e-mail: skola@oasoslouny.cz    tel.: +420 415655489

organizace školního roku 2018-2019

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2018/2019

ŠKOLNÍ ROK

Zahájení školního roku: 3. září 2018
     Slavnostní zahájení pracoviště Osvoboditelů – 1. ročníky – od 9:30h v aule školy
pracoviště Postoloprtská – 1. ročníky – od 9:00h
1. pololetí do: 31. ledna 2019
2. pololetí do: 28. června 2019

PRÁZDNINY A DNY VOLNA

Podzimní prázdniny: pondělí 29. 10. a úterý 30. 10. 2018
Vánoční prázdniny: od soboty 22. prosince 2018 do středy 2. ledna 2019, vyučování začne ve čtvrtek 3. ledna 2019
Pololetní prázdniny: pátek 1. února 2019
Jarní prázdniny: od pondělí 11. 2. do neděle 17. 2. 2019
Velikonoční prázdniny: čtvrtek 18. 4. a pátek 19. 4. 2019
Státní svátky
 • 1. 1.         – Den obnovy samostatného českého státu
 • 1. 1.         – Nový rok
 • 19. 4.       – Velký pátek
 • 22. 4.       – Velikonoční pondělí
 • 1. 5.         – Svátek práce
 • 8. 5.         – Den vítězství
 • 5. 7.         – Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
 • 6. 7.         – Den upálení mistra Jana Husa
 • 28. 9.       – Den české státnosti
 • 28. 10.     – Den vzniku samostatného československého státu
 • 17. 11.     – Den boje za svobodu a demokracii
 • 24. 12.     – Štědrý den
 • 25. 12.     – 1. svátek vánoční
 • 26. 12.     – 2. svátek vánoční

PEDAGOGICKÉ RADY

1. pololetí 2018/2019
1. čtvrtletí pro všechny obory: (Osvoboditelů) 12. listopadu 2018 (pondělí) od 14:30h
1. čtvrtletí pro všechny obory: (Postoloprtská) 13. listopadu 2018 (úterý) od 14:30h
2. čtvrtletí pro všechny obory: (Osvoboditelů) 28. ledna 2019 (pondělí) od 14:30h
2. čtvrtletí pro všechny obory: (Postoloprtská) 29. ledna 2019 (úterý) od 14:30h
2. pololetí 2018/2019
3. čtvrtletí pro všechny obory: (Osvoboditelů) 1. dubna 2019 (pondělí) od 14:30h
3. čtvrtletí pro všechny obory: (Postoloprtská) 2. dubna 2019 (úterý) od 14:30h
4. čtvrtletí pro 4. ročníky 17. dubna 2019 (středa) od 13:00h
4. čtvrtletí pro 3. ročníky UO 27. května 2019 (pondělí) od 14:30h
4. čtvrtletí pro všechny obory: (Osvoboditelů) 24. června 2019 (pondělí) od 14:30h
4. čtvrtletí pro všechny obory: (Postoloprtská) 25. června 2019 (úterý) od 14:30h

TŘÍDNÍ SCHŮZKY

Pracoviště Osvoboditelů 380
Pro 1. ročníky studijních oborů 10. září 2018 (pondělí) od 16:00
Třídní schůzky k 1. čtvrtletí: 19. listopadu 2018 (pondělí) SO od 16:00 (do 17:00h)
Třídní schůzky k 3. čtvrtletí: 8. dubna 2019 (pondělí) SO od 16:00 (do 17:00h)
Pracoviště Postoloprtská 2636
Třídní schůzky k 1. čtvrtletí: 20. listopadu 2018 (úterý) UO od 16:00 (do 17:00h)
Třídní schůzky k 3. čtvrtletí: 9. dubna 2019 (úterý) UO od 16:00 (do 17:00h)

MATURITNÍ A ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY

MATURITNÍ ZKOUŠKY – JARO 2019

Datum konání zkoušky Zkušební předmět Forma zkoušky Zahájení přípravy v učebně1) Zahájení zkoušky Ukončení zkoušky2) Ukončení zkoušky v učebně
10. 4. 2019 Český jazyk a literatura písemná práce 12:30 12:45 14:35 14:40
11. 4. 2019 Anglický jazyk písemná práce 8:00 8:15 9:15 9:20
Německý jazyk písemná práce 10:00 10:15 11:15 11:20
2. 5. 2019 Matematika didaktický test 8:00 8:15 10:15 10:20
Anglický jazyk didaktický test 13:00 13:15 15:05 15:10
3. 5. 2019 Český jazyk a literatura didaktický test 8:00 8:15 9:30 9:35
Německý jazyk didaktický test 11:20 11:35 13:25 13:30
6. 5. 2019 Matematika+ didaktický test 10:00 10:15 12:45 12:50

