e-mail: skola@oasoslouny.cz; tel.: +420 415 655 489; tel.: +420 739 477 561 (nelze přepojit)

Exkurze – Letiště Václava Havla Praha

Dne 20. 2. 2019 se žáci třídy OAK3 zúčastnili exkurze na Letišti Václava Havla v Praze, při níž mohli navštívit interiéry i exteriéry letiště. V rámci prohlídky se seznámili s provozem na letištní ploše, zázemím terminálů a postupem odbavení cestujících.

V první části prohlídky se po bezpečnostní kontrole vydali speciálním autobusem na letištní plochu, kde zhlédli starty a přistání u dráhy, sledovali odbavení letadel a jejich přípravu na start. Dále měli možnost vidět technické zázemí letiště, čerpání pohonných hmot, hangáry a řídící věž. Zároveň vyslechli zajímavý výklad o historii letiště.

Druhá část byla zaměřena na interiéry Terminálu 1 (Non Schengen) a 2 (Schengen) a služby zde poskytované. Žáci se seznámili s rozdílnou bezpečnostní kontrolou na Terminálech 1 a 2 a se službami spojenými s odbavením cestujících. Podívali se též do VIP salonku.

Program exkurze vhodně navazuje na ŠVP předmětu Služby cestovního ruchu ve 3. ročníku.

Učební osnovy: Dopravní služby, Pasové, Vízové a Celní služby.