasoslouny.cz; tel.: +420 415 655 489; tel.: +420 739 477 561 (nelze přepojit)

Sbírka Světluška

I letos se žáci naší školy zapojili do Sbírkových dnů Světluška. Vybrali jsme den 13. 9., kdy se třída EKL- OAK 2 vydala do města a snažila se prodat co nejvíce sbírkových předmětů-náramků, tykadel, píšťalek kartáčků na zuby. Byli velmi úspěšní, podařilo se jim prodat téměř všechny předměty a do sbírky Světluška tak naše škola přispěla částkou 13 379 Kč. Děkujeme!