e-mail: skola@oasoslouny.cz; tel.: +420 415 655 489; tel.: +420 739 477 561 (nelze přepojit)

Měsíc filmu na školách

I v letošním listopadu jsme se jako škola zapojili do projektu Měsíc filmu na školách, který byl tentokrát zaměřený na pád železné opony, 17. listopad a další významná výročí, od kterých uplynulo 30 let.

Žákům byl v aule školy promítnutý film 1989 : Z deníku Ivany A., který zachycoval běžný život maturantky v průběhu roku 1989, osobní příběh byl doplněn dokumentárními záběry, které přibližovaly zlomové události našich moderních dějin.

Jako hosta jsme pozvali Mgr. V. Honse, místostarostu Loun, který promítání doplnil  osobními zážitky a vzpomínkami a odpovídal na otázky, které film vyvolal.

Doufáme, že jsme tím studentům  pomohli v lepší orientaci v moderních dějinách.