e-mail: skola@oasoslouny.cz    tel.: +420 415655489

pracoviště Osvoboditelů 380

Mgr. Simona Vágnerová, ředitelka školy
e-mail:vagnerova@oasoslouny.cz Zkratka: Va Budova: Osvoboditelů 380
tel.: +420 415 655 489
Konzultační hodiny:
po předchozí dohodě
Ing. Václav Jukl, zástupce ředitele pro teoretickou výuku
e-mail:jukl@oasoslouny.cz Zkratka: Ju Budova: Osvoboditelů 380
tel.: +420 731 188 346
Konzultační hodiny:
PO 14:15-15:00
ST 14:15–15:00
po předchozí domluvě
       
Ing. Miloslav Bouda, učitel odborných předmětů EKO
e-mail:m.bouda@oasoslouny.cz Zkratka: BO Třídnictví: —
Učebna: O-20
Konzultační hodiny:
ST 7:00-7:45
ČT 14:15-15:00
Mgr. Ivana Borlová, učitelka všeobecně vzdělávacích předmětů MAT, FYZ, zástupce ředitele pro teoretickou výuku

e-mail:borlova@oasoslouny.cz Zkratka: Bor Učebna: O-15
Budova: Postoloprtská 2636
tel.: +420 739 822 170
Konzultační hodiny:
ČT 14:15 – 15:00
po předchozí domluvě
Ing. Lenka Drbohlavová, učitelka odborných předmětů EKO, APU, UCT
e-mail:drbohlavova@oasoslouny.cz Zkratka: DR Třídnictví: EKL1
Učebna: O-12
Konzultační hodiny:
ST 14:15-15:00
Ing. Jiří Fiala, učitel odborných předmětů STR
e-mail:fiala@oasoslouny.cz Zkratka: Fia Třídnictví: —
Učebna: O-7
Konzultační hodiny:
ÚT – 14:15-15:00
po předchozí domluvě
Mgr. Jakub Hnátek, učitel všeobecně vzdělávacích předmětů TEV, ZEM
e-mail:hnatek@oasoslouny.cz Zkratka: HN Třídnictví: —
Učebna: HALA (O-10)
Konzultační hodiny:
PÁ 7:00-8:00
Mgr. Miroslava Hyláková, učitelka všeobecně vzdělávacích předmětů ČEJ, LIT
e-mail:hylakova@oasoslouny.cz Zkratka: Hy Třídnictví: OAK3
Učebna: O-23
Konzultační hodiny:
ÚT 14:15-15:00
PÁ 11:15-11:45
Mgr. Martina Jakešová, učitelka všeobecně vzdělávacích předmětů ČEJ, LIT, NEJ, výchovný poradce (budova Osvoboditelů)
e-mail:jakesova@oasoslouny.cz Zkratka: JA Třídnictví: OAK1
Učebna: O-22
Konzultační hodiny:
PO 11:15-11:45
ST 14:15-15:00
Mgr. Petra Karfíková, učitelka všeobecně vzdělávacích předmětů ČEJ, LIT, správce školní knihovny
e-mail:karfikova@oasoslouny.cz Zkratka: KAR Třídnictví: STR2+VSP2
Učebna: O-8
Konzultační hodiny:
PO 14:15–14:45
ČT 14:15–14:45
Mgr. Iris Kernerová, učitelka všeobecně vzdělávacích předmětů ANJ, NEJ
e-mail:kernerova@oasoslouny.cz Zkratka: KEI Třídnictví: EKL4+OAK4
Učebna: O-1
Konzultační hodiny:
PO 13:25-14:10
ÚT 14:15-15:00
Ing. Stanislav Křivánek, učitel odborných předmětů STR
e-mail: krivanek@oasoslouny.cz Zkratka: KR Třídnictví: —
Učebna: O-5
Konzultační hodiny:
ÚT 14:15-15:00
po předchozí domluvě
Mgr. Jaroslava Kuhnová, učitelka odborných předmětů PEK, SPV
e-mail:kuhnova@oasoslouny.cz Zkratka: KH Třídnictví: OAK2
Učebna: O-21
Konzultační hodiny:
ST 14:15-15:00
ČT 11:15-11:45
Mgr. Monika Myšková, učitelka odborných a všeobecně vzdělávacíchpředmětů EKO, APU, MAT
e-mail:myskova@oasoslouny.cz Zkratka: MY Třídnictví: STR1+VSP1
Učebna: O-17
Konzultační hodiny:
ST 14:15-15:00
ČT 11:15-11:45
Mgr. Věra Neubertová, učitelka všeobecně vzdělávacích předmětů SPA
e-mail:neubertova@oasoslouny.cz Zkratka: NE Třídnictví: —
Učebna: O-12, 8
Konzultační hodiny:
ST 14:15-15:00
Mgr. Radka Nováková, učitelka všeobecně vzdělávacích předmětů ANJ, BIO, CR
e-mail:novakova@oasoslouny.cz Zkratka: No Třídnictví: STR4+VSP4
Učebna: O-2
Konzultační hodiny:
ST 14:15-15:00

