e-mail: skola@oasoslouny.cz    tel.: +420 415655489

pracoviště Postoloprtská 2636

ÚSEK TEORETICKÉHO VYUČOVÁNÍ

Budova: Postoloprtská 2636

Mgr. Ivana Borlová, zástupce ředitele pro teoretickou výuku
e-mail: borlova@oasoslouny.cz Zkratka: Bor Budova: Postoloprtská 2636
tel.: +420 739 822 170
Konzultační hodiny:
ST 14:15 – 15:00
       
Petr Bílek, učitel odborných předmětů
e-mail: bilek@oasoslouny.cz Zkratka: Bil Třídnictví: ZPR3 Konzultační hodiny:
ÚT 14:15–15:00
Zuzana Koděrová, učitelka odborných předmětů AR
e-mail: koderova@oasoslouny.cz Zkratka: Kod Třídnictví: ARR1 Konzultační hodiny:
ÚT(L) 14:15–15:00
ÚT(S) 14:30–15:30
Ing. Ilona Pirichová, učitelka odborných předmětů KR, AR
e-mail: pirichova@oasoslouny.cz Zkratka: Pir Třídnictví: ARR3+MOV3+ZED3 Konzultační hodiny:
PO 14:15–15:00
Jiří Mezera, učitel odborných předmětů STR
e-mail: mezera@oasoslouny.cz Zkratka: Me Třídnictví: SME1 Konzultační hodiny:
ST 14:15–15:00
Mgr. Ota Porubčan, učitel všeobecně vzdělávacích předmětů
e-mail: porubcan@oasoslouny.cz Zkratka: Por Třídnictví: SME2+ZED2 Konzultační hodiny:
ČT 14:15–15:00
Mgr. Hana Topičová, učitelka všeobecně vzdělávacích předmětů, výchovný poradce, metodik primární prevence
e-mail: topicova@oasoslouny.cz Zkratka: Top Třídnictví: ARR2+KRE2 Konzultační hodiny:
PO(L), ÚT(S) 14:15–15:00
Mgr. Pavel Vágner, učitel všeobecně vzdělávacích předmětů
e-mail: vagner@oasoslouny.cz Zkratka: Vág Třídnictví: ZED1 Konzultační hodiny:
PO 14:15–15:00
Bc. Andrea Vodová, učitelka odborných předmětů
e-mail: vodova@oasoslouny.cz Zkratka: Vod Třídnictví: INS1+MOV1 Konzultační hodiny:
PO 14:15–15:00
Ing. Miroslav Zelenka, učitel všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů
e-mail: zelenka@oasoslouny.cz Zkratka: Zel Třídnictví: INS3+SME3 Konzultační hodiny:
PO 14:15–15:00
Mgr. Pavel Vágner, učitel odborných předmětů
e-mail: zof@oasoslouny.cz Zkratka: Zof Třídnictví: INS2+MOV2 Konzultační hodiny:
ÚT(L), ST(S) 14:15–15:00
Print Friendly, PDF & Email