e-mail: skola@oasoslouny.cz    tel.: +420 415655489

Židovské muzeum v Praze

Třídy STR3 a VSP3 se v úterý 3. dubna vydaly na exkurzi do Židovského muzea v Praze. Studenti postupně prošli několik synagog, židovský hřbitov a radnici, přitom se seznámili s židovskými svátky, tradicemi a historií judaismu. Zajímavé bylo nejen vyprávění o židovských pogromech a antiseminismu během druhé světové války, ale především mužskou část naší výpravy zajímaly podrobnosti o obřízce. Na hlavu navíc pánové dostali papírovou jarmulku, kterou si mohli ponechat jako suvenýr. Exkurze byla velmi zajímavá, studenti se seznámili s kulturou, která byla dlouho potlačovaná, ale má velmi staré kořeny a zajímavé tradice.