PÁ 13:20-14:10
Mgr. Miluše Nováková, učitelka všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů MAT, EKO, PRV, koordinátor EVVO
e-mail:mnovakova@oasoslouny.cz Zkratka: Nov Třídnictví: STR3+VSP3
Učebna: O-19
Konzultační hodiny:
ST 14:15-15:00
PO 11:15-11:45
Ing. Jitka Peterková, učitelka odborných a všeobecně vzdělávacích předmětů EKO, ITE
e-mail:peterkova@oasoslouny.cz Zkratka: PT Třídnictví: —
Učebna: O-16, 13
Konzultační hodiny:
ÚT 13:25-14:10
ČT 7:00-7:45
Mgr. Simona Pichertová, učitelka všeobecně vzdělávacích předmětů ANJ
e-mail:pichertova@oasoslouny.cz Zkratka: PS Třídnictví: —
Učebna: O-9
Konzultační hodiny:
PO 14:15-15:00
ST 11:15-11:45
Ing. Jarmila Sejáková, učitelka odborných EKO, VSP
e-mail:sejakova@oasoslouny.cz Zkratka: Sej Třídnictví: —
Učebna: O-15
Konzultační hodiny:
ČT 14:15-15:00
ÚT(L) 11:15-11:45
Ing. Zdeňka Soprová, učitelka odborných předmětů STR
e-mail:soprova@oasoslouny.cz Zkratka: Sop Třídnictví: —
Učebna: O-7
Konzultační hodiny:
PO – 14:15-15:00
po předchozí domluvě
Mgr. Jana Verunáčová, učitelka všeobecně vzdělávacích předmětů TEV, SPV
e-mail:verunacova@oasoslouny.cz Zkratka: Veru Třídnictví: —
Učebna: HALA, O-10
Konzultační hodiny:
ÚT 14:15-15:00
ČT 14:15-15:00
Mgr. Martina Zabloudilová, učitelka všeobecně vzdělávacích předmětů DĚJ, TEV
e-mail:zabloudilova@oasoslouny.cz Zkratka: ZB Třídnictví: —
Učebna: O-10
Konzultační hodiny:
ČT 14:15-15:00
Ing. Soňa Zelenková, učitelka odborných předmětů EKO, APU, UCT
e-mail:zelenkova@oasoslouny.cz   Zkratka: ZES Třídnictví: —
Učebna:  O-18, 17
Konzultační hodiny:
ST 7:00-7:45
ST 11:15-11:45
Ing. Helena Zikmundová, učitelka všeobecně vzdělávacích předmětů ANJ, CHE
e-mail:zikmundova@oasoslouny.cz Zkratka: Zi Třídnictví: EKL3
Učebna:  O-3
Konzultační hodiny:
PO 14:15-15:00
ST 14:15-15:00