e-mail: skola@oasoslouny.cz; tel.: +420 415 655 489; tel.: +420 739 477 561 (nelze přepojit)

PŘIJATÍ UCHAZEČI V PRVNÍM KOLE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

PŘIJATÍ UCHAZEČI V PRVNÍM KOLE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ – STUDIJNÍ OBORY

Obory středního vzdělání s maturitní zkouškou

63-41-M/02 Obchodní akademie

63-41-M/02 Obchodní akademie

REGISTRAČNÍ ČÍSLO BODY DOSAŽENÉ ZA VÝSLEDKY NA ZŠ JPZ
TEST CJ
JPZ
TEST MA
BODY DOSAŽENÉ
Z JPZ
PŘEPOČET
JPZ (60%)
CELKEM
BODŮ ZA ZK
POŘADÍ
100 221,25 42 31 73 306,60 527,85 1.
101 211,00 32 22 54 226,80 437,80 2.
105 215,00 34 16 50 210,00 425,00 3.
129 174,75 34 17 51 214,20 388,95 4.
128 170,25 31 15 46 193,20 363,45 5.
109 199,50 24 14 38 159,60 359,10 6.
118 196,50 24 14 38 159,60 356,10 7.
114 155,50 30 16 46 193,20 348,70 8.
112 227,50 19 9 28 117,60 345,10 9.
126 111,75 35 19 54 226,80 338,55 10.
111 167,25 27 11 38 159,60 326,85 11.
117 170,25 20 17 37 155,40 325,65 12.
132 166,00 25 13 38 159,60 325,60 13.
110 154,00 19 18 37 155,40 309,40 14.
124 122,00 31 12 43 180,60 302,60 15.
103 158,25 15 19 34 142,80 301,05 16.
131 158,00 20 13 33 138,60 296,60 17.
106 138,25 20 15 35 147,00 285,25 18.
104 136,50 22 12 34 142,80 279,30 19.
102 93,75 28 14 42 176,40 270,15 20.
116 113,25 25 12 37 155,40 268,65 21.
123 111,75 25 12 37 155,40 267,15 22.
119 116,25 23 12 35 147,00 263,25 23.
107 132,75 19 12 31 130,20 262,95 24.
115 61,50 27 18 45 189,00 250,50 25.
108 161,50 13 4 17 71,40 232,90 26.
134 232,75 0 0 0 0,00 232,75 27.
127 93,50 28 5 33 138,60 232,10 28.
113 125,75 13 9 22 92,40 218,15 29.
130 77,50 16 16 32 134,40 211,90 30.
121 122,25 10 10 20 84,00 206,25 31.
122 78,75 17 13 30 126,00 204,75 32.
125 66,50 12 5 17 71,40 137,90 33.
120 45,50 9 6 15 63,00 108,50 34.
133 27,50 13 2 15 63,00 90,50 35.

Dle odst. 6 a 7 § 60g zákona 516/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Pokud tak neučiní, rozhodnutí o přijetí po této lhůtě pozbývá platnosti. Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání budou zájemcům předána osobně, nebudou odesílána. Za den doručení se považuje den zveřejnění seznamu. Jedno místo ve všech oborech je určeno pro odvolání.
Zápisový lístek nelze vzít zpět, výjimkou je přijetí na jiné škole, kde žák podal odvolání.

23-41-M/01 Strojírenství

23-41-M/01 Strojírenství

REGISTRAČNÍ ČÍSLO BODY DOSAŽENÉ ZA VÝSLEDKY NA ZŠ JPZ
TEST CJ
JPZ
TEST MA
BODY DOSAŽENÉ
Z JPZ
PŘEPOČET
JPZ (60%)
CELKEM
BODŮ ZA ZK
POŘADÍ
208 242,25 33 20 53 222,60 464,85 1.
203 214,25 37 18 55 231,00 445,25 2.
200 146,75 25 35 60 252,00 398,75 3.
207 179,25 34 12 46 193,20 372,45 4.
211 136,75 40 12 52 218,40 355,15 5.
210 197,75 24 12 36 151,20 348,95 6.
214 126,00 23 23 46 193,20 319,20 7.
212 148,75 18 22 40 168,00 316,75 8.
217 101,25 36 13 49 205,80 307,05 9.
213 194,25 20 6 26 109,20 303,45 10.
216 124,75 19 22 41 172,20 296,95 11.
215 113,25 24 18 42 176,40 289,65 12.
202 138,25 20 15 35 147,00 285,25 13.
201 129,00 17 15 32 134,40 263,40 14.
205 90,00 27 14 41 172,20 262,20 15.
209 141,75 17 5 22 92,40 234,15 16.
206 101,75 23 5 28 117,60 219,35 17.
204 68,00 11 7 18 75,60 143,60 18.
218 71,75 12 5 17 71,40 143,15 19.

