e-mail: skola@oasoslouny.cz    tel.: +420 415655489

organizace školního roku 2019-2020

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

ŠKOLNÍ ROK

Zahájení školního roku: 2. září 2019
     Slavnostní zahájení pracoviště Osvoboditelů – 1. ročníky – od 9:30h v aule školy
pracoviště Postoloprtská – 1. ročníky – od 9:00h
1. pololetí do: 30. ledna 2020
2. pololetí do: 30. června 2020

PRÁZDNINY A DNY VOLNA

Podzimní prázdniny: úterý 29. 10. a středu 30. 10. 2019
Vánoční prázdniny: od pondělí 23. prosince 2019 do pátku 3. ledna 2020, vyučování začne v pondělí 6. ledna 2020
Pololetní prázdniny: pátek 31. ledna 2020
Jarní prázdniny: od pondělí 17. 2. do neděle 23. 2. 2020
Velikonoční prázdniny: čtvrtek 9. 4. a pátek 10. 4. 2020
Státní svátky 1. 1.         – Den obnovy samostatného českého státu
1. 1.         – Nový rok
19. 4.       – Velký pátek
22. 4.       – Velikonoční pondělí
1. 5.         – Svátek práce
8. 5.         – Den vítězství
5. 7.         – Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
6. 7.         – Den upálení mistra Jana Husa
28. 9.       – Den české státnosti
28. 10.     – Den vzniku samostatného československého státu
17. 11.     – Den boje za svobodu a demokracii
24. 12.     – Štědrý den
25. 12.     – 1. svátek vánoční
26. 12.     – 2. svátek vánoční

PEDAGOGICKÉ RADY

1. pololetí 2019/2020
1. čtvrtletí pro všechny obory: (Osvoboditelů) 11. listopadu 2019 (pondělí) od 14:30h
1. čtvrtletí pro všechny obory: (Postoloprtská) 12. listopadu 2019 (úterý) od 14:30h
2. čtvrtletí pro všechny obory: (Osvoboditelů) 27. ledna 2020 (pondělí) od 14:30h
2. čtvrtletí pro všechny obory: (Postoloprtská) 28. ledna 2020 (úterý) od 14:30h
2. pololetí 2019/2020
3. čtvrtletí pro všechny obory: (Osvoboditelů) 30. března 2020 (pondělí) od 14:30h
3. čtvrtletí pro všechny obory: (Postoloprtská) 31. března 2020 (úterý) od 14:30h
4. čtvrtletí pro 4. ročníky 23. dubna 2020 (čtvrtek) od 11:15h
4. čtvrtletí pro 3. ročníky UO 28. května 2020 (čtvrtek) od 14:30h
4. čtvrtletí pro všechny obory: (Osvoboditelů) 24. června 2020 (středa) od 14:30h
4. čtvrtletí pro všechny obory: (Postoloprtská) 25. června 2020 (čtvrtek) od 14:30h

TŘÍDNÍ SCHŮZKY

Pracoviště Osvoboditelů 380
Pro 1. ročníky studijních oborů 9. září 2019 (pondělí) od 16:00
Třídní schůzky k 1. čtvrtletí: 18. listopadu 2019 (pondělí) SO od 16:00 (do 17:00h)
Třídní schůzky k 3. čtvrtletí: 6. dubna 2020 (pondělí) SO od 16:00 (do 17:00h)
Pracoviště Postoloprtská 2636
Třídní schůzky k 1. čtvrtletí: 19. listopadu 2019 (úterý) UO od 16:00 (do 17:00h)
Třídní schůzky k 3. čtvrtletí: 7. dubna 2020 (úterý) UO od 16:00 (do 17:00h)

MATURITNÍ A ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY

MATURITNÍ ZKOUŠKY – JARO 2020

Společná část maturitní zkoušky 2. 5. do 15. 5. 2020
Profilová část maturitní zkoušky 16. 5. do 10. 6. 2020

 ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY – JARO 2020

Písemná ZZ 1. 6. 2020
Praktická ZZ od 2. 6. – 5. 6. 2020 dle oboru vzdělání
Ústní ZZ 15. 6. 2020

TÝDEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Týden otevřených dveří ve školním roce 2019/2020 bude probíhat v budovách Osvoboditelů 380, Postoloprtská a Říční od 13. 1. do 17. 1. 2020

Burza škol – VZDĚLÁVÁNÍ 2018 – 11. 11. 2019

LYŽAŘSKÝ VÝCVIKOVÝ KURZ:

Termín  leden 2020
Místo konání
Dozor  Mgr. Jakub Hnátek, Mgr. Jana Verunáčová

PRAXE

třída – třídní (vyučující praxe) předběžný termín místo
VSP2 – Mgr. Radka Nováková (Ing. Jarmila Sejáková) duben – květen (2 týdny) smluvní pracoviště
STR3 – Ing. Monika Myšková (Jiří Mezera) duben – květen  (2 týdny) smluvní pracoviště
VSP3 – Ing. Monika Myšková  (Ing. Jarmila Sejáková) duben – květen  (2 týdny) smluvní pracoviště
EKL3 – Mgr. Martina Jakešová (Ing. Lenka Drbohlavová) duben – květen  (2 týdny) smluvní pracoviště
OAK3 – Mgr. Martina Jakešová (Ing. Lenka Drbohlavová) duben – květen  (2 týdny) smluvní pracoviště
OAK4 – Mgr. Jaroslava Kuhnová (Ing. Lenka Drbohlavová) listopad, duben (1+1 týden) škola
Pozn.: Praxi zajišťuje vyučující předmětu PRAXE (smlouvy a umístění žáků), kontrolu na smluvních pracovištích provádí
Ing. Jitka Peterková

CYKLISTICKO-TURISTICKÝ KURZ

třída předběžný termín
EKL3, OAK3, STR3, VSP3 červen

EXKURZE
pátek 26. června 2019