e-mail: skola@oasoslouny.cz; tel.: +420 415 655 489; tel.: +420 739 477 561 (nelze přepojit)

Návštěva v průmyslové zóně Triangle

V úterý 12. dubna 2016 navštívili Strategickou průmyslovou zónu Triangle žáci 3. ročníku OA a SOŠ gen. Fajtla v Lounech, kteří studují obor strojírenství. Exkurze byla zorganizována po dohodě s vedením střední školy a SPZ Triangle, příspěvková organizace, která má s touto školou uzavřenou Smlouvu o vzájemné spolupráci.

V průmyslové zóně Triangle předala žákům Ing. Renata Janků, administrativně technický pracovník SPZ Triangle, příspěvková organizace základní informace o této průmyslové zóně a investorech, kteří v ní podnikají. Poté již měla následovat plánovaná prohlídka výrobního závodu španělské společnosti Gestamp Louny s.r.o., kterou ale časově posunul cvičný požární poplach. Po jeho bezproblémovém nácviku, personalista Ing. David Kyncl představil výrobu kovových součástek technologií lisování za studena i za tepla a dále svařování nosných ocelových konstrukcí pro palubní desky do automobilů. Z Gestampu následoval přesun do další španělské rodinné firmy Gonvarri Czech, s.r.o., kterou odborně představil Ing. Jiří Dudjak, Ph.D., manažer kvality a personalistka Andrea Gabrhelová. Zde žáci společně shlédli přesné 3D laserové vyřezání a opracování vyrobených komponentů rovněž určených pro automobilový průmysl. V obou závodech tak žáci měli možnost vidět názorné uplatnění jejich studia v praxi.

Závěrem zástupci obou firem zmínili možnosti vykonávání odborných praxí a studentských brigád přímo v jejich výrobních závodech v průmyslové zóně Triangle, a někteří z účastníků exkurse o ně projevili souhlasný zájem.

Skupinové foto třeťáků s jejich učiteli OA a SOŠ gen. Fajtla v Lounech ve vstupní hale španělské společnosti Gestamp Louny

Skupinka_OASOS_Louny_ram

ZDROJ: http://www.industrialzonetriangle.com/cs/studenti-oa-a-sos-gen-fajtla-v-lounech-navstivili