e-mail: skola@oasoslouny.cz; tel.: +420 415 655 489; tel.: +420 739 477 561 (nelze přepojit)

PŘIJATÍ UCHAZEČI V PRVNÍM KOLE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

PŘIJATÍ UCHAZEČI V PRVNÍM KOLE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ – STUDIJNÍ OBORY

Obory středního vzdělání s maturitní zkouškou

Kritéria přijímacího řízení:

Hodnocení z předchozího vzdělávání 

  1. výsledky klasifikace uchazeče z 1. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku vzdělávání podle RVP Základní vzdělávání (100 bodů) (součet bodů za: průměr 1. pol. 8. tř., a průměr 1. pol. 9. tř.)
  2. výsledky klasifikace uchazeče z předmětů český jazyk – matematika – cizí jazyk 1 – cizí jazyk 2 za dvěsledovaná období (80 bodů). Z těchto uvedených předmětů nesmí být žák ve dvou sledovaných období ZŠ klasifikován stupněm nedostatečný.

V případě shody průměru prospěchu z předchozího vzdělávání se přihlédne k doložené účasti uchazeče na olympiádách a dalších soutěžích, nebo dalším relevantním skutečnostem, které dokládají zájem uchazeče o obor umístění v soutěžích a olympiádách. Nutno doložit k přihlášce. (10 bodů)

78-42-M/02 Ekonomické lyceum

78-42-M/02 Ekonomické lyceum

REGISTRAČNÍ ČÍSLO BODY DOSAŽENÉ ZA 1. KRITÉRIUM BODY DOSAŽENÉ ZA 2. KRITÉRIUM CELKEM
BODŮ ZA ZK
POŘADÍ
406 128,00 40,00 168,00 1.
401 122,50 40,00 162,50 2.
407 120,50 40,00 160,50 3.
414 119,50 40,00 159,50 4.
412 122,25 35,00 157,25 5.
413 112,00 35,00 147,00 6.
403 112,00 35,00 147,00 7.
411 106,75 30,00 136,75 8.
409 96,50 30,00 126,50 9.
405 99,50 25,00 124,50 10.
404 80,50 35,00 115,50 11.
402 88,25 25,00 113,25 12.
408 80,25 20,00 100,25 13.
400 71,00 25,00 96,00 14.
415 52,75 15,00 67,75 15.
410 45,25 10,00 55,25 16.
416 23,50 0,00 23,50 17.

 Dle odst. 6 a 7 § 60g zákona 516/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Pokud tak neučiní, rozhodnutí o přijetí po této lhůtě pozbývá platnosti. Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání budou zájemcům předána osobně, nebudou odesílána. Za den doručení se považuje den zveřejnění seznamu. Jedno místo ve všech oborech je určeno pro odvolání.
Zápisový lístek nelze vzít zpět, výjimkou je přijetí na jiné škole, kde žák podal odvolání.

63-41-M/02 Obchodní akademie

63-41-M/02 Obchodní akademie

REGISTRAČNÍ ČÍSLO BODY DOSAŽENÉ ZA 1. KRITÉRIUM BODY DOSAŽENÉ ZA 2. KRITÉRIUM CELKEM
BODŮ ZA ZK
POŘADÍ
100 140,00 40,00 180,00 1.
122 128,00 40,00 168,00 2.
124 125,25 40,00 165,25 3.
127 119,50 40,00 159,50 4.
117 112,00 35,00 147,00 5.
104 109,50 35,00 144,50 6.
106 109,25 35,00 144,25 7.
101 100,00 30,00 130,00 8.
118 102,75 25,00 127,75 9.
121 101,25 25,00 126,25 10.
120 99,50 25,00 124,50 11.
111 88,50 35,00 123,50 12.
123 90,75 30,00 120,75 13.
109 86,00 30,00 116,00 14.
114 75,75 40,00 115,75 15.
119 80,50 35,00 115,50 16.
112 81,75 25,00 106,75 17.
113 85,00 20,00 105,00 18.
103 71,50 25,00 96,50 19.
108 71,00 25,00 96,00 20.
115 74,75 15,00 89,75 21.
107 64,50 15,00 79,50 22.
116 60,25 5,00 65,25 23.
102 54,25 10,00 64,25 24.
126 41,75 15,00 56,75 25.
105 48,25 0,00 48,25 26.
110 34,75 0,00 34,75 27.
125 24,50 5,00 29,50 28.

 Dle odst. 6 a 7 § 60g zákona 516/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Pokud tak neučiní, rozhodnutí o přijetí po této lhůtě pozbývá platnosti. Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání budou zájemcům předána osobně, nebudou odesílána. Za den doručení se považuje den zveřejnění seznamu. Jedno místo ve všech oborech je určeno pro odvolání.
Zápisový lístek nelze vzít zpět, výjimkou je přijetí na jiné škole, kde žák podal odvolání.

