e-mail: skola@oasoslouny.cz; tel.: +420 415 655 489; tel.: +420 739 477 561 (nelze přepojit)

Krajské kolo soutěže MČR žáků v opisu textu na klávesnici, korektuře textu a wordprocessingu

Na OA a SOŠ Louny se konalo Krajské kolo soutěže MČR žáků v opisu textu na klávesnici, korektuře textu a wordprocessingu ve školním roce 2017/2018

V úterý 27. března 2018 se konalo na OA a SOŠ gen. Fr. Fajtla v Lounech Krajské kolo soutěže MČR žáků v opisu textu na klávesnici, korektuře textu a wordprocessingu. Soutěže se zúčastnilo 46 soutěžících z 14 škol celého Ústeckého kraje. Po slavnostním zahájení v aule školy, kde studenty a jejich doprovod přivítala ředitelka školy Mgr. Simona Vágnerová, úspěšně proběhly disciplíny psaní na klávesnici, korektura textu a wordprocessing. K vyhodnocení jednotlivých prací byl využit opravný program ZAV-Jury.

Závěrečné zhodnocení celého dne a předání diplomů, pohárů pro vítěze a zajímavých věcných cen proběhlo brzy odpoledne. Na prvních místech se umístili Lukáš Johanovský (Gymnázium a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, p. o.), Nikola Paulusová a Tereza Haňková (obě OA a SOŠ zemědělská a ekologická Žatec, p. o.). Z domácích byla nejlepší na 13. místě Ivana Šašková z VSP3. Medailisté mají šanci zúčastnit se celorepublikového kola na OA v Hradci Králové, kam je nominuje NUV Praha. Přejeme jim hodně úspěchů a úspěšnou reprezentaci Ústeckého kraje. Setkání žáků z různých škol při této akci podporuje jejich soutěživost, píli a trpělivost. Výsledky je motivují k dalším aktivitám, umožní vyniknout žákům, kteří rozvoji svého talentu věnovali mimořádné úsilí, práci na počítači chápou jako koníčka a jsou ochotni obětovat mnoho času cílevědomému tréninku.

Studentům i jejich doprovázejícím pedagogům se líbila procházka po Lounech, letos koncipovaná jako Historic caching, zakončená výstupem na věž Chrámu sv. Mikuláše, kde obdivovali výhled do Českého středohoří.

Děkujeme všem zúčastněným studentům za reprezentaci školy, přejeme hbité prsty a hodně trpělivosti do dalších soutěží.