e-mail: skola@oasoslouny.cz    tel.: +420 415655489

Krajská kola olympiád v NJ a AJ

Dne 20. března 2019 se na OA Pařížská v Ústí nad Labem konalo krajské kolo olympiády v německém jazyce. Naši školu reprezentoval Kryštof Diviš z OAK3, který postoupil z okresního kola. V konkurenci studentů gymnázií se Kryštofovi podařilo získat výborné 3. místo. Porota se zastoupením rodilých mluvčích vyjádřila všem medailistům pochvalu za jejich výborné výkony.

O den později, 21. března 2019 se na stejné střední škole konalo krajské kolo tentokrát v anglickém jazyce, kterého se zúčastnil opět Kryštof Diviš. V kategorii IIIC soutěžilo 38 studentů ze středních odborných škol. V silné konkurenci se Kryštof umístil na velmi hezkém 6. – 7. místě.

Kryštofovi gratulujeme k výsledkům, děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy a přejeme spoustu úspěchů do budoucna.