AKTUALIZOVÁNO 21. 4. 2021 – INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 26. DUBNA 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 19. dubna 2021 byla vydána:

Změna mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních, která začne platit od 26. 4. 2021 (ZDE). Tímto mimořádným opatřením se oproti současnosti mění následující:

Ve středních školách, vyšších odborných školách a konzervatořích od 26. 4. 2021

  • se umožňuje praktické vyučování žáků a studentů všech ročníků všech středních škol, bez omezení počtu žáků nebo studentů ve skupině (nad rámec vyplývající z platných právních předpisů),
  • osobní účast na praktickém vyučování žáků a studentů je podmíněna povinným testováním dle platného mimořádného opatření; toto platí také v případě konání praktické výuky nebo přípravy na pracovištích fyzických nebo právnických osob,

DÁLE JE POVOLENO KONÁNÍ:

  • závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek, a to bez omezení počtu osob
  • komisionálních opravných a komisionálních náhradních zkoušek na středních školách
  • skupinové konzultace žáků posledních ročníků středních škol, a to v maximálním počtu 6 žáků v jedné skupině (homogenita skupin není požadována)

e-mail: skola@oasoslouny.cz; tel.: +420 415 655 489; tel.: +420 739 477 561 (nelze přepojit)

Erasmus + Vzdělávací mobilita jednotlivců – Mobilita – Mobilita pracovníků školy

Erasmus + Vzdělávací mobilita jednotlivců – Mobilita – Mobilita pracovníků školy

Projekt: Zvýšení jazykové kompetence   2016-1-CZ01-KA101-023159

Pedagog školy Ing. Helena Zikmundová se zúčastnila v rámci projektu finacovaného EU programem Erasmus+ kombinovaného jazykového kurzu Bi-Component in-Training Course v jazykové škole English in Margate v Margate a Sandwich Technology School v Sandwich, Kent, Spojené království. Cílem projektu bylo zvýšit jazykové kompetence účastníka, posílit CLIL metodologii a najít vhodného partnera pro další spolupráci škol. O získané dovednosti a zkušenosti se účastnice podělila se svými kolegy a využívá je při výuce a při vedení žáků k samostatnému studiu.

Erasmus + – prezentace

CLIL

       
Carbon Chemical substances Natural substances Periodic Table of Elements 3 Vitamins