e-mail: skola@oasoslouny.cz    tel.: +420 415655489

organizace školního roku 2017-2018

ŠKOLNÍ ROK

PRÁZDNINY A DNY VOLNA

PEDAGOGICKÉ RADY

TŘÍDNÍ SCHŮZKY

TÝDEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

LYŽAŘSKÝ VÝCVIKOVÝ KURZ:

PRAXE

CYKLISTICKO-TURISTICKÝ KURZ

EXKURZE