Dle odst. 6 a 7 § 60g zákona 516/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Pokud tak neučiní, rozhodnutí o přijetí po této lhůtě pozbývá platnosti. Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání budou zájemcům předána osobně, nebudou odesílána. Za den doručení se považuje den zveřejnění seznamu. Jedno místo ve všech oborech je určeno pro odvolání.
Zápisový lístek nelze vzít zpět, výjimkou je přijetí na jiné škole, kde žák podal odvolání.

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO BODY DOSAŽENÉ ZA VÝSLEDKY NA ZŠ JPZ
TEST CJ
JPZ
TEST MA
BODY DOSAŽENÉ
Z JPZ
PŘEPOČET
JPZ (60%)
CELKEM
BODŮ ZA ZK
POŘADÍ
301 261,50 32 30 62 260,40 521,90 1.
315 243,50 36 23 59 247,80 491,30 2.
312 204,00 30 15 45 189,00 393,00 3.
300 176,75 33 16 49 205,80 382,55 4.
314 163,50 30 15 45 189,00 352,50 5.
302 143,50 34 15 49 205,80 349,30 6.
310 138,00 25 21 46 193,20 331,20 7.
308 196,75 22 9 31 130,20 326,95 8.
303 178,50 22 13 35 147,00 325,50 9.
320 158,00 20 13 33 138,60 296,60 10.
306 141,50 21 13 34 142,80 284,30 11.
319 111,75 25 12 37 155,40 267,15 12.
305 132,75 19 12 31 130,20 262,95 13.
318 63,25 28 19 47 197,40 260,65 14.
316 120,00 26 6 32 134,40 254,40 15.
304 81,50 28 11 39 163,80 245,30 16.
307 102,50 25 7 32 134,40 236,90 17.
313 85,25 20 11 31 130,20 215,45 18.
317 64,75 28 6 34 142,80 207,55 19.
309 99,00 12 13 25 105,00 204,00 20.
321 78,50 21 6 27 113,40 191,90 21.
311 56,25 20 11 31 130,20 186,45 22.

Dle odst. 6 a 7 § 60g zákona 516/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Pokud tak neučiní, rozhodnutí o přijetí po této lhůtě pozbývá platnosti. Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání budou zájemcům předána osobně, nebudou odesílána. Za den doručení se považuje den zveřejnění seznamu. Jedno místo ve všech oborech je určeno pro odvolání.
Zápisový lístek nelze vzít zpět, výjimkou je přijetí na jiné škole, kde žák podal odvolání.

78-42-M/02 Ekonomické lyceum

78-42-M/02 Ekonomické lyceum

REGISTRAČNÍ ČÍSLO BODY DOSAŽENÉ ZA VÝSLEDKY NA ZŠ JPZ
TEST CJ
JPZ
TEST MA
BODY DOSAŽENÉ
Z JPZ
PŘEPOČET
JPZ (60%)
CELKEM
BODŮ ZA ZK
POŘADÍ
404 270 41 35 76 319,20 589,20 1.
400 211 32 22 54 226,80 437,80 2.
401 215 34 16 50 210,00 425,00 3.
403 114,5 30 32 62 260,40 374,90 4.
406 196,5 24 14 38 159,60 356,10 5.
405 173,25 21 14 35 147,00 320,25 6.
407 104,5 26 17 43 180,60 285,10 7.
402 102,5 25 7 32 134,40 236,90 8.

Dle odst. 6 a 7 § 60g zákona 516/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Pokud tak neučiní, rozhodnutí o přijetí po této lhůtě pozbývá platnosti. Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání budou zájemcům předána osobně, nebudou odesílána. Za den doručení se považuje den zveřejnění seznamu. Jedno místo ve všech oborech je určeno pro odvolání.
Zápisový lístek nelze vzít zpět, výjimkou je přijetí na jiné škole, kde žák podal odvolání.

PŘIJATÍ UCHAZEČI V PRVNÍM KOLE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ – UČEBNÍ OBORY

Obory středního vzdělání s výučním listem (učební obory)

Aranžér, Instalatér, Krejčí

66-52-H/01
Aranžér

36-52-H/01
Instalatér

31-58-H/01
Krejčí

POŘADÍ

REGISTR.
ČÍSLO

BODY ZE ZŠ

POŘADÍ

REGISTR.
ČÍSLO

BODY ZE ZŠ

POŘADÍ

REGISTR.
ČÍSLO

BODY ZE ZŠ

1

AR11

96,75

1

IN09

140,5

1

KR07

270

2

AR15

74,25

2

IN02

116,5

2

KR05

96,75

3

AR09

72,25

3

IN04

53,5

3

KR10

54

4

AR06

72

4

IN08

51,25

4

KR08

47

5

AR14

65

5

IN07

26,25

5

KR12

30

6

AR17

62

6

IN06

19,25

6

KR02

18

7

AR18

58,75

7

IN10

14,5

7

KR01

8

8

AR16

54

8

IN11

10,75

8-12

KR03

0

9

AR13

51

 9

IN01

8,75

8-12

KR04

0

10

AR12

49

 10-11

IN03

0

8-12

KR09

0

11

AR07

35

 10-11

IN05

0

8-12

KR11

0

12

AR02

27,5

 

