e-mail: skola@oasoslouny.cz; tel.: +420 415 655 489; tel.: +420 739 477 561 (nelze přepojit)

další kola přijímacího řízení

VYHLAŠUJEME 2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Škola – přesný název  Obchodní akademie a Střední odborná škola gen. Fr. Fajtla, Louny, příspěvková organizace
Adresa školy včetně PSČ Osvoboditelů 380, 440 01 Louny
Telefonické (či jiné) spojení  pro případné informace, webové stránky školy 415 655 489, www.oasoslouny.cz, e-mail skola@oasoslouny.cz
Obor vzdělání – název  KKOV forma počet volných míst termín přijímání přihlášek do 2. kola PŘ termín 2. kola PŘ
Strojírenství 23-41-M/01 denní 10 11.06.2021 14.06.2021
Obchodní akademie 63-41-M/02 denní 8 11.06.2021 14.06.2021
Veřejnosprávní činnost 68-43-M/01 denní 8 11.06.2021 14.06.2021
Ekonomické lyceum 78-42-M/02 denní 8 11.06.2021 14.06.2021
Strojní mechanik 23-51-H/01 denní 6 11.06.2021 14.06.2021
Mechanik opravář motorových vozidel 23-68-H/01 denní 6 11.06.2021 14.06.2021
Instalatér 36-52-H/01 denní 7 11.06.2021 14.06.2021
Zedník 36-67-H/01 denní 7 11.06.2021 14.06.2021
Aranžér 66-52-H/01 denní 7 11.06.2021 14.06.2021
Krejčí 31-58-H/01 denní 7 11.06.2021 14.06.2021

 

Kritéria přijímacího řízení

Kritéria přijímacího řízení pro SO:

Hodnocení z předchozího vzdělávání 

  1. výsledky klasifikace uchazeče z 1. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku vzdělávání podle RVP Základní vzdělávání (100 bodů) (součet bodů za: průměr 1. pol. 8. tř., a průměr 1. pol. 9. tř.)
  2. výsledky klasifikace uchazeče z předmětů český jazyk – matematika – cizí jazyk 1 – cizí jazyk 2 za dvěsledovaná období (80 bodů). Z těchto uvedených předmětů nesmí být žák ve dvou sledovaných období ZŠ klasifikován stupněm nedostatečný.

V případě shody průměru prospěchu z předchozího vzdělávání se přihlédne k doložené účasti uchazeče na olympiádách a dalších soutěžích, nebo dalším relevantním skutečnostem, které dokládají zájem uchazeče o obor umístění v soutěžích a olympiádách. Nutno doložit k přihlášce. (10 bodů)

Jedno místo ve všech oborech je určeno pro odvolání. V dalších kolech přijímacího řízení budou přijímáni žáci do naplnění tříd ve všech jednotlivých oborech.

Kritéria přijímacího řízení pro UO:

  1. splnění povinné školní docházky
  2. zdravotní způsobilost potvrzená lékařem
  3. pro uchazeče do oborů vzdělávání Zedník – potvrzení od lékaře o schopnosti vykonávat práce ve výškách.
  4. v případě shody průměru prospěchu za dvě sledovaná období se přihlédne k zájmu o zvolený obor,  doloženou účastí uchazeče na olympiádách a dalších soutěžích. Dvě sledovaná období se rozumí 1. pololetí posledních dvou ročníků ZŠ.

Jedno místo ve všech oborech je určeno pro odvolání. V dalších kolech přijímacího řízení budou přijímáni žáci do naplnění tříd ve všech jednotlivých oborech.