TŘÍDA TŘÍDNÍ UČITEL PŘEDSEDA MATURITNÍ KOMISE PEDAGOGICKÁ
RADA
VYSVĚDČENÍ PRAKTICKÁ ČÁST MZ
od 7:50h
SPOLEČNÁ ČÁST MZ ÚSTNÍ ČÁST MZ
EKL4 ZIK Ing. Jana Langová 17. 4. 2019 24. 4. 2019 26. 4. 2019
(uč.16)
2. 5. – 10. 5. 2019 20. 5. – 23. 5. 2019
OAK4 HY Ing. Vladimíra Budilová 17. 4. 2019 24. 4. 2019 29. 4. 2019
(uč.16)
2. 5. – 10. 5. 2019 27. 5. – 31. 5. 2019
STR4 NOV Ing. Jitka Šimůnková 17. 4. 2019 24. 4. 2019 25. 4. 2019
(uč.13)
2. 5. – 10. 5. 2019 20. 5. – 22. 5. 2019
VSP4 NOV Ing. Dobroslava Vodrášková 17. 4. 2019 24. 4. 2019 25. 4. 2019
(uč.16)
2. 5. – 10. 5. 2019 22. 5. – 24. 5. 2019

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY – JARO 2019

Žáci všech tříletých učebních oborů skládají závěrečné zkoušky podle jednotného státního zadání, tzv. JZZZ
(Jednotné zadání závěrečné zkoušky).

TŘÍDA TŘÍDNÍ UČITEL PŘEDSEDA KOMISE PRO ZZ PEDAGOGICKÁ RADA VYSVĚDČENÍ PÍSEMNÁ ZKOUŠKA
zahájení 7:45h
PRAKTICKÁ ZKOUŠKA
časový harmonogram v

rozpisu
ÚSTNÍ ZKOUŠKA
časový harmonogram v
rozpisu
ARR3 KOD Ivana Charamzová 27. 5. 2019 31. 5. 2019 3. 6. 2019 4. – 6. 6. 2019 17. 6. 2019
INS3 VOD Bc. Karel Neumann 27. 5. 2019 31. 5. 2019 3. 6. 2019 4. – 5. 6. 2019 17. 6. 2019
MOV3 VOD Ing. Vladimír Jošek 27. 5. 2019 31. 5. 2019 3. 6. 2019 4. – 5. 6. 2019 17. 6. 2019
SME3 ME Ing. Jiří Kraus 27. 5. 2019 31. 5. 2019 3. 6. 2019 4. – 7. 6. 2019 17. 6. 2019
ZED3 ME Ing. Jiří Gospič 27. 5. 2019 31. 5. 2019 3. 6. 2019 4. – 5. 6. 2019 18. 6. 2019

PÍSEMNÁ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA: čas zkoušky: 8:00-12:00h, čas zkoušky pro žáky se SVP: 8:00-13:00h

Třída Hodnocení písemné a praktické zkoušky Příprava k závěrečné zkoušce
ARR3, INS3, MOV3,
SME3, ZED3
10. 6. 2019 11. – 14. 6. 2019

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Termíny jednotné přijímací zkoušky (JPZ):

Studium 1. řádný termín testů 2. řádný termín testů 1. náhradní termín testů 2. náhradní termín testů
Čtyřleté 12. 4. 2019 15. 4. 2019 13. 5. 2019 14. 5. 2019

Pro každé kolo budou připraveny jednotné testy z českého jazyka a literatury (ČJL) a matematiky (MA), a to v provedení pro čtyřleté studium. 

TÝDEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Týden otevřených dveří ve školním roce 2018/2019 bude probíhat v budovách Osvoboditelů 380, Postoloprtská a Říční od 14. 1. do 18. 1. 2019

Burza škol – VZDĚLÁVÁNÍ 2018 – 24. 10. 2018

LYŽAŘSKÝ VÝCVIKOVÝ KURZ:

Termín  13. 1. – 18. 1. 2019
Místo konání  Horský hotel Janské Lázně
Dozor Mgr. Jakub Hnátek, Mgr. Jana Verunáčová

ODBORNÁ PRAXE STUDIJNÍCH OBORŮ

třída – třídní (vyučující praxe)  termín odborné praxe místo
VSP2 – Ing. Monika Myšková (Ing. Jarmila Sejáková) 13. 5. – 24. 5. 2019 (2 týdny) smluvní pracoviště
STR3 – Mgr. Petra Karfíková (Bc. Andrea Vodová) 20. 5. – 31. 5. 2019  (2 týdny) smluvní pracoviště
VSP3 – Mgr. Petra Karfíková  (Ing. Jarmila Sejáková) 20. 5. – 31. 5. 2019  (2 týdny) smluvní pracoviště
OAK3 – Mgr. Jaroslava Kuhnová (Ing. Lenka Drbohlavová) 29. 4. – 10. 5. 2019  (2 týdny) smluvní pracoviště
OAK4 – Mgr. Miroslava Hyláková (Ing. Miloslav Bouda) 12. 11. – 16. 11. 2018, 1. 4. – 5. 4. 2019 (1+1 týden) smluvní pracoviště, škola
EKL4 –  Ing. Helena Zikmundová (Ing. Lenka Drbohlavová) 1. 4. – 5. 4. 2019 (týden) škola
Pozn.: Praxi zajišťuje vyučující předmětu PRAXE (smlouvy a umístění žáků), kontrolu na smluvních pracovištích provádí Ing. Jitka Peterková

CYKLISTICKO-TURISTICKÝ KURZ

třída předběžný termín
OAK3, STR3, VSP3 červen

EXKURZE
pátek 21. června 2019