e-mail: skola@oasoslouny.cz; tel.: +420 415 655 489; tel.: +420 739 477 561 (nelze přepojit)

Nabídka zkušebních předmětů – profilová část

Nabídka zkušebních předmětů pro povinné a nepovinné zkoušky profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2019/2020

Pro školní rok 2019/2020 stanovuji tři předměty pro profilovou část maturitní zkoušky v jednotlivých oborech vzdělání ukončených maturitní zkouškou, dle Zákona 242/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a Vyhláška o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, účinné od 1. 10. 2016 s vyznačenými změnami podle vyhlášky č. 197/2016 Sb. a 311/2016 Sb. takto:

1. Profilová část MZ:

U oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství

23-41-M/01  Strojírenství

Praktická zkouška – 29. 4. 2020

– forma – praktická zkouška, počet témat 3

– soubor odborných strojních předmětů (SPS, STT, MEC, MPC, KPC)

Ústní zkouška – 18. 5. – 22. 5. 2020

– stavba a provoz strojů – forma – ústní zkouška před zkušební komisí, počet témat 25

– strojírenská technologie – forma – ústní zkouška před zkušební komisí, počet témat 25

 

Nepovinná část: možnost volby maximálně 2 předmětů, nesmí být zvolen předmět, který byl vybrán v společné části MZ

– matematika  – forma – ústní zkouška před zkušební komisí, počet témat 25

– cizí jazyk (ANJ-NEJ) – forma – ústní zkouška před zkušební komisí, počet témat 25

– mechanika – forma – ústní zkouška před zkušební komisí, počet témat 25

U oboru vzdělání 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost

68-43-M/01  Veřejnosprávní činnost

Praktická zkouška – 29. 4. 2020

– forma – praktická zkouška, počet témat 3

– soubor odborných veřejnosprávních předmětů (CvSŘ, UCT, PKA, PRV)

Ústní zkouška – 18. 5. – 22. 5. 2020

– veřejná správa – forma – ústní zkouška před zkušební komisí, počet témat 25

– blok odborných předmětů (VFI, PRV, EKO) – forma – ústní zkouška před zkušební komisí, počet témat 25

 

Nepovinná část: možnost volby maximálně 2 předmětů, nesmí být zvolen předmět, který byl vybrán v společné části MZ

– matematika  – forma – ústní zkouška před zkušební komisí, počet témat 25

– cizí jazyk (ANJ-NEJ) – forma – ústní zkouška před zkušební komisí, počet témat 25

– účetnictví – forma – ústní zkouška před zkušební komisí, počet témat 25

U oboru vzdělání 63-41-M/02 Obchodní akademie

63-41-M/02 Obchodní akademie

Praktická zkouška – 28. 4. 2020

– forma – praktická zkouška, počet témat 3

– soubor odborných ekonomických předmětů (UCT, ITE, PEKO)

Ústní zkouška: – 25. 5. – 29. 5. 2020

– ekonomika – forma – ústní zkouška před zkušební komisí, počet témat 25

Volba 2. pov. předmětu dle zaměření:

– Blok odborných předmětů cestovní ruch (SCR, MZM, ZEM) – forma – ústní zkouška před zkušební komisí, počet témat 25

– Blok odborných předmětů informatika (APS, PRG, ALG) – forma – ústní zkouška před zkušební komisí, počet témat 25

 

Nepovinná část: možnost volby maximálně 2 předmětů, nesmí být zvolen předmět, který byl vybrán v společné části MZ a v pov. profilové části

– matematika  – forma – ústní zkouška před zkušební komisí, počet témat 25

– cizí jazyk – forma – ústní zkouška před zkušební komisí, počet témat 25

– účetnictví – forma – ústní zkouška před zkušební komisí, počet témat 25

2. Volitelná zkouška:

Matematika + (DT, zajišťuje Cermat)

3. Společná část MZ

Povinné zkoušky:

  1. český jazyk
  2. cizí jazyk (anglický jazyk, německý jazyk, španělský jazyk) nebo matematika

Podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon) a vyhlášky č. 177/2009 Sb., žák koná ve společné části maturitní zkoušky povinně zkoušku z českého jazyka a literatury a cizího jazyka nebo matematiky.

Nahrazení profilové zkoušky z cizího jazyka

dle § 81 odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) Povinnou i nepovinnou profilovou zkoušku konanou z cizího jazyka lze nahradit výsledkem úspěšně vykonané standardizované zkoušky, dokládající jazykové znalosti žáka na úrovni B1 nebo úrovni vyšší, z tohoto cizího jazyka doložené jazykovým certifikátem. Seznam zkoušek určených k nahrazování je v informacích MŠMT č. j. MSMT-32048/2015).