e-mail: skola@oasoslouny.cz; tel.: +420 415 655 489; tel.: +420 739 477 561 (nelze přepojit)

PŘIJATÍ UCHAZEČI V PRVNÍM KOLE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ – UČEBNÍ OBORY

PŘIJATÍ UCHAZEČI V PRVNÍM KOLE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Obory středního vzdělání s výučním listem (učební obory)

Aranžér, Instalatér, Krejčí

66-52-H/01
Aranžér

36-52-H/01
Instalatér

31-58-H/01
Krejčí

POŘADÍ

REGISTR.
ČÍSLO

BODY ZE ZŠ

POŘADÍ

REGISTR.
ČÍSLO

BODY ZE ZŠ

POŘADÍ

REGISTR.
ČÍSLO

BODY ZE ZŠ

1

AR11

96,75

1

IN09

140,5

1

KR07

270

2

AR15

74,25

2

IN02

116,5

2

KR05

96,75

3

AR09

72,25

3

IN04

53,5

3

KR10

54

4

AR06

72

4

IN08

51,25

4

KR08

47

5

AR14

65

5

IN07

26,25

5

KR12

30

6

AR17

62

6

IN06

19,25

6

KR02

18

7

AR18

58,75

7

IN10

14,5

7

KR01

8

8

AR16

54

8

IN11

10,75

8-12

KR03

0

9

AR13

51

 9

IN01

8,75

8-12

KR04

0

10

AR12

49

 10-11

IN03

0

8-12

KR09

0

11

AR07

35

 10-11

IN05

0

8-12

KR11

0

12

AR02

27,5

 

 

 

8-12

KR06

0

13

AR10

21,75

 

 

 

 

 

 

14

AR04

18

 

 

 

 

 

 

15

AR05

8

 

 

 

 

 

 

16

AR08

1,25

 

 

 

 

 

 

17-18

AR03

0

 

 

 

 

 

 

17-18

AR01

0

 

 

 

 

 

 

Dle odst. 6 a 7 § 60g zákona 516/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Pokud tak neučiní, rozhodnutí o přijetí po této lhůtě pozbývá platnosti. Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání budou zájemcům předána osobně, nebudou odesílána. Za den doručení se považuje den zveřejnění seznamu. Jedno místo ve všech oborech je určeno pro odvolání.
Zápisový lístek nelze vzít zpět, výjimkou je přijetí na jiné škole, kde žák podal odvolání.

Mechanik opravář motorových vozidel, Strojní mechanik, Zedník

23-68-H/01
Mechanik opravář motorových vozidel

23-51-H/01
Strojní mechanik

36-67-H/01 Zedník

POŘADÍ

REGISTR.
ČÍSLO

BODY ZE ZŠ

POŘADÍ

REGISTR.
ČÍSLO

BODY ZE

POŘADÍ

REGISTR.
ČÍSLO

BODY ZE ZŠ

1

MO07

143

1

SM09

95,25

1

ZE03

88,25

2

MO13

140,5

2

SM10

53,75

2

ZE08

74

3

MO06

101,75

3

SM12

52,25

3

ZE02

53,5

4

MO16

95,25

4

SM01

50,25

4

ZE09

10,75

5

MO11

81

5

SM04

35

5

ZE06

5,5

6

MO20

74

6

SM05

34,25

6-9

ZE04

0

7

MO10

68

7

SM03

25,75

6-9

ZE05

0

8

MO23

63,75

8

SM06

24

6-9

ZE01

0

9

MO18

52,25

9

SM08

20

6-9

ZE07

0

10

MO03

50,25

10

SM13

11

 

 

 

11

MO04

49

 11

SM02

8,75

 

 

 

12

MO17

47,75

 12

SM11

5,5

 

 

 

13

MO12

40,5

 13

SM07

1,25

 

 

 

14

MO15

38,25

 

 

 

 

 

 

15

MO02

37,75

 

 

 

 

 

 

16

MO14

37,25

 

 

 

 

 

 

17

MO09

31

 

 

 

 

 

 

18

MO08

19,25

 

 

 

 

 

 

19

MO19

14,5

 

 

 

 

 

 

20

MO22

11

 

 

 

 

 

 

21

MO21

3,25

 

 

 

 

 

 

22-24

MO01

0

 

 

 

 

 

 

22-24

MO05

0

 

 

 

 

 

 

22-24

MO24

0

 

 

 

 

 

 

Dle odst. 6 a 7 § 60g zákona 516/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Pokud tak neučiní, rozhodnutí o přijetí po této lhůtě pozbývá platnosti. Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání budou zájemcům předána osobně, nebudou odesílána. Za den doručení se považuje den zveřejnění seznamu. Jedno místo ve všech oborech je určeno pro odvolání.
Zápisový lístek nelze vzít zpět, výjimkou je přijetí na jiné škole, kde žák podal odvolání.

Šití oděvů, Zednické práce

31-59-E/01
Šití oděvů

36-67-E/01
Zednické práce

POŘADÍ

REGISTR.
ČÍSLO

BODY ZE

POŘADÍ

REGISTR.
ČÍSLO

BODY ZE ZŠ

1

ŠO03

270

1

ZP02

164,75

2

ŠO02

164,75

 2

ZP03

78,5

3

ŠO01

116,5

3

ZP01

0

Dle odst. 6 a 7 § 60g zákona 516/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Pokud tak neučiní, rozhodnutí o přijetí po této lhůtě pozbývá platnosti. Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání budou zájemcům předána osobně, nebudou odesílána. Za den doručení se považuje den zveřejnění seznamu. Jedno místo ve všech oborech je určeno pro odvolání.
Zápisový lístek nelze vzít zpět, výjimkou je přijetí na jiné škole, kde žák podal odvolání.

Dle odst. 6 a 7 § 60g zákona 516/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Pokud tak neučiní, rozhodnutí o přijetí po této lhůtě pozbývá platnosti. Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání budou zájemcům předána osobně, nebudou odesílána. Za den doručení se považuje den zveřejnění seznamu. Jedno místo ve všech oborech je určeno pro odvolání.
Zápisový lístek nelze vzít zpět, výjimkou je přijetí na jiné škole, kde žák podal odvolání.