e-mail: skola@oasoslouny.cz    tel.: +420 415655489

Maturitní ples tříd STR4 a VSP4

V sobotu 13.1. 2018 se konal maturitní ples tříd STR4 a VSP4. Po celý večer panovala v kulturním domě Zastávka v Lounech báječná atmosféra. Ples, na jehož přípravě se podíleli všichni studenti z obou tříd, se mimořádně vydařil. Naše poděkování patří rodičům, pedagogům a všem pomocníkům a sponzorům, kteří ples podpořili.