 

 

8-12

KR06

0

13

AR10

21,75

 

 

 

 

 

 

14

AR04

18

 

 

 

 

 

 

15

AR05

8

 

 

 

 

 

 

16

AR08

1,25

 

 

 

 

 

 

17-18

AR03

0

 

 

 

 

 

 

17-18

AR01

0

 

 

 

 

 

 

Dle odst. 6 a 7 § 60g zákona 516/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Pokud tak neučiní, rozhodnutí o přijetí po této lhůtě pozbývá platnosti. Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání budou zájemcům předána osobně, nebudou odesílána. Za den doručení se považuje den zveřejnění seznamu. Jedno místo ve všech oborech je určeno pro odvolání.
Zápisový lístek nelze vzít zpět, výjimkou je přijetí na jiné škole, kde žák podal odvolání.

Mechanik opravář motorových vozidel, Strojní mechanik, Zedník

23-68-H/01
Mechanik opravář motorových vozidel

23-51-H/01
Strojní mechanik

36-67-H/01 Zedník

POŘADÍ

REGISTR.
ČÍSLO

BODY ZE ZŠ

POŘADÍ

REGISTR.
ČÍSLO

BODY ZE

POŘADÍ

REGISTR.
ČÍSLO

BODY ZE ZŠ

1

MO07

143

1

SM09

95,25

1

ZE03

88,25

2

MO13

140,5

2

SM10

53,75

2

ZE08

74

3

MO06

101,75

3

SM12

52,25

3

ZE02

53,5

4

MO16

95,25

4

SM01

50,25

4

ZE09

10,75

5

MO11

81

5

SM04

35

5

ZE06

5,5

6

MO20

74

6

SM05

34,25

6-9

ZE04

0

7

MO10

68

7

SM03

25,75

6-9

ZE05

0

8

MO23

63,75

8

SM06

24

6-9

ZE01

0

9

MO18

52,25

9

SM08

20

6-9

ZE07

0

10

MO03

50,25

10

SM13

11

 

 

 

11

MO04

49

 11

SM02

8,75

 

 

 

12

MO17

47,75

 12

SM11

5,5

 

 

 

13

MO12

40,5

 13

SM07

1,25

 

 

 

14

MO15

38,25

 

 

 

 

 

 

15

MO02

37,75

 

 

 

 

 

 

16

MO14

37,25

 

 

 

 

 

 

17

MO09

31

 

 

 

 

 

 

18

MO08

19,25

 

 

 

 

 

 

19

MO19

14,5

 

 

 

 

 

 

20

MO22

11

 

 

 

 

 

 

21

MO21

3,25

 

 

 

 

 

 

22-24

MO01

0

 

 

 

 

 

 

22-24

MO05

0

 

 

 

 

 

 

22-24

MO24

0

 

 

 

 

 

 

Dle odst. 6 a 7 § 60g zákona 516/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Pokud tak neučiní, rozhodnutí o přijetí po této lhůtě pozbývá platnosti. Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání budou zájemcům předána osobně, nebudou odesílána. Za den doručení se považuje den zveřejnění seznamu. Jedno místo ve všech oborech je určeno pro odvolání.
Zápisový lístek nelze vzít zpět, výjimkou je přijetí na jiné škole, kde žák podal odvolání.

Šití oděvů, Zednické práce

31-59-E/01
Šití oděvů

36-67-E/01
Zednické práce

POŘADÍ

REGISTR.
ČÍSLO

BODY ZE

POŘADÍ

REGISTR.
ČÍSLO

BODY ZE ZŠ

1

ŠO03

270

1

ZP02

164,75

2

ŠO02

164,75

 2

ZP03

78,5

3

ŠO01

116,5

3

ZP01

0

Dle odst. 6 a 7 § 60g zákona 516/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Pokud tak neučiní, rozhodnutí o přijetí po této lhůtě pozbývá platnosti. Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání budou zájemcům předána osobně, nebudou odesílána. Za den doručení se považuje den zveřejnění seznamu. Jedno místo ve všech oborech je určeno pro odvolání.
Zápisový lístek nelze vzít zpět, výjimkou je přijetí na jiné škole, kde žák podal odvolání.

Dle odst. 6 a 7 § 60g zákona 516/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Pokud tak neučiní, rozhodnutí o přijetí po této lhůtě pozbývá platnosti. Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání budou zájemcům předána osobně, nebudou odesílána. Za den doručení se považuje den zveřejnění seznamu. Jedno místo ve všech oborech je určeno pro odvolání.
Zápisový lístek nelze vzít zpět, výjimkou je přijetí na jiné škole, kde žák podal odvolání.