e-mail: skola@oasoslouny.cz    tel.: +420 415655489

Školní kolo olympiády v německém jazyce

V pondělí 16. ledna porovnávali své znalosti z německého jazyka studenti druhých a třetích ročníků.

Písemné část testu ověřovala schopnosti soutěžících porozumět poslechu, čtenému textu a gramatice. Nejlepší studenti z kategorie III.A postoupili do ústního kola, které bylo velmi vyrovnané. Jejich úkolem bylo popsat Continue reading