e-mail: skola@oasoslouny.cz    tel.: +420 415655489

organizace školního roku 2017-2018

ŠKOLNÍ ROK

Zahájení školního roku: 4. září 2017
     Slavnostní zahájení pracoviště Osvoboditelů – 1. ročníky – od 9:30h v aule školy
pracoviště Postoloprtská – 1. ročníky – od 9:00h
1. pololetí do: 31. ledna 2018
2. pololetí do: 29. června 2018

PRÁZDNINY A DNY VOLNA

Podzimní prázdniny: čtvrtek 26. 10. a pátek 27. 10. 2017
Vánoční prázdniny: od soboty 23. prosince 2017 do úterý 2. ledna 2018, vyučování začne ve středu 3. ledna 2018
Pololetní prázdniny: pátek 2. února 2018
Jarní prázdniny: od pondělí 5. 2. do neděle 11. 2. 2018
Velikonoční prázdniny: čtvrtek 29. 3. a pátek 30. 3. 2017
Státní svátky 1. leden – Den obnovy samostatného českého státu
2. duben – Velikonoční pondělí
1. květen – Svátek práce,
8. květen – Den osvobození,
5. červenec – Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje,
6. červenec – Den upálení Mistra Jana Husa,
28. září – Den české státnosti,
28. říjen – Den vzniku samostatného československého státu,
17. listopad – Den boje za svobodu a demokracii.

PEDAGOGICKÉ RADY

1. pololetí 2017/2018
1. čtvrtletí pro všechny obory: (Osvoboditelů) 13. listopadu 2017 (pondělí) od 14:30h
1. čtvrtletí pro všechny obory: (Postoloprtská) 14. listopadu 2017 (úterý) od 14:30h
2. čtvrtletí pro všechny obory: (Osvoboditelů) 24. ledna 2018 (středa) od 14:30h
2. čtvrtletí pro všechny obory: (Postoloprtská) 25. ledna 2018 (čtvrtek) od 14:30h
2. pololetí 2017/2018
3. čtvrtletí pro všechny obory: (Osvoboditelů) 4. dubna 2018 (středa) od 14:30h
3. čtvrtletí pro všechny obory: (Postoloprtská) 5. dubna 2018 (čtvrtek) od 14:30h
4. čtvrtletí pro 4. ročníky 20. dubna 2018 (pátek) od 11:15h
4. čtvrtletí pro 3. ročníky UO 28. května 2018 (pondělí) od 14:30h
4. čtvrtletí pro všechny obory: (Osvoboditelů) 25. června 2018 (pondělí) od 14:30h
4. čtvrtletí pro všechny obory: (Postoloprtská) 26. června 2018 (úterý) od 14:30h

TŘÍDNÍ SCHŮZKY

Pracoviště Osvoboditelů 380
Pro 1. ročníky studijních oborů 11. září 2017 (pondělí) od 16:00
Třídní schůzky k 1. čtvrtletí: 20. listopadu 2017 (pondělí) SO od 16:00 (do 18:00h)
Třídní schůzky k 3. čtvrtletí: 9. dubna 2018 (pondělí) SO od 16:00 (do 17:00h)
Pracoviště Postoloprtská 2636
Třídní schůzky k 1. čtvrtletí: 21. listopadu 2017 (úterý) UO od 16:00 (do 18:00h)
Třídní schůzky k 3. čtvrtletí: 10. dubna 2017 (úterý) UO od 16:00 (do 17:00h)

TÝDEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Týden otevřených dveří ve školním roce 2017/2018 bude probíhat v budovách Osvoboditelů 380, Postoloprtská a Říční od 15. 1. do 19. 1. 2018 (od 8:00 do 15:00 hodin)

Burza škol – VZDĚLÁVÁNÍ 2017 – „BUDE UPŘESNĚNO“

LYŽAŘSKÝ VÝCVIKOVÝ KURZ:

Termín  
Místo konání  
Dozor Mgr. Jakub Hnátek, Mgr. Jana Verunáčová

PRAXE

třída – třídní (vyučující praxe) termín místo
VSP2 – Mgr. Petra Karfíková (Ing. Jarmila Sejáková) 21.5.-1.6.2018 (2 týdny) smluvní pracoviště
STR3 – Ing. Miluše Nováková (Jiří Mezera) 30.4.-11.5.2018 (2 týdny) smluvní pracoviště
VSP3 – Ing. Miluše Nováková (Ing. Jarmila Sejáková) 30.4.-11.5.2018 (2 týdny) smluvní pracoviště
EKL3 – Ing. Helena Zikmundová (Ing. Lenka Drbohlavová) 15.4.-28.4.2018 (2 týdny) Erasmus+, smluvní pracoviště
OAK3 – Mgr. Miroslava Hyláková (Ing. Soňa Zelenková) 21.5.-1.6.2018 (2 týdny) smluvní pracoviště
OAK4 – Mgr. Iris Kernerová (Ing. Lenka Drbohlavová) 20.11.-24.11.2017, 16.4.-20.4.2018 (1+1 týden) škola
EKL4 –  Mgr. Iris Kernerová (Ing. Lenka Drbohlavová) 16.4.-20.4.2018 (týden) škola
– Erasmus+ VET Odborné stáže v Evropě – Londýn (výběr žáků – Ing. Helena Zikmundová) 15.4.-28.4.2018 (2týdny) Londýn (GB)
Pozn.: Praxi zajišťuje vyučující předmětu PRAXE (smlouvy a umístění žáků), kontrolu na smluvních pracovištích provádí Ing. Jitka Peterková

CYKLISTICKO-TURISTICKÝ KURZ

třída termín
EKL3, OAK3, STR3, VSP3 4.6. – 8.6.2018

EXKURZE
pátek 22. červen 2018