e-mail: skola@oasoslouny.cz; tel.: +420 415 655 489; tel.: +420 739 477 561 (nelze přepojit)

Exkurze Škoda Auto a.s.

Exkurze do Škoda Auto a.s. Mladá Boleslav. První část exkurze byla v museu automobilky, kde byly vystaveny jak stará auta, tak i budoucí vize automobilky Škoda, Viděli jsme zde i počátek motocyklového průmyslu od mechaniků Laurin a Klement. Dozvěděli jsme se něco o tom, jak Škoda vznikala a co jí vedlo k vyrábění aut. Naší první zastávkou byla lisovna, kde se vyrábějí díly (výlisky) pro svaření rámu auta. Na místě jsme viděli tvarování bočnice karosérie vozu Škoda Fabia. Nové moderní lisy jsou vybaveny robotizovanými manipulátory, jejichž použití podstatně zkracuje dobu na přestavění lisu pro další dávku jiných výlisků. Produkty lisovny jsou převážně v rámci logistiky předávány do meziskladů, odkud jsou přepravovány systémem JIT do svařovny na určené pracoviště. Druhou zastávkou byly svařovna. Vylisované polotovary jsou indukční automatizovanou přepravou přesunuty na konkrétní stanoviště linky ve svařovně, kde všechny tato části jsou postupně spojeny bodovými svary nejprve do základního skeletu rámu, přičemž od samého začátku je do první část laserem vypálen QR kód, který určuje, jaký typ karosérie bude po úplném svaření vyroben (jenom v rámci Octavia je více než  250 variant karosérie – různé druhy motorů, čtyřkolka/klasika, kombi/sedan, …). V průběhu svařování je několik namátkových kontrolních stanovišť, kde se kontroluje každý x-tý výrobek na kvalitu svaru, viděli jsme kontrolu defektoskopie svarů na svarku vozu Octavia. Na konci svařovací linky je proměřovací pracoviště, kde se plně automatizovaně změřit všechny rozměry daného typu karosérie. Třetí zastávkou byla motorárna, kde jsme shlédli linku, na které byla prováděna montáž motoru z jednotlivých dílů. Tato činnost byla rozdělena do dvou částí: V první časti, byla na jednotlivých stanovištích propojených dopravníkem pomocí mechanizačních manipulátorů ručně skládána základní část motoru (blok motoru + klika + ojnice s písty + hlava +…), strojově byly prováděny pouze operace utažení šroubů určeným utahovacím momentem, v této části linky ještě motoru nebylo přiděleno číslo, na konci prví části byl motor tlakovou zkouškou ověřen na těsnost. V druhé části linky bylo motoru přiděleno číslo, dosazeny byly další díly podle typu motoru (setrvačník + turbo + …) kde na závěr následovala zkouška motoru na brzdě, ve které motor musel vydržet v běhu okolo 20 sekund při různých režimech brzdění bez selhání. Poté byl motor připraven ke kompletaci s převodovkou jak celistvý agregát pro montáž do karosérie.