e-mail: skola@oasoslouny.cz    tel.: +420 415655489

Cvičení složek IZS u Postoloprt

28.11. mohli být studenti školy přímými účastníky zásahu IZS jako figuranti. O maskování lehkých i těžkých zranění se postarali Záchranáři  Žatec z.s.. Na místě cvičení u Postoloprt jsme ten den zažili skvělou práci všech záchranných složek, poznali jsme vynikající organizaci a propracovaný systém zásahu u dopravní nehody. Velké díky a obdiv patří všem složkám IZS. A my jsme odjížděli s vědomím, že jsme v dobrých rukou.