e-mail: skola@oasoslouny.cz; tel.: +420 415 655 489; tel.: +420 739 477 561 (nelze přepojit)

Erasmus + Vzdělávací mobilita jednotlivců – Mobilita – Mobilita pracovníků školy

Erasmus + Vzdělávací mobilita jednotlivců – Mobilita – Mobilita pracovníků školy

Projekt: Zvýšení jazykové kompetence   2016-1-CZ01-KA101-023159

Pedagog školy Ing. Helena Zikmundová se zúčastnila v rámci projektu finacovaného EU programem Erasmus+ kombinovaného jazykového kurzu Bi-Component in-Training Course v jazykové škole English in Margate v Margate a Sandwich Technology School v Sandwich, Kent, Spojené království. Cílem projektu bylo zvýšit jazykové kompetence účastníka, posílit CLIL metodologii a najít vhodného partnera pro další spolupráci škol. O získané dovednosti a zkušenosti se účastnice podělila se svými kolegy a využívá je při výuce a při vedení žáků k samostatnému studiu.

Erasmus + – prezentace

CLIL

       
Carbon Chemical substances Natural substances Periodic Table of Elements 3 Vitamins