AKTUALIZOVÁNO 21. 4. 2021 – INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 26. DUBNA 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 19. dubna 2021 byla vydána:

Změna mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních, která začne platit od 26. 4. 2021 (ZDE). Tímto mimořádným opatřením se oproti současnosti mění následující:

Ve středních školách, vyšších odborných školách a konzervatořích od 26. 4. 2021

  • se umožňuje praktické vyučování žáků a studentů všech ročníků všech středních škol, bez omezení počtu žáků nebo studentů ve skupině (nad rámec vyplývající z platných právních předpisů),
  • osobní účast na praktickém vyučování žáků a studentů je podmíněna povinným testováním dle platného mimořádného opatření; toto platí také v případě konání praktické výuky nebo přípravy na pracovištích fyzických nebo právnických osob,

DÁLE JE POVOLENO KONÁNÍ:

  • závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek, a to bez omezení počtu osob
  • komisionálních opravných a komisionálních náhradních zkoušek na středních školách
  • skupinové konzultace žáků posledních ročníků středních škol, a to v maximálním počtu 6 žáků v jedné skupině (homogenita skupin není požadována)

e-mail: skola@oasoslouny.cz; tel.: +420 415 655 489; tel.: +420 739 477 561 (nelze přepojit)

řemesla

Nabídka

Všem základním školám v Lounech a blízkém okolí nabízíme možnost účastnit se na výuce praktického vyučování ve školních dílnách:

  • v Říční ulici – obory- Strojní mechanik, Mechanik opravář motorových vozidel
  • v Postoloprtské ulici – obory – Instalatér, Zedník, Zednické práce, Šití oděvů, Krejčí, Aranžér

Využijte možnosti seznámit se blíže s učebními obory. Přesný datum, délku výuky a obor, který chcete navštívit, je třeba si domluvit 14 dní předem. Připravíme program dle vašich požadavků.


Kontakt:

Daniel Vrba
vedoucí učitel odborného výcviku

budova školních dílen Říční 2684, LN

Doručovací adresa: Osvoboditelů 380, 440 01 Louny 
e-mail: vrba@oasoslouny.cz
tel.: +420 603 518 771

tel.: +420 415 655 397