23-41-M/01 Strojírenství

23-41-M/01 Strojírenství

REGISTRAČNÍ ČÍSLO BODY DOSAŽENÉ ZA 1. KRITÉRIUM BODY DOSAŽENÉ ZA 2. KRITÉRIUM CELKEM
BODŮ ZA ZK
POŘADÍ
230 133,25 40,00 173,25 1.
216 125,75 40,00 165,75 2.
224 121,75 40,00 161,75 3.
213 115,25 30,00 145,25 4.
217 102,00 35,00 137,00 5.
210 100,00 30,00 130,00 6.
212 108,25 20,00 128,25 7.
222 102,75 25,00 127,75 8.
207 90,00 35,00 125,00 9.
218 88,50 35,00 123,50 10.
208 91,75 30,00 121,75 11.
205 101,00 20,00 121,00 12.
215 95,25 25,00 120,25 13.
226 93,25 25,00 118,25 14.
219 75,75 40,00 115,75 15.
203 95,75 15,00 110,75 16.
228 90,00 20,00 110,00 17.
211 76,00 25,00 101,00 18.
227 59,25 40,00 99,25 19.
220 83,25 15,00 98,25 20.
225 69,00 25,00 94,00 21.
202 77,50 15,00 92,50 22.
223 77,00 10,00 87,00 23.
204 64,25 20,00 84,25 24.
209 64,50 15,00 79,50 25.
221 59,25 20,00 79,25 26.
206 55,25 20,00 75,25 27.
214 55,00 20,00 75,00 28.
201 40,25 15,00 55,25 29.
200 42,25 0,00 42,25 30.
229 20,25 0,00 20,25 31.

 Dle odst. 6 a 7 § 60g zákona 516/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Pokud tak neučiní, rozhodnutí o přijetí po této lhůtě pozbývá platnosti. Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání budou zájemcům předána osobně, nebudou odesílána. Za den doručení se považuje den zveřejnění seznamu. Jedno místo ve všech oborech je určeno pro odvolání.
Zápisový lístek nelze vzít zpět, výjimkou je přijetí na jiné škole, kde žák podal odvolání.

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO BODY DOSAŽENÉ ZA 1. KRITÉRIUM BODY DOSAŽENÉ ZA 2. KRITÉRIUM CELKEM
BODŮ ZA ZK
POŘADÍ
301 140,00 40,00 180,00 1.
317 133,50 40,00 173,50 2.
315 115,00 30,00 145,00 3.
306 109,25 35,00 144,25 4.
300 111,00 30,00 141,00 5.
305 91,75 30,00 121,75 6.
309 86,50 35,00 121,50 7.
318 91,00 20,00 111,00 8.
310 81,75 25,00 106,75 9.
314 83,50 20,00 103,50 10.
312 83,25 20,00 103,25 11.
303 77,50 20,00 97,50 12.
316 72,75 20,00 92,75 13.
321 68,75 20,00 88,75 14.
313 64,25 20,00 84,25 15.
311 59,25 20,00 79,25 16.
304 55,25 20,00 75,25 17.
308 55,00 20,00 75,00 18.
323 63,25 10,00 73,25 19.
320 66,75 5,00 71,75 20.
307 47,00 5,00 52,00 21.
302 42,25 0,00 42,25 22.
319 29,00 0,00 29,00 23.
322 15,50 0,00 15,50 24.

 Dle odst. 6 a 7 § 60g zákona 516/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Pokud tak neučiní, rozhodnutí o přijetí po této lhůtě pozbývá platnosti. Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání budou zájemcům předána osobně, nebudou odesílána. Za den doručení se považuje den zveřejnění seznamu. Jedno místo ve všech oborech je určeno pro odvolání.
Zápisový lístek nelze vzít zpět, výjimkou je přijetí na jiné škole, kde žák podal odvolání.

PŘIJATÍ UCHAZEČI V PRVNÍM KOLE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ – UČEBNÍ OBORY

Obory středního vzdělání s výučním listem (učební obory)

Kritéria přijímacího řízení:

  1. splnění povinné školní docházky
  2. zdravotní způsobilost potvrzená lékařem
  3. pro uchazeče do oborů vzdělávání Zedník – potvrzení od lékaře o schopnosti vykonávat práce ve výškách.
  4. v případě shody průměru prospěchu za dvě sledovaná období se přihlédne k zájmu o zvolený obor,  doloženou účastí uchazeče na olympiádách a dalších soutěžích. Dvě sledovaná období se rozumí 1. pololetí posledních dvou ročníků ZŠ.

 

Aranžér, Instalatér, Krejčí

66-52-H/01
Aranžér
36-52-H/01
Instalatér
31-58-H/01
Krejčí
POŘADÍ REGISTR.
ČÍSLO
BODY ZE ZŠ POŘADÍ REGISTR.
ČÍSLO
BODY ZE ZŠ POŘADÍ REGISTR.
ČÍSLO
BODY ZE ZŠ
1 AR01 184,25 1 IN07 92,00 1 KR02 121,00
2 AR03 152,25 2 IN08 81,75 2 KR06 84,75
3 AR13 149,50 3 IN05 81,50 3 KR01 54,00
4 AR04 129,00 4 IN03 66,75 4 KR05 47,75
5 AR10 121,00 5 IN14 63,00 5 KR04 42,50
6 AR16 107,75 6 IN06 61,50 6 KR03 14,25
7 AR05 99,75 7 IN16 56,75 7 KR07 5,00
8 AR19 91,50 8 IN10 55,75      
9 AR11 89,00 9 IN01 47,25      
10 AR18 64,25 10 IN02 45,75      
11 AR09 56,75 11 IN04 44,50      
12 AR07 54,00 12 IN12 38,75      
13 AR22 50,25 13 IN17 36,50      
14 AR08 47,00 14 IN15 36,25      
15 AR06 43,75 15 IN11 27,00      
16 AR02 42,50 16 IN09 0,00      
17 AR17 27,00 17 IN13 0,00      
18 AR20 23,50            
19 AR15 14,25            
20 AR14 11,00            
21 AR12 8,25            
22 AR21 5,00            

Dle odst. 6 a 7 § 60g zákona 516/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Pokud tak neučiní, rozhodnutí o přijetí po této lhůtě pozbývá platnosti. Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání budou zájemcům předána osobně, nebudou odesílána. Za den doručení se považuje den zveřejnění seznamu. Jedno místo ve všech oborech je určeno pro odvolání.
Zápisový lístek nelze vzít zpět, výjimkou je přijetí na jiné škole, kde žák podal odvolání.

Mechanik opravář motorových vozidel, Strojní mechanik, Zedník

23-68-H/01
Mechanik opravář motorových vozidel
23-51-H/01
Strojní mechanik
36-67-H/01 Zedník
POŘADÍ REGISTR.
ČÍSLO
BODY ZE ZŠ POŘADÍ REGISTR.
ČÍSLO
BODY ZE
POŘADÍ REGISTR.
ČÍSLO
BODY ZE ZŠ
1 MO12 226,50 1 SM03 157,75 1 ZE08 226,50
2 MO02 146,00 2 SM02 146,00 2 ZE09 184,75
3 MO19 123,00 3 SM13 107,75 3 ZE13 174,75
4 MO11 101,50 4 SM08 101,50 4 ZE07 137,25
5 MO09 87,25 5 SM15 98,00 5 ZE02 66,75
6 MO10 83,00 6 SM05 81,50 6 ZE06 61,50
7 MO20 79,25 7 SM11 77,75 7 ZE11 60,25
8 MO18 77,75 8 SM01 67,75 8 ZE15 36,50
9 MO14 74,50 9 SM14 62,00 9 ZE10 33,75
10 MO24 72,00 10 SM04 58,00 10 ZE03 25,75
11 MO21 67,25 11 SM17 52,25 11 ZE01 21,75
12 MO08 61,75 12 SM10 51,75 12 ZE12 9,75
13 MO03 58,00 13 SM16 30,75 13 ZE04 9,25
14 MO27 52,25 14 SM09 30,50 14 ZE05 0,00
15 MO01 45,75 15 SM07 18,50 15 ZE14 0,00
16 MO04 44,50 16 SM12 9,75 16 ZE16 0,00
17 MO16 42,50 17 SM06 0,00      
18 MO17 40,50            
19 MO06 40,00            
20 MO23 36,25            
21 MO26 30,75            
22 MO13 30,50            
23 MO22 30,00            
24 MO15 18,25            
25 MO07 10,00            
26 MO05 9,25            
27 MO25 0,00            

Dle odst. 6 a 7 § 60g zákona 516/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Pokud tak neučiní, rozhodnutí o přijetí po této lhůtě pozbývá platnosti. Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání budou zájemcům předána osobně, nebudou odesílána. Za den doručení se považuje den zveřejnění seznamu. Jedno místo ve všech oborech je určeno pro odvolání.
Zápisový lístek nelze vzít zpět, výjimkou je přijetí na jiné škole, kde žák podal odvolání.

Zednické práce

36-67-E/01
Zednické práce
POŘADÍ REGISTR.
ČÍSLO
BODY ZE ZŠ
1 ZP02 149,50
 2 ZP01 50,00

Dle odst. 6 a 7 § 60g zákona 516/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Pokud tak neučiní, rozhodnutí o přijetí po této lhůtě pozbývá platnosti. Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání budou zájemcům předána osobně, nebudou odesílána. Za den doručení se považuje den zveřejnění seznamu. Jedno místo ve všech oborech je určeno pro odvolání.
Zápisový lístek nelze vzít zpět, výjimkou je přijetí na jiné škole, kde žák podal